2005. április 22. péntek 22:06

Habsburg Ottó az Egyesült Államokban

 

“Milyen szép a magyar föld!”

 

Habsburg Ottó Egyesült Államok-beli körútján találkozott magyar és amerikai politikai személyiségekkel. Így többek között előadást tartott Washingtonban a John’s Hopkins Egyetemen és a Heritage Foundation-ban. Találkozott Colin Powell volt külügyminiszterrel és számos kongresszusi képviselővel.

 

Otto von Habsburg I. Ferenc Józseffel

A New York-i Magyar Házban sajtótájékoztatót és előadást tartott. Ezt a rendezvényt a Magyar Emberi Jogi Alapítvány és az Amerikai-Magyar Irodalmi és Történelmi Társaság szervezte a Manhattan Hungarian Network támogatásával. A közönség rendkívül nagy szeretettel és tapssal köszöntötte az ismert államférfit. Ausztria főhercegét az amerikai útra elkísérte felesége, Regina von Habsburg főhercegné, fia Georg von Habsburg nagykövet és lánya Gabriela von Habsburg főhercegnő.

A 93 éves, nagy tiszteletnek örvendő Habsburg Ottó IV. Károly, Magyarország utolsó királyának és Zita királynénak a fia.  Károly I. Ferenc József halála után került a trónra, Ottó négyéves korában az osztrák birodalom és magyar királyság koronahercege lett. Az első világháború végén mindkét monarchia összeomlott, a család száműzetésbe kényszerült Svájcba, majd Madeira-ra. Időközben az osztrák parlament kitagadta a Habsburg-családot és minden vagyonukat elkobzott. Habsburg Ottó a háborús években Washingtonban élt és lelkes patriótaként emelt szót Hitler elnyomó rezsime ellen. A háború után Franciaországban és Spanyolországban élt száműzetésben. 1936-ban csatlakozott a Pán-Európai Közösséghez, aminek később az elnöke volt. 1961-ben lemondott az osztrák trónkövetelési jogáról, és 1966-ban visszatérhetett hazájába. 1979 és 1999 között az Európai Parlamentben a német konzervatív párt képviselője volt. Ez alatt az idő alatt végig odaadó hazafisággal képviselte az európai magyar ügyet, és látnokként készült az egységes Európa megteremtésére. 1989-ben megszervezte a Pán-Európai Piknikként ismert fergeteges találkozót a magyar-osztrák határon, a menekülő kelet-németek fogadására.

Habsburg Ottónak és feleségének hét gyermeke született, és 22 unokájuk van. Németországban élnek. A legidősebb fia, Károly követi majd apját, mint a Habsburg-család feje; felesége Francesca von Thyssen-Bornemissza bárónő, és Ausztriában élnek.

Az előadás és beszélgetés során a nagy tekintélynek örvendő vendég magyar szeretetével és meg nem alkuvó optimizmusával magával ragadott mindenkit. Magyarországot az otthonának tekinti, leplezetlen, meleg kedvességgel beszélt mindenről, ami a Duna-medence e kis országával kapcsolatos. „Nyelvében él a nemzet”, ismételte többször is az est folyamán utalva arra, hogy a globalizáció gazdasági képződmény, és nemzeti identitásunkat csak akkor tarthatjuk meg, ha a kultúránkat, azon belül a nyelvünket ápoljuk, mert „a magyarság kultúrközösség, az egész nemzetiségünk a kultúránkban rejlik”.  Kérte az amerikai-magyarokat, hogy ne felejtsék el a magyar nyelvet, mert csak annak segítségével képesek hidat építeni az Atlanti-óceán felett. Ő maga hét nyelven beszél, a New York-i magyar esten hallhattuk kristálytiszta gondolatokkal ékesített  magyar és tökéletes angol beszédét egyaránt. Arra a kérdésre, hogy mennyire fenyegeti a globalizáció, a nagytőke hatalmi terjeszkedése a kelet-európai országok sajátos szokásrendszereit, nemzetiségi, nyelvi sokszínűségét és folklórját, elmondta, hogy ezt a félelmet nem tartja jogosultnak. „Nekünk szükségünk van a globalizációra, akár tetszik, akár nem. A világ most olyan hallatlan változásokon megy keresztül, aminek még csak a kezdetén vagyunk. A kérdés persze az, hogy az ember megtartja-e a saját nemzetiségét vagy nem. Mi mostanáig kibírtuk. Átéltük a tatárjárást, török hódoltságot és az orosz megszállást.”

Beszélt az Európai Parlamentben játszott szerepéről, arról, hogy milyen sok nagyszerű emberrel ismerkedhetett meg a kelet-európai térségből. „Persze, voltak gazemberek is, de azok mindig vannak”, jegyezte meg. „A haza az embertől sokkal többet kíván, amikor szenved, amikor elnyomás alatt van”, utalt az előző rendszer éveire, amikor ő volt az egyetlen tulajdonképpen Magyarországot is képviselő személy az Európai Parlamentben. „Mindenki, aki Magyarországról jött, akár akarta, akár nem, a végén hozzá került, mert csak én beszéltem magyarul. Sok elvtársat is ismertem, őszintén mondom, voltak közöttük olyanok, akiket tiszteltem. Mert hazafiak voltak. Ha valaki hűséges a hazájához, akkor az közeli barátom.”

Niemetz Ágnes

NEW YORK

 .

Vissza a kezdőlapra