2005. május 30. hétfő 21:33

A következő napokban részletekben közreadjuk Kengyel Ákos a Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdasági Tanszék Európai Tanulmányi és Oktatási Központja docensének írását

A több részből álló cikk majd egybefüggően is olvasható lesz az "Olvasnivaló" rovatunkban.

 

KENGYEL ÁKOS:

 Az Európai Bizottság 2007-2013 közötti költségvetésre tett javaslatai

 A kiadási oldal megváltoztatására tett javaslatok értékelése

  

9. rész

 

6. Az európai állampolgárság tartalma: a 3. költségvetési kiadási fejezet értékelése

Az új 3. fejezet az állampolgárság, szabadság, biztonság és igazságosság címet kapta. Ez a költségvetési fejezet nagyon csekély hányadát teszi ki a következő időszak közös költségvetési kiadásainak (összesen 24,7 milliárd euró), pedig tartalmában sok szempontból valóban új és lényeges együttműködési területeket érint, hiszen a Bizottság az uniós állampolgárság tartalmát próbálja valamilyen módon értelmezni. A kapcsolódó feladatok támogatása az összes költségvetési kiadáshoz képest a 2006-os 1,1%-ról 2013-ra 2,5%-ra fog emelkedni. Három különböző terület tartozik ide: a belügyi és igazságügyi együttműködést érintő tevékenységek, a fogyasztóvédelmi politika, és az információs és kulturális politika.

Bel- és igazságügyi együttműködés

A belügyi és igazságügyi területeket érintő feladatokra fordítanák a 3. fejezet forrásainak körülbelül 60%-át. A javasolt költségvetési kiadások a felmerülő feladatok és új intézmények finanszírozásához képest rendkívül szerénynek tűnnek az évi átlag 1,2 milliárd eurós szinten.

A forrásokból 3 területen nyújtatnának támogatásokat:

-         A Bizottság hangsúlyozza, hogy nagyon fontos a tagállamok közötti együttműködés és szolidaritás a külső határok védelmével és a menekültkérdés kezelésével kapcsolatban. Az unió külső határaival, a menekültügyi és bevándorlási politikával kapcsolatban új alap (Menekültügyi Alap) és a Külső Határok Ügynökség felállítását javasolja a Bizottság. Ez az ügynökség kezelhetné a Schengeni Információs Rendszer adatbázisát. A bevándorlók integrálásának elősegítésében az Európai Szociális Alapnak is fontos szerepet szánnának.

-         A javasolt biztonságpolitikai együttműködés keretében a bűnözés és terrorizmus megelőzése, a bűnüldöző szervek közötti együttműködés megerősítése és a rendőrségi tisztviselők képzése részesülne támogatásban. A Bizottság az Europol és az Európai Rendőrtiszti Főiskola támogatását irányozza elő.

-         Az igazságügyi és alapvető jogok program az igazságügyi együttműködés előmozdítására, a határokon átnyúló bűntényeken dolgozó nyomozók és ügyészek közötti együttműködésre irányul és támogatja az Eurojust és a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja (amely Alapvető Jogok Ügynökséggé alakulna át) tevékenységét.

13. táblázat

Bel- és igazságügyi együttműködés

(milliárd euró)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Összesen

 

0,479

0,625

0,850

1,025

1,200

1,375

1,550

1,725

8,350

teljes kiadás

 

30%

36%

21%

17%

15%

13%

11%

20%

átlagos évi növekedés

 

0,146

0,225

0,175

0,175

0,175

0,175

0,175

260%

növekmény 2006-hoz képest

Forrás: European Commission: COM(2004) 101 final, COM(2004) 487 final

 

Fogyasztóvédelem és kultúra

A 3. költségvetési fejezet tartalmazná az élelmiszerbiztonsági, fogyasztóvédelmi és egészségügyi programokat, valamint a kultúra területének támogatását is. Az élelmiszerbiztonsági program az uniós laboratóriumok együttműködését, az állati betegségek leküzdését; a fogyasztópolitikai és közegészségügyi program a fogyasztóvédelmi szervek közötti együttműködést támogatná. A Bizottság ezeken a területeken fontos szaktanácsadói, elemzői szerepet szán az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak és az Európai Járványvédelmi és Járvány-megelőzési Központnak. Az európai kultúra és sokszínűség támogatása területén a Bizottság a jelenlegi kulturális, média és ifjúsági programokra vonatkozó szabályozás egyszerűsítését és egységesebb kezelését javasolja. Az Ifjúság program a fiatalok számára kívánja vonzóvá tenni az európai állampolgárság tartalmát, az új Kultúra program kulturális és művészeti tevékenységeket támogat, a megújuló MEDIA program pedig az európai audiovizuális alkotások terjesztését támogatná.

14. táblázat

Fogyasztóvédelem és kultúra

(milliárd euró)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Összesen

 

0,901

1,004

1,165

1,304

1,445

1,595

1,745

1,895

10,153

teljes kiadás

 

11%

16%

12%

11%

10%

9%

9%

11%

átlagos évi növekedés

 

0,103

0,161

0,139

0,141

0,150

0,150

0,150

110%

növekmény 2006-hoz képest

Forrás: European Commission: COM(2004) 101 final, COM(2004) 487 final

(folytatjuk)

 


 

 

Vissza a kezdőlapra