2005. április 18. hétfő 22:29

Pápaválasztó konklávé 2. nap

„Istenünk, ki örök pásztorként folytonos gondviseléseddel kormányozod nyájadat: mérhetetlen irgalmadban adj olyan főpásztort Egyházadnak, aki életszentsége miatt kedves lesz előtted, nekünk pedig éber gondoskodásával javunkra válik. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és ur alkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.”

Luigi Moretti, a római egyházmegye egyik érsekének fohásza a pápaválasztásra

Megkezdődött a konklávé

A konklávé kezdetét megelőző ünnepi mise könyörgései:

Ratzinger bíboros: Forduljunk őszinte imánkkal a mindenható Atyaistenhez, aki minden ember üdvösségét akarja azáltal, hogy meghívja őket az igazság megismerésére.

Délután fél 5-kor a bíborosok az Apostoli Palota Áldások Terméből ünnepélyes körmenetben vonultak át a Sixtus kápolnába, ahol már minden készen állt a pápaválasztó konklávéra. A körmenetet élő adásban közvetítette a Vatikáni Televíziós Központ. A szertartást Joseph Ratzinger bíboros, a bíborosi testület dékánja vezette latin nyelven. A következő szavakkal fordult a jelenlévőkhöz:

 „Miután ünnepeltük az isteni titkokat, most bevonulunk a konklávéra, hogy megválasszuk a Római Pápát. Az egész egyház, egyesülve velünk az imában, szüntelenül fohászkodik a Szentlélek kegyelméért, hogy magunk közül megválasszuk Krisztus egész nyájának méltó Pásztorát. Az Úr vezesse lépteinket az igazság útján, hogy a Boldogságos Szűz Mária, Szent Péter és Pál apostolok, és minden szentek közbenjárására, mindig azt tegyük, ami számára kedve s.”

A körmenet élén a Keresztet vivő ministráns haladt, őt követték a kórus tagjai, a szertartásmesterek, a bíborosi kollégium titkára, illetve Tomás Spidlik bíboros, aki a konklávé tagjai számára elmélkedés tartja, majd a diakónusi, a papi és a püspöki rendhez tartozó bíborosok. Utánuk következett a diakónus, kezében magasra tartott evangéliumos könyvvel, majd a Bíboros Dékán, valamint Piero Marini pápai szertartásmester. A körmenet a Mindenszentek litániáját énekelte, kérve mind a keleti, mind a nyugati egyház szentjeit, közbenjárását. A Sixtus-kápolnába érve a bíborosok elfoglalták helyüket, az Evangéliumos könyvet az oltárnál helyezték el, hogy az álljon minden szertartás középpontjában mindaddig, amíg nem választják meg az új Római Pápát. A litániák és fohászok után felhangzott a Veni, creator Spiritus himnusz, majd megkezdődött az ünnepélyes eskütétel szertartása.

Az eskü szövege, melyet  II. János Pál pápa fogalmazott meg:

„Mi együttesen és külön-külön, minden egyes választó Bíboros, akik jelen vagyunk ezen a pápaválasztáson, megígérjük, elkötelezzük magunkat és esküszünk, hogy hűségesen és szigorúan megtartjuk mindazokat az előírásokat, amelyeket II. János Pál pápa Universi Dominici Gregis k. apostoli konstitúciója tartalmaz, amelyet 1996. február 22-én tett közzé. Ehhez hasonlóan megígérjük, elkötelezzük magunkat és esküszünk, hogy közülünk az, akit isteni rendeletre megválasztanak Római Pápának, elkötelezi magát arra, hogy hűségesen tesz eleget az egyetemes Egyház Pásztora péteri szolgálatának, és nem mulasztja el, hogy hirdesse és rendíthetetlenül megvédje a Szentszék lelki és világi jogait, valamint szabadságát. Mindenekelőtt megígérjük és esküszünk, hogy a legnagyobb hűséggel és mindenkivel, pappal és világi hívővel együtt, megtartjuk a titkot mindarról, ami bármilyen módon a Római Pápa választására vonatkozik, és mindarról, ami a választás helyén közvetlenül vagy közvetve érinti a szavazást; hogy semmiféle módon nem sértjük meg ezt a titkot sem az új Pápa megválasztása alatt, sem utána, hacsak nem bocsátott ki erre kifejezett engendélyt maga a Pápa; hogy soha nem támogatunk vagy segítünk elő semmiféle közbelépést, ellenállást vagy a beavatkozás bármiféle formáját, amellyel bármilyen rendű vagy fokozatú világi hatóságok, vagy személyek csoportja vagy egyének befolyásolni próbálnák a Római Pápa megválasztását."

