2005. április 25. hétfő 22:38

 

Budapesti Nyilatkozat

  

Mi a „Családok Európája; aktív családpolitika és/vagy nyitott kapuk Európája” című Budapesti konferencia résztvevői, felismerve Európa válságos demográfiai helyzetét, ennek súlyos társadalmi, kulturális és a jóléti rendszerek fenntarthatóságát kockáztató következményeit, az európai nemzetek jövőjéért felelősséget viselő polgárként határozott és azonnali cselekvést tartunk szükségesnek. Ehhez kérjük az európai nemzetek vezetőinek és a civil társadalom képviselőinek támogatását.

 I.

 A halálozások száma Európa egyre több országában meghaladja a születések számát

 A jelenlegi demográfiai folyamatok a népesség további csökkenését és fokozódó öregedését vetítik előre

 A népesség létszámát Európa legtöbb országában már csak növekvő mértékű bevándorlással lehet fenntartani

 Az európai gazdaság fejlődéséhez szükséges többlet-munkaerőt is többnyire az Európa perifériáiról és a kontinensen kívüli országokból bevándorló népesség biztosítja

 Az aktív korú népesség csökkenése és öregedése, valamint az idősek létszámának és arányának gyors növekedése súlyos válságba sodorja a társadalombiztosítási és szociális rendszereket és túlzott, esetenként elviselhetetlenné váló mértékű hátrányokat okoz mind az aktív, mind az inaktív korosztályoknak

 II.

 Van kiút: még egy gyermeket minden európai családba!

 A család a társadalom természetes és alapvető alkotó eleme és joga van a társadalom, valamint az állam védelmére. Az anyaság és a gyermekkor különleges segítséget és támogatást érdemel, összhangban az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával.

 Az európai történelmi és kulturális hagyományok, a morális értékek  fokozott védelme érdekében szükségesnek tartjuk a szociális kohézió mellett az európai nemzetek és családok kohéziójának erősítését.

 A család, mint egy férfi és egy nő kapcsolatára épülő életközösség, az Európában kialakult viszonyok között védelemre szorul.

Nem halogatható tovább átfogó, a házasság intézményének védelmét is magában foglaló családpolitikai rendszerek kidolgozása az Európai Unió országaiban a közös európai értékek és célok mentén.

 A gyermekeket nevelő családok biztonsága, mentális és fizikai egészsége, a generációk közötti kapcsolatok és együttműködés erősítése teremtheti újjá a sokszínűségében is egységes európai szellemet, védheti meg távlatosan is a már megszületett és a jövendő generációk érdekeit

 Az európai nemzetek családjai a kutatások szerint általában a jelenleginél több gyermeket szeretnének, azonban számos társadalmi, gazdasági, munkaerő-piaci akadály gátolja családterveik megvalósítását. Ezen akadályok megszüntetése segítené a kívánt családnagyság elérését.

 A célzott és aktív családpolitika megerősítése, hatékonyságának növelése és a családbarát és gyermekközpontú társadalom erősítése vezethet az európai népesedési problémák megoldásához, a felnövekvő generációk, a családok, a gyermekek és az idős emberek reményeinek megvalósulásához, a közösségek biztonságához.

 Felkérjük az európai nemzetek vezetőit, hogy felelősségteljes döntéseket hozzanak ezen célok megvalósítása érdekében.

 Felhívással fordulunk Európa civil társadalmához, hogy csatlakozzanak a Nyilatkozatban foglaltakhoz

  

Kelt Budapesten, 2005. április 18-án

 .

Vissza a kezdőlapra