2005. június 18. szombat 18:10

 

Lehet, hogy mégsem költöznek a Goyák?

Nagyító alatt a holokauszt-iparos

 

A gyanú árnyékában tovább menetel a túlélők ügyvédje

 

http://www.forward.com/main/article.php?ref=popper200506161047

 

NATHANIEL POPPER

 

2005. június 17.

 

Egy évtizeddel azután, hogy holokauszt-jóvátételi ügyvédként hírnévre jutott, Ed Fagan üzlete javát egy mobiltelefonon intézi. Mélységesen eladósodva már irodája sincs, és a kamarából való eltávolításával fenyegető etikai vizsgálat célpontja lett.

 

Ez azonban nem akadályozza munkája folytatásában. A múlt hónapban Magyarországon járt, hogy újabb panaszt adjon be a magyar és német kormányok ellen, amelyben azzal vádolja őket, hogy a 60-as években műtárggyal kapcsolatos jóvátétel megakadályozására esküdtek össze.

 

Fagan a 90-es években vált ismertté az első olyan ügyvédként, aki svájci bankokat perelt be a holokauszt idejéből származó számlák visszatartása miatt. Vádlottként azonban egy etikai vizsgálat most őrá borította az asztalt. A New Jersey-i Ügyvédi Etikai Hivatal ügyfelei pénzének "szándékos elsikkasztásával" vádolja. Fagan ejtetni szerette volna az ügyet, ám június 21-én már előzetes meghallgatás lesz. Ügyvédje magára hagyta, amióta az etikai vizsgálat folyik.

 

Mindeközben Fagan fáradhatatlanul újabb és újabb pereket indít, remélve, hogy valamelyik csak bejön. "Beszélhetnek, amit csak akarnak az emberek arról, hogy ki vagyok vagy mit követtem el" - mondja - "Nem vagyok túl büszke egy részükre. Amire a legbüszkébb vagyok, az az, hogy soha nem adtam fel ezeket az ügyeket".

 

Az Ügyvédi Etikai Hivatal vádjaira válaszolva Fagan "nagyon csekély tevékenységű egyszemélyes cég"-ként jellemezte magát, de arcátlansága nem változott. A Magyar Köztársaság és Németország ellen indított perében hétezer-millió dollárt követel annak a "Holokauszt Áldozatainak Műkincsek és Mesterművek Visszaszolgáltattatására Alakult Társaságá"-nak [AVHRAM] részére, amelynek maga is tagja. Azt állítja, hogy a 60-as évekbenk a két [sic!] kormány arra szövetkezett, hogy minden, jövőbeli műkincsvisszaszolgáltatás-ügyi erőfeszítést kisiklasson. Fagan szerint az ezt bizonyító dokumentum a "Műkincsvisszaszolgáltattatásra Alakult Bizottság" tulajdonában van, amelynek feje a kozmetikum-birodalom örököse, Ronald Lauder.

 

Fagan pereskedési szenvedélye nem korlátozódik a holokauszt-ügyekre. Márciusban a tavalyi ázsiai szökőár német és osztrák áldozatai nevében indított pert, azt állítva, hogy a National Oceanic and Atmospheric Administration [USA] és a thaiföldi kormány elmulasztotta egy kielégítő katasztrófa-riadó közzétételét. Egy hónappal korábban a német pénzügyminisztériumot perelte be a náci kormány által kibocsátott arany-kötvények teljesítésének elmaradása miatt, a perben magát is felperesként nevezve meg.

 

Fagan számos olyan ügyvéd egyike volt, akik a 90-es évek végén váltak híressé, amikor holokauszt-áldozatok és örököseik nevében indítottak pert a svájci bankok ellen, megkísérelve, hogy a második világháború óta szunnyadó számlákat követeljenek ki. Az ügyet felvállaló ügyvédek legtöbbjétől eltérően Fagan nem egy jól ismert irodából vagy jogi egyetem katedrájáról érkezett: személyi sérülésekben utazó ügyvéd volt, aki saját kis cégét vezette [ezeket hívják Amerikában "ambulance chaser"-nek (=mentőautó-üldöző)]. Mivel nem állt mögötte jelentős intézményes támogató, mindent egy lapra tett fel nagy hatalmú célpontjainak üldözésében, körberepülve a világot, hogy ügyfeleket találjon és sajtókonferenciákat tartson, a költségek fedezésére későbbi esetleges bevételeket kockáztatva. Most úgy látszik, hogy utolérte az adósság.