Ezt követően az egyes választó Bíborosok egymás után letették esküjüket, kezüket az Evangéliumon tartva.

Miután mind a 115 választó bíboros letette az esküt, felhangzott a Pápai szertartás mester extra omnes felszólítása, és ezt követően a konklávéra nem jogosultak elhagyták a Sixtus kápolnát. A kápolna hatalmas kapuja bezáródott.

II. János Pál ragaszkodott hozzá, hogy utódának megválasztása a Sixtus kápolnában, Michelangelo Utolsó ítéletet ábrázoló freskóival szemközt, történjen, hiszen itt – ahogy a pápa írta – minden arra szolgál, hogy tudatosítsa Isten jelenlétét, akinek ítélőszéke előtt egy napon mindenkinek meg kell jelennie.

Néhány perccel hétfő este nyolc óra után fekete füst szállt fel azt jelezve, hogy a hétfő esti első szavazás eredménytelen volt.

* * *

A pápák listája évszázadonkénti bontásban

A történészek között (s az Interneten fellelhető listák szerint is) ma sincs teljes egyetértés abban a kérdésben, hogy hányan követték egymást Szent Péter székében az elmúlt közel kétezer évben. A római falakon kívüli Szent Pál bazilika oszlopcsarnokában 264 pápa mozaik portréja látható, és az Annuario Pontificio pápai évkönyv is ennyi pápáról tud. Ezek a következők:

 

