XVI. Benedek pápa címere és jelmondata

 

Amikor Joseph Ratzinger professzort münchen-freisingi érsekké kinevezték, ősi hagyomány szerint címert és jelmondatot választott.

A címer négy mezőre oszlott. A bal felső és a jobb alsó mezőben arany háttér előtt egy koronás mór fejet láthatunk, piros gallérral, ajkakkal és fülbevalóval. Ez a motívum hagyományosan szerepel a freisingi püspökök címerében a XIV. századtól kezdve – III. Konrád volt az első hercegpüspök, aki használta ezt a jelképet (1316). 1802-1803-ban a szekularizáció keretében feloszlatták a hercegpüspökséget, de később 1817-ben, a Bajor Királyság és az Apostoli Szentszék közötti megállapodás értelmében létrejött a München-Freisingi Főegyházmegye, amelynek főpásztorai továbbra is viselik címerükben a mór fejet – így a jelenlegi érsek, Friedrich Wetter bíboros is.

A jobb felső mezőben kék háttér előtt egy balra haladó barnamedve látható, amely hátán terhet, egy ezüstszínű zsákot visz. Ez a kép a püspöki szolgálat viselőjét jeleníti meg, hisz ő valójában „Isten teherhordója”.

Emellett azonban van egy rejtettebb értelme is, hiszen az első freisingi püspökre, a VIII. században élt Szent Korbiniánra, a bajor egyház lelki atyjára s a München-Freisingi Főegyházmegye védőszentjére utal. Az ősi legenda szerint Szent Korbinián második római útja során egy erdőben éjszakázott. Már mindannyian aludtak, amikor egy kiéhezett medve elragadta az utazók egyik lovát, amely a nehéz csomagokat hordta. Reggel felébredve a medvét még mindig a közelben találták, amint a megölt ló húsából lakmározott. Szent Korbinián ekkor Anseric nevű szolgáját arra bíztatta, hogy ostorral fegyelmezze meg a medvét. Az eleget tett a felszólításnak. Csodák csodájára a medve meghunyászkodott, s a megölt ló helyett egészen Rómáig vitte Szent Korbinián nehéz csomagjait. Itt bocsátotta őt szabadon útjára a szentéletű püspök.

A bal alsó mező felső része kék, alsó része ezüst, s hullámvonalban szelik ketté a mezőt. A közepén egy ún. „Jakab-kagyló” látható, amelynek a hullámok feletti része arany, hullámok alatti része pedig kék. Ez egyfelől utal a Szent Ágostonhoz (354-430) kapcsolható hagyományra: eszerint az egyháztanító egyszer a tengerparton sétált, s ott azt látta, hogy egy kisfiú egy kagylóval meri a vizet egy kézzel ásott gödörbe. A püspök megkérdezte tőle: „Mit csinálsz?” A kisfiú így válaszolt: „Kimerem a tenger vizét ezzel a kagylóval”. Ágoston ezt válaszolta: „De hisz ez lehetetlen!” Mire a kisfiú megszólalt: „Előbb merem ki a kagylóval a tenger vizét, mintsem te megérthetnéd a Szentháromság titkát!” Nem véletlen az ágostoni gondolat: Joseph Ratzinger Szent Ágoston egyháztanából írta doktori disszertációját.

Ugyanakkor a jelkép emlékeztet a középkori zarándokokra is, akik nagy, fából faragott kagyló alakú merítőcsészékkel keltek útra – ezzel mertek vizet s ebből is ittak. A „Jakab-kagyló” elnevezés onnan ered, hogy Dél-Németországon keresztül vezetett a Santiago de Compostellába vivő zarándokút. Így ezt a jelképet sokszor „zarándok-kagylónak” is nevezik. Egyes ábrázolásokon Keresztelő Szent János is ilyen kagylóval mer vizet a Jordánból, hogy Jézust megkeresztelje. Így a kagyló utal arra, hogy Isten népe itt a földön a püspök vezetésével állandó zarándokúton van.

Ugyanez a motívum lelhető fel a regensburgi szeminárium címerében is, ahol Joseph Ratzinger hosszú évekig tevékenykedett, mielőtt kinevezték volna münchen-freisingi érsekké. A mező két alapszíne, az ezüst és kék Bajorország nemzeti színei.

XVI. Benedek pápai címere ugyanezekből a motívumokból áll, azzal az eltéréssel, hogy a pajzs nem négy mezőre oszlik, hanem háromra, amelyek sugár alakban helyezkednek el. A baloldali mezőben látható a mór fej, a középső mezőben a kagyló, a jobboldali mezőben pedig a terhet hordó medve. Címertani újítást jelent az, hogy a pajzs fölött nem a pápai hármas korona, a tiara, hanem püspöki mitra látható. A pajzs mögött látható a két összefonódó, ezüst és arany színű péteri kulcs. A pajzs alatt a péteri pallium található. A pápai címer színeiről egyelőre még nem született döntés.

A címer alatt látható Joseph Ratzinger, XVI. Benedek pápa jelmondata: Cooperatores veritatis – Az igazság munkatársai, más fordítások szerint segítőtársai. Az idézet János apostol harmadik leveléből származik. Azt akarja kifejezésre juttatni, hogy a püspök munkatárs egy olyan egészben, amely túlnő rajta. A többi püspökkel együtt hordozza azt, de eközben őt magát is hordozza az igazság. Így egyfelől kifejezésre jut a püspökség szolgálati jellege, másfelől az Evangélium igazságának megkérdőjelezhetetlen és feladhatatlan igénye, amelyre a püspök szolgálata által köteleződik el.