 

Januárban jelentette a New Jersey-i Jogász Lap, hogy Fagan négymillió dollár körül tartozik hitelezőinek, akik között telefontársaságok és ingatlanügynökök is vannak. Jóllehet, eleinte New York-ban és New Jersey-ben bérelt irodákat (volt úgy, hogy a Standard Oil building-ben egész szintet foglalt el), ma már bejegyzett telefonszáma sincs. Amikor irodája felől kérdeztük, a lapot egy átmeneti iroda-megoldásokat szolgáltató céghez irányította, amelynél viszont csak téves telefon-továbbítási száma volt meg. Fagan azt állítja: minden mostani problémája megoldódik, amint folyó ügyeinek jutalmát learatja.

 

"Egyetlen perből azonnal kifizetem minden igazolt és jogosult hitelezőmet. Nem kérhetek csődeljárást, hiszen nagyobb a kintlevőségem, mint a tartozásom" - állítja.

 

A Magyarország és Németország elleni perével Fagan egy megújult műkincs-visszaszolgáltattatási hullám részese. Tavaly nyáron egy ügy - amely egészen az amerikai Legfelsőbb Bíróságig jutott - megnyitotta az utat az amerikaiak előtt, hogy náci-korszakbeli javakért amerikai bíróságokon pereljenek be külföldi kormányokat. Az új roham elnyerte az amerikai zsidó szervezetek támogatását, de nem minden restitúció-bennfentes lelkesedik Fagan folytatólagos részvételéért.

 

"Ha figyelembe vesszük a múltját, minden gyanús, amit tesz, és nagyon alaposan meg kell vizsgálni, hogy komolyan vehető-e"- véli Burt Neuborn, a New York Egyetem jogászprofesszora, a jelenleg is folyamatban lévő svájci pert vivő ügyvédi társulás feje.

 

Fagan korán magára haragította a kárpótlási harcban részt vevő többi ügyvédeket. Sokuk azzal vádolta, hogy a jogi részletek helyett inkább a hírverés érdekli - állítja egy sor, a holokauszt-jóvátételi küzdelmekkel foglalkozó újkeletű történelmi munka, köztük Michael J. Bazyler könyve, a "Holokauszt-igazságszolgáltatás: a restitúcióért Amerika bíróságain vívott csata" (New York University Press).

 

Fagan és védelmezői azzal válaszolnak, hogy taktikájával magára irányította a svájci bankok figyelmét, és ez végülis példátlan, ezerkétszázötven millió dolláros kiegyezéshez vezetett. Egy másik, német vállalatok elleni per, amelynek elindításában Fagan segédkezett, ötezerkétszáz millió dollárt produkált a túlélők számára.

 

"Ha mindezt nem kezdte volna el, ez a lavina sem következett volna be" - mondja Hannah Lessing, az ausztriai "Nemzeti Alapítvány a Nemzeti Szocializmus Áldozataiért" főtitkára. - "Fagan ügyes PR-személyiség. Jól eladta a témát, és ez sok országban új jóvátételi intézkedések folyamatát indította el".

 

Mindazonáltal, a svájci per nem bizonyult akkora váratlan nyereménynek, mint amekkorára Fagan számított. Míg szolgálataiért négymillió dollárt kért, a bíró alig egymilliót ítélt meg neki, és ennek majd' fele is túlélő-ügyfeleihez került, nem pedig hitelezőihez.

 

Még ha a jelenlegi pereinek gyümölcse segíti is Fagan-t adósságainak rendezésében, valamennyi gondjától nem szabadul meg. Januárban a New Jersey-i Ügyvédi Etikai Hivatal bepanaszolta, azt állítva, hogy csaknem 470 000 dollárt vett le két ügyfelének számlájáról, azok tudta nélkül. Mindketten holokauszt-túlélők. John McGill III., a per ügyésze azt mondja: ha a vád beigazolódik, "a végeredmény mindenképpen az ügyvédi kamarából való kizárás lesz".

 

A panaszra adott hivatalos válaszában Fagan tagadta a vádat, de azt állította, hogy nem rendelkezik "az információkkal és a dokumentumokhoz sem fér hozzá", amelyekkel tisztázhatná magát.

