2005. június 25. szombat 20:56

 

Békés demonstráció Nagyváradon

 

 

Felhívás a hétfői ( 06.27.) tüntetésre: 15 óra

 

Egyházkerületünk nevében ezúton fordulunk szeretettel Gyülekezeteink Tagjaihoz, a Lorántffy-gimnáziumban tanuló diákjaink Szüleihez, valamint római katolikus, evangélikus és unitárius Testvéregyházaink Tagjaihoz, továbbá Városunk összes református és más vallású, magyar és nem magyar, igazságszerető Polgáraihoz, valamint a magyar civil és politikai élet (RMDSZ, MPSZ) képviselőihez azzal a testvéri kéréssel, hogy a szeretet, az igazságosság és a cselekvő közösségvállalás szellemében támogassák Egyházunkat a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium sportpályájának a megőrzésére irányuló nemes küzdelmében. Ne hagyjuk, hogy az etnikai és a vallási diszkrimináció, valamint a hatalmi önkény jegyében Gyermekeinket megfosszák a sportolás és testnevelés elemi jogától!

Ennek megfelelően szeretettel hívjuk mindazokat, akik nem hajlandók tétlenül nézni a jogfosztó gonoszságot és igazságtalanságot, arra a békés demonstrációra, melyet törvényes hatósági engedéllyel 2005. június 27-én, hétfőn délután 3 órakor, a Bihar Megyei Prefektúra épülete előtt tartunk, sportpályánk visszaszerzése érdekében.

Ugyanakkor arra kérjük Gyülekezeteinket és Testvéreinket, hogy a vasárnapi istentiszteletek keretében külön is tartsanak könyörgéseket igazságos ügyünk sikeréért.

"Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket" - mondja Jézus (Mk. 10,14). Meggyőződésünk, hogy intő szavai a mi Gyermekeinkre, a Lorántffy-gimnázium tanulóira is vonatkoznak.

Nagyvárad, 2005. június 24.

Tőkés László, püspök

 

A Magyar Polgári Szövetség Bihar megyei szervezetének Nyilatkozata

a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium elleni támadás ügyében

 

A Magyar Polgári Szövetség megdöbbenéssel értesült a nagyváradi Lorántffy Zsu­zsanna Református Gimnázium sportpálya ügyének újabb felháborító fejleményeirõl. Figyelmeztetjük az ortodox hívőket és egyházi funkcionáriusokat, ne hagyják magukat a hatalom, a megosztó politika játékszerévé süllyeszteni.

Jelen esetben az egyházi oktatás szűkítése a tét: ha nincs sportpálya, veszélybe kerülhet az iskola működési engedélye, így a kínkeservesen visszaszerzett intézményét akarják megszűntetni a református gyülekezetnek. Ma a református iskolát, holnap a katolikust, harmadnap már a görög katolikust vagy más felekezet iskoláját fogják fenyegetni! A sportpálya megszüntetésével az egyházi oktatás kerül veszélybe, az egyházaink elleni támadást pedig felekezeti hovatartozástól függetlenül, egész közösségünk elleni támadásként értékeljük.

Nem adhatjuk iskoláinkat, templomainkat! Erdélyi magyar identitásunk zálogát féltjük és minden lehető törvényes eszközzel megvédjük őket!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy újból etnikai és vallási alapon történő diszkrimináció történik: amíg az iskolában román nemzetiségű és a többségi valláshoz tartozó diákok tanultak, sem a polgármesteri hivatal sem az ortodox egyház nem kérdőjelezte meg a sportpálya létjogosultságát! A jelenlegi helyi hatalom felelőssége a szándékosan zavaros jogi helyzet gordiuszi feloldása.

Követeljük, hogy a helyi tanács határozatot hozzon, az új iskolai tanév kezdése előtt, amivel biztosíthatjuk gyermekeink számára a tanulást és sportolást iskolánkban. Iskolához, egyházi és anyanyelvi oktatáshoz való alapvető jogunkat többé ne fenyegethessék hasonló ármánykodással. Ennek megvalósításában a legnagyobb felelősség a helyi RMDSz vezetőségére hárul. Szorgalmazzuk az egyházak, a civil szféra és a politikum összefogását közösségünk számára létfontosságú intézményeink felépítéséhez és azok megtartásához.

Nagyvárad, 2005.június.20.

 .

Vissza a kezdőlapra