    Pápa neve Időszak       Pápa neve Időszak       Pápa neve Időszak
1 I. Szent   Péter     - 67   89   Szent II Gergely   715 - 731   177 XIII.    III Honorius   1216 - 1227
2   Szent   Linus   67 - 76   90   Szent III Gergely   731 - 741   178     IX Gergely   1227 - 1241
3   Szent   Anaklét   76 - 88   91   Szent   Zakariás   741 - 752   179     IV Celesztin   1241 - 1241
4   Szent   Kelemen   88 - 97   92     II István   752 - 752   180     IV Ince   1243 - 1254
5   Szent   Evarisztosz   97 - 105   93   Szent I Pál   757 - 767   181     IV Sándor   1254 - 1261
6 II.  Szent I Sándor   105 - 115   94     III István   768 - 772   182     IV Orbán   1261 - 1264
7   Szent I Szixtusz   115 - 125   95     I Hadrianus   772 - 795   183     IV Kelemen   1265 - 1268
8   Szent   Teleszforosz   125 - 136   96   Szent III Leó   795 - 816   184   Boldog X Gergely   1272 - 1276
9   Szent   Hüginosz   136 - 140   97 IX.    IV István   816 - 817   185   Boldog V Ince   1276 - 1276
10   Szent I Piusz   140 - 155   98   Szent I Paszkál   817 - 824   186     V Hadrián   1276 - 1276
11   Szent   Anikétosz   155 - 166   99     II Jenő   824 - 827   187     XXI János   1276 - 1277
12   Szent   Szótér   166 - 175   100       Valentinus   827 - 827   188     III Miklós   1277 - 1280
13   Szent   Eleutherosz   175 - 189   101     IV Gergely   827 - 844   189     IV Márton   1281 - 1285
14   Szent I Viktor   189 - 199   102     II Sergius   844 - 847   190     IV Honorius   1285 - 1287
15   Szent   Zefürinosz   199 - 217   103   Szent IV Leó   847 - 855   191     IV Miklós   1288 - 1292
16 III.  Szent I Kallisztosz   217 - 222   104     III Benedek   855 - 858   192   Szent V Celesztin     - 1294
17   Szent I Orbán   222 - 230   105   Szent I Miklós   858 - 867   193     VIII Bonifác   1294 - 1303
18   Szent   Pontianus   230 - 235   106     II Hadrianus   867 - 872   194 XIV.  Boldog XI Benedek   1303 - 1304
19   Szent   Anterus   235 - 236   107     VIII János   872 - 882   195     V Kelemen   1305 - 1314
20   Szent   Fabianus   236 - 250   108     I Marinus   882 - 884   196     XXII János   1316 - 1334
21   Szent   Cornelius   251 - 253   109   Szent III Hadrianus   884 - 885   197     XII Benedek   1335 - 1342
22   Szent I Lucius   253 - 254   110     V István   885 - 891   198     VI Kelemen   1342 - 1352
23   Szent I István   254 - 257   111       Formosus   891 - 896   199     VI Ince   1352 - 1362
24   Szent II Szixtusz   257 - 258   112     VI Bonifác     - 896   200   Boldog V Orbán   1362 - 1370
25   Szent   Dénes   259 - 268   113     VI István   896 - 897   201     XI Gergely   1371 - 1378
26   Szent I Felix   269 - 274   114       Romanus     - 897   202     VI Orbán   1378 - 1389
27   Szent   Eutükhianosz   275 - 283   115     II Theodorus     - 897   203     IX Bonifác   1383 - 1404
28   Szent   Caius   283 - 296   116     IX János   898 - 900   204 XV.    VII Ince   1404 - 1406
29   Szent   Marcellinus   296 - 304   117 X.    IV Benedek   900 - 903   205     XII Gergely   1406 - 1417
30 IV.  Szent I Marcellus   308 - 309   118     V Leó     - 903   206     V Márton   1417 - 1431
31   Szent   Euszébiosz   309 - 309   119     III Sergius   904 - 911   207     IV Jenő   1431 - 1447
32   Szent   Miltiadész     - 314   120     III Anasztáz   911 - 913   208     V Miklós   1447 - 1455
33   Szent I Szilveszter   314 - 335   121       Landon   913 - 914   209     III Callixtus   1455 - 1458
34   Szent   Márk   336 - 336   122     X János   914 - 928   210     II Piusz   1458 - 1464
35   Szent I Gyula   337 - 352   123     VI Leó     - 928   211     II Pál   1464 - 1471
36       Liberius   352 - 366   124     VII István   928 - 931   212     IV Szixtusz   1471 - 1484
37   Szent I Damasus   366 - 384   125     XI János   931 - 935   213     VIII Ince   1484 - 1492
38   Szent   Siricius   384 - 399   126     VII Leó   936 - 939   214     VI Sándor   1492 - 1503
39   Szent I Anasztáz   399 - 401   127     VIII István   939 - 942   215 XVI.    III Piusz   1503 - 1503
40 V.  Szent I Ince   401 - 417   128     II Marinus   942 - 946   216     II Gyula   1503 - 1513
41   Szent   Zosimus   417 - 418   129     II Agapitus   946 - 955   217     X Leó   1513 - 1521
42   Szent I Bonifác   418 - 422   130     XII János   955 - 964   218     VI Hadrián   1522 - 1523
43   Szent I Celesztin   422 - 432   131     VIII Leó   963 - 965   219     VII Kelemen   1523 - 1534
44   Szent III Szixtusz   432 - 440   132     V Benedek   964 - 966   220     III Pál   1534 - 1549
