2005. június 30. csütörtök 21:05

 

Pótmegoldás - rossz megoldás

A három éves megállapodásra vonatkozó elgondolását badar ötletnek tartják az Európai Parlamentben, s éles szavakkal tiltakoznak a képviselők az ellen, ha valaki egy bármilyen tartalmú megállapodást jobbnak tart, mint a megállapodás hiányát. Az a parlament, amelyik képes volt összhangba hozni a huszonöt tagállam képviselőinek igényét, nem lesz hajlandó rossz megállapodásra.

A "Budapest formula" címmel a magyar kormány több európai döntéshozóhoz eljuttatta a 2007-2013 közötti költségvetésekre vonatkozó javaslatát. A három éves átmeneti költségvetés ötlete felháborította a képviselők nagy részét. Gyurcsány Ferenc foghatja a fejét. Fogja is, bár már szemmel láthatóan lelépőben van.

Az elutasítás érthető, hiszen a javaslat alapvetően hibás. Első pontjában megfogalmazza a brit elnökség feladatát. Elsősorban a kiadási oldalra vonatkozó eltérő véleményeket kéri összhangba hozni, csak két területet emel ki: a versenyképesség javítását és a kutatásfejlesztést. A javaslat nem tér ki a KAP elkerülhetetlen reformjára, nem orvosolja, hogy az új tagállamok tíz évre ki vannak zárva a közös agrárpolitikából. Nem említi a gazdasági növekedés kérdését, hallgat az európai polgárok legfőbb gondjáról, a munkanélküliségről. Nem tér ki a bevételi oldal újraszabályozására sem, pedig a befizetések igazságosabb szabályozása sok feszültséget oldhatna meg.
A kohéziós támogatásra jogosultaknak az az érdeke, hogy 2005-ben megszülessen a megállapodás. Ha ez 2006-ra húzódik, az új programok nem indulhatnak meg 2007. januárjában. Ez milliárdokban kifejezhető veszteséget okoz hazánknak. A veszteség fő forrása a késés. Három éves megállapodást sem könnyebb létrehozni, mint öt vagy hét éveset. A javaslat ezen része semmit nem visz előbbre, viszont kockáztatja, hogy 2009-ben újra meddő vitákba bonyolódnak a tagállamok, ami újabb veszteségeket okozhat.
A "Budapest formula" 3. bekezdése csak a 2009 után életbelépő új költségvetésben említi az új tagállamok felzárkóztatását. Eddig ezt a kérdést mindenki 2007-től tekintette kiemelt feladatnak.

Magyarország, sőt az összes európai polgár érdekeire tekintettel el kell utasítani ezt a javaslatot. Sürgetni kell a brit elnökséget, hogy határozza meg a 2007-ben kezdődő ciklus kiadási szerkezetét, jelölje ki a közösen elköltendő pénzek felhasználásának főbb területei, és indítsa el a szükséges reformokat. Ezek a reformok, - legyenek bármilyen mélyrehatóak, - csak fokozatosan, apró lépésekben valósulhatnak meg. A középtávú pénzügyi keretterv menetközben is változtatható, ha van rá indok és közös akarat. Értelmetlen tehát egy három éves várakozó periódust beiktatni.

A "Budapest formula" meg sem említi az Európai Parlament nagy többséggel elfogadott kompromisszumos javaslatát, és úgy fogalmaz, mintha a döntés egyedül a Tanács kezében lenne. A Parlament, ahogy az a június 28-i a költségvetési bizottsági ülésén is elhangzott, nem fog bármilyen áron megállapodni. Döntött arról, nem utolsó sorban a magyar szocialista európai képviselők véleményére tekintettel, hogy a ciklus hét évre szóljon.

A javaslat a szakmaiság minden elemét nélkülözi. Árulkodó jel, hogy sem bejelentésében, sem az azóta való propagálásában a kormány illetékes minisztere nem vesz részt. Kiérleletlen, elkapkodott, minden egyeztetés nélkül jelentették be. Nem visz közelebb a megoldáshoz. Megvalósulása anyagi kárt is okoz számunkra.

Surján László dr.

Vissza a kezdőlapra