 

Az ellentmondásosság első nyilvános jelei 2000-ben mutatkoztak, amikor a New York Times és az ABC News közzétette közös kivizsgálását, amelyben azt állították, hogy holokauszt-tárgyú pereit intézve Fagan elhanyagolta más természetű ügyfeleit, és sok holokauszt-túlélő ügyfelének is csak késve válaszolt. Akkor Fagan elismerte, hogy elmulasztotta az általa félbehagyott perekből való visszavonulást. "Az idő jó részében kicsúsztak kezemből a dolgok, de most már kezdek uralkodni a helyzeten" - nyilatkozta a Times-nak.

 

A mostani, Magyarország elleni perben a bíró januárban megfenyítette Fagan-t, "beadványok határidőn belüli benyújtásának és a perrendtartás követésének hallatlan figyelmen kívül hagyásáért".

 

2003-ban az Ügyvédi Etikai Hivatal hasonló kifogást emelt ellene, hivatalosan rendreutasítva Fagan-t, mert "elmulasztott megfelelő kapcsolatot fenntartani egy személyisérülés-ügyes kliensével". 

 

A Forward-nak adott interjúban kijelentette: nem kommentálja az etikai vizsgálatokat.

 

Egy 1993-ban kezdődött perben Fagan-nek 167 000 dollárt kellet kifizetnie helytelen ügykezelés miatt egy ügyfele részére. Egy 2004-ben végződött, hasonló perben a bíróság arra kötelezte, hogy három és fél millió dollárt fizessen egy ügyfelének, aki gyári hibás biztonsági övet viselve szenvedett balesetet: Fagan tévedésből más gyártót perelt be, és később, miután ezt a pert a bíróság ejtette, nem értesítette kliensét. Fagan azt állítja: úgy döntött, hogy egyik perben sem védekezik, mert idejét a jelenlegi ügyfeleinek akarta szentelni.

 

Ezek az ítéletek, a mostani etikai vizsgálattal, egy kacskaringós pályafutás legújabb fejezetét jelzik. Fagan csak az ortodox rabbinátusban történt kötelező ideje, majd pedig az üzleti életben való szárnypróbálgatása után kezdett jogot tanulni. Személyisérülés-ügyi jogtanácsos volt, a "sárga oldalas" telefonkönyv hátlapján elhelyezett reklámjával, amikor megtudta, hogy a svájci bankok még mindig őriznek zsidó számlákat. Ki akarta próbálni, mire jut, amikor egy más természetű ügyben képviselt kliense, Gizella Weisshaus, nagyapja svájci bankszámláinak dokumentumaival kereste fel.

 

Weisshaus úgy jellemzi magát, mint aki odaadó ügyfél volt, aki még önkéntes munkát is végzett Fagan irodájában, és rábízta elhalt unokatestvére jelzálog-számláját is. Azóta már Fagan egyik legádázabb bírálója lett.

 

"Piszkos csavargó, ezt tette velem" - mondja Weisshaus - "Segítettem. Dolgoztam neki. Végül az áldozata lettem".

 

Az etikai panaszbeadvány szerint Fagan 1996 márciusában Weisshaus számlájáról kiírt a maga nevére egy 40 000 dolláros váltót, és csak egy fegyelmi tárgyalás után adta vissza. A panasz szerint ahhoz, hogy fedezze a csekkjét, Fagan egy másik holokauszt-túlélő, Estelle Sapir számlájáról vett el pénzt. A panasz azt állítja, hogy Sapir számlájáról összesen 427 500 dollárt sikkasztott el.

 

Az etikai panasz szerint Fagan később egy barátja kölcsönéből fizette vissza a Sapir-számlát. Az Ügyvédi Etikai Hivatal-hoz beadott írásbeli válaszában Fagan azt állította: az etikai kivizsgálást az pattintotta ki, hogy ez a barát "pénzt akart kicsikarni belőle", és ezért törvénytelenül dokumentumokat adott át a Hivatalnak. Fagan szerint barátja egy házassági perbe akarta belekeverni.

 

Miközben ezek az etikai eljárások zajlanak, Fagan minden maradék idejét a Magyarország és Németország elleni perrel tölti. Azt mondja: nagyon magányosnak érzi magát. "Az összes többi ügyvéd megkapta a pénzét, és odábbállt" - nyilatkozta a Forward-nek. - "Megfogadtam, hogy ezt végigviszem, bármeddig tart is".

 

---------------

Ford.: SZ.M.I.

 

Vissza a kezdőlapra