45   Nagy Szent I Leó   440 - 461   133     XIII János   965 - 972   221     III Gyula   1550 - 1555
46   Szent   Hilarus   461 - 468   134     VI Benedek   973 - 974   222     II Marcell   1555 - 1555
47   Szent   Simplicius   468 - 483   135     VII Benedek   974 - 983   223     IV Pál   1555 - 1559
48   Szent III Felix   483 - 491   136     XIV János   983 - 984   224     IV Piusz   1560 - 1565
49   Szent I Gelasius   492 - 496   137     XV János   985 - 996   225   Szent V Piusz   1566 - 1572
50     II Anasztáz   496 - 498   138     V Gergely   996 - 999   226     XIII Gergely   1572 - 1585
51   Szent   Simmachus   498 - 514   139     II Szilveszter   999 - 1003   227     V Szixtusz   1585 - 1590
52 VI.  Szent   Hornisdas   514 - 523   140 XI.    XVII János   1003 - 1003   228     VII Orbán   1590 - 1590
53   Szent I János   523 - 526   141     XVIII János   1004 - 1009   229     XIV Gergely   1590 - 1591
54   Szent IV Felix   526 - 530   142     IV Sergius   1009 - 1012   230     IX Ince     - 1591
55     II Bonifác   530 - 532   143     VIII Benedek   1012 - 1024   231     VIII Kelemen   1592 - 1605
56     II János   533 - 535   144     XIX János   1024 - 1032   232 XVII.    IX Leó     - 1605
57   Szent I Agapétosz   535 - 536   145     IX Benedek   1032 - 1044   233     V Pál   1605 - 1621
58   Szent   Silverius   536 - 537   146     III Szilveszter   1045 - 1045   234     XV Gergely   1621 - 1623
59       Vigilius   537 - 555   147     IX Benedek   1045 - 1045   235     VIII Orbán   1623 - 1644
60     I Pelagius   556 - 561   148     VI Gergely   1045 - 1046   236     X Ince   1644 - 1655
61     III János   561 - 574   149     II Kelemen   1046 - 1047   237     VII Sándor   1655 - 1667
62     I Benedek   575 - 579   150     IX Benedek   1047 - 1048   238     IX Kelemen   1667 - 1669
63     II Pelagius   579 - 590   151     II Damasus   1048 - 1048   239     X Kelemen   1670 - 1676
64   Nagy Szent I Gergely   590 - 604   152   Szent IX Leó   1049 - 1057   240   Boldog XI Ince   1676 - 1689
65 VII.      Sabinianus   604 - 606   153     II Viktor   1055 - 1057   241     VIII Sándor   1689 - 1691
66     III Bonifác     - 607   154     IX István   1057 - 1058   242     XII Ince   1691 - 1700
67   Szent IV Bonifác   608 - 615   155     II Miklós   1059 - 1061   243 XVIII.    XI Kelemen   1700 - 1721
68   Szent I Adeodatus   615 - 618   156     II Sándor   1061 - 1073   244     XIII Ince   1721 - 1724
69     V Bonifác   619 - 625   157   Szent VII Gergely   1073 - 1085   245     XIII Benedek   1724 - 1730
70     I Honorius   625 - 638   158   Boldog III Viktor   1086 - 1087   246     XII Kelemen   1730 - 1740
71       Severinus   640 - 640   159   Boldog II Orbán   1088 - 1099   247     XIV Benedek   1740 - 1758
72     IV János   640 - 642   160     II Paszkál   1099 - 1118   248     XIII Kelemen   1758 - 1769
73     I Theodorosz   642 - 649   161 XII.    II Gelasius   1118 - 1119   249     XIV Kelemen   1769 - 1774
74   Szent I Márton   649 - 655   162     II Callixtus   1119 - 1124   250     VI Piusz   1775 - 1799
75   Szent I Jenő   654 - 657   163     II Honorius   1124 - 1130   251 XIX.    VII Piusz   1800 - 1823
76   Szent   Vitalianus   657 - 672   164     II Ince   1130 - 1143   252     XII Leó   1823 - 1829
77     II Adeodatus   672 - 676   165     II Celesztin   1143 - 1144   253     VIII Piusz   1829 - 1830
78       Donus   676 - 678   166     II Lucius   1144 - 1145   254     XVI Gergely   1831 - 1846
79   Szent   Agathon   678 - 681   167   Boldog III Jenő   1145 - 1153   255   Boldog IX Piusz   1846 - 1878
80   Szent II Leó   682 - 683   168     IV Anasztáz   1153 - 1154   256     XIII Leó   1878 - 1903
81   Szent II Benedek   684 - 685   169     IV Hadrián   1154 - 1159   257 XX.  Szent X Piusz   1903 - 1914
82     V János   685 - 686   170     III Sándor   1159 - 1181   258     XV Benedek   1914 - 1922
83       Konon   686 - 687   171     III Lucius   1181 - 1185   259     XI Piusz   1922 - 1939
84   Szent I Sergius   687 - 701   172     III Orbán   1185 - 1187   260     XII Piusz   1939 - 1958
85 VIII.    VI János   701 - 705   173     VIII Gergely   1187 - 1187   261   Boldog XXIII János   1958 - 1963
86     VII János   705 - 707   174     III Kelemen   1187 - 1191   262     VI Pál   1963 - 1978
87       Sisinnius   708 - 708   175     III Celesztin   1191 - 1198   263     I János Pál   - 1978
88       Konstantin   708 - 715   176     III Ince   1198 - 1216   264     II János Pál 1978 - 2005

 

 

 .

Vissza a kezdőlapra