2005. május 25. szerda 23:12

 

Az indulatok mérleghintája

 

Habár most árnyékra vetődtünk, rasszizmus márpedig van – hirdetik napok óta közállapotaink bölcsei. Pedig jó lenne, ha végre a lényegről beszélnének. Arról – hogy igen, lehetséges. De nem csak egy irányban… Néhány éve – ha jobban belegondolok, akkor bizony, már vagy kilenc-tíz esztendeje – azt mondta nekem egy aktív roma polgárjogi aktivista: majd az unokáid meglátják. Milyen világ lesz itt akkor, amikor egy magyarra három cigány jut. Majd keményebb perspektívákat is felvázolt – de ezt hagyjuk. Egy biztos: az a világ már az ajtóinkon dörömböl. Mert azt ugyan érdekes módon leírja a liberális média: a jobboldali médiában mérhetően több kétely merült fel a „rasszista gyilkossági kísérlet” indítékával kapcsolatban (ezzel is sugallva azt, hogy lám, aki kételkedik, mennyire hajlamos elkendőzni a „valóságot”); ugyanakkor álmélkodnak a rendőrség azonnali visszafogottságán. Igazuk volt, mondogatják, irogatják, fanyalogva, de azért ez furcsa, sóhajtják hozzá…
Valóban furcsa. Mert talán sohasem fogjuk megismerni ennek az okát.
Hogy netalán – voltak szemtanúk. Akik időben telefonáltak, elmondva a körülményeket, és ragaszkodva névtelenségükhöz. Hogy igen, láttak egy késeléssé fajult utcai szóváltást. Látták: ki volt a kezdeményező, ki lépett támadólag és védekezően, ki mennyire provokálta – „szólt be” – a másiknak. De ennél konkrétabb tanúskodást nem vállalnak, mert nincs kedvük ahhoz, hogy a tárgyalás előtt vagy után a „rokonok” ledöfjék őket a bíróság épülete előtt, vagy a családjukhoz kopogtassanak be, ismeretlen „jóakarók”. Sokan sokféleképpen törnek pálcát mostanában a közöny, a közömbösség fölött. De vajon értjük-e a rendőrség szóvivőjének arckifejezését, amikor arról beszél: nem tudjuk, ki milyen személyes motiváció miatt húzódott háttérbe. Ki tudja, hány alkalommal kellett már azt tapasztalnia: nem tudják megvédeni tanúikat. Mert egy utcai garázdaság, kocsmai verekedés, diszkó előtti késelés – mindennapos ügy. Szokványos. Ahogyan az is, hogy még aznap, vagy másnap – a rendőrség előtt – „megkeresik” a tanúkat. És gondoskodnak arról, hogy – hallgassanak. A közöny mindig az igazságszolgáltatás erejének fokmérője. Egy olyan társadalomban, amelyben egy tanúnak nem kell az áldozaténál is jobban aggódnia a testi épségéért; amelyben fel sem merülhet, hogy igazat szólásért betörik a fejed – a tanúk nem hallgatnak.
De – itt? Szedjük csak össze, nagyon hamarjában: milyen világban is élünk? Volt egy érettségi botrány. Valakik ellopták a tételeket, s ezért megismételtették az érettségi vizsgát. Kollektíven. Mert az volt a kiindulási alap, hogy akinek alkalma nyílt a csalásra, az biztosan csalt is. Hülye lett volna nem élni a lehetőséggel; másképp fogalmazva: a kollektív mérce nem a becsületesség, hanem a becstelenség. Az oktatási rendszerünk nem tudásalapú, igazolta maga az oktatási miniszter, hanem csalásalapú. Bárki, kérdem tisztelettel, elgondolkodott már ezen a beismerésen? Vagy itt van Majer Aranka zsarolóasszony. „Tanúvallomásában” nagy hirtelen három bűncselekmény elkövetését is beismerte – a bíróság, ennek ellenére, az ő „koronatanúként” elmondott szavaira alapozva hozta meg döntését. Milyen általános, kollektív becsülete lehet egy ilyen világban a törvénytiszteletnek, az egyéni tisztességnek? A jó melletti nyílt, azonosítható kiállásnak.
Semmilyen.
Ne legyenek illúzióink…
Elvárásaink során pedig – végre – tűnődjünk el azon, amiről senki sem beszél. Vagy csak nagyon óvatosan, félve tesz rá utalásokat – mert „jobb félni, mint megijedni”. Hogy – tetszik, nem tetszik – vannak falvak, amelyekbe már nem lehet pedagógust találni. Mert ráuntak arra, hogy a második egyesért már verés jár az apukától. Nem a diáknak, hanem a pedagógusnak. S hogy sok községben nem azért kopár a porta, mert a tulajdonos igénytelen lenne. Csak, miután a sokadik lugasának léceit, a kertben hagyott kerti székeit, két éven belül a hatodik locsolótömlőjét is ellopták, úgy döntött: azért nem fogja szépítgetni az udvarát, hogy reggelre mindent, amit nem láncol oda, elvigyenek tőle. Ismétlem – nem valami égbe kiáltóan nagy dolgokat. Még csak nem is egy kint felejtett biciklit.
Hiszen az már vagyontárgy.
Hanem a „lócát”. A kerítésdeszkát; a drótfonatot. A kutyája, persze, ugathatott volna – no de már rég megmérgezték. Hogy kik? Tudom: bármit válaszolok – rasszista vagyok. Mert ha nem a romákat vádolom, akkor ezzel csak álságos vagyok, ha pedig őket; nos, az legalább egyértelmű. Mégis azt mondom: a szegénységet vádolom. Azt a szegénységet, amelyben „megéri” ellopni a locsolótömlőt, mert a nyolcadik házban biztosan megveszik. Hiába tudják, hogy honnan származik – épp jó lesz toldásnak, a kilyukadt darab helyére. Ráismer, ha erre jár? Ugyan. Mindketten a Praktikerben vásároltuk… És a kocsmárosnak megéri két fröccsért átvenni a lócát; legfeljebb gyorsan rádob egy viaszkos vásznat. S hogy kik is a szegények?
S hogy aki szegény, az a legszegényebb?
Kérdés… Rossz kérdés. Mert nem a szegény a legszegényebb, hanem az a társadalom, amely eltűri a szegénységet. Amely nem ismeri fel: az ő sorsát is nyomorítja az, aki nem segíti mások boldogulását. És ezt a boldogulást nem a segélyrendszerrel lehet segíteni – azzal legfeljebb szinten lehet tartani. Bebiztosítani azt: mindig legyen konfliktus-lehetőség. Egy átfogó térségfejlesztési programmal, azon belül egy kistérség-fejlesztési koncepcióval már régen meg lehetett volna szüntetni a szegénységet, de legalább megindítani, megmutatni a fejlődés lehetőségeit. Enned hiányában azonban a szegény szegény marad, a szegényebb szegényebb; marad az elvándorlás, vagy az egymásra fenekedés. Az indulatok mérleghintája.
Van-e rasszizmus?
Van. És hat. Mindkét irányból – mindkét irányba. De az egyik mögött egy már-már eltúlzott jogvédelem áll, amíg a másik mögött az a tudat: miért ne legyek rasszista? Hiszen megvádolnak vele úgyis… Eltúlzott jogvédelem, kapják most fel sokan a fejüket, és nyúlnak írószerszámért, hogy vérembe mártsák, vagy woodoo-tűkért – hogy fotográfiámba döfködjék. Pedig elég lenne saját „árnyékra vetődő” írásaikba visszalapozni, illetve túlhörgő indulataik motiváltságával szembe nézniük. (Annak a roma érdekvédőnek például, aki arról beszélt a Rádió C-ben: egy hatalmas ámítás például a tehetségkutatás is, mindenki Caramellel hozakodik elő, pedig attól, hogy ő győzött, még nem lesz jobb a romáknak. Majd hallhatóan kijött a sodrából akkor, amikor egy betelefonáló roma lány – finoman szólva – melegebb éghajlatra küldte őt, mondván, hogy Caramell igenis sokat tett, akár csak a romák önbizalmának növeléséért). Nem, magyarázza majd el, adásidőn kívül, az érdekvédő. Nem ez a főcsapás…
Akkor, amikor mindenki a rasszizmus elleni tüntetésről, és a „buszos összecsapás” valódi körülményeiről beszélt, írt, hangoskodott – történt még valami. Egy úgyszólván visszhangtalan esemény. Megvertek egy katolikus papot. Az ok: hiába mondta előre, hogy két temetésen is részt kell vennie, ezért szigorúan be kell tartani az időpontokat – az első temetés mégis elhúzódott. A pap megszentelte a sírt, nem várva meg a koporsó leeresztését, majd elment a másik temetésre is, ellátni kötelességét. Este, a lakásán, két fiatalember várta. Azzal vádolták: miatta most megszenteletlen földben nyugszik a testvérük. És megverték. A történet, eddig, ha nem is mindennapos, de nem annyira meglepő azok számára, akik az élet valóságos eseményeiről nem csupán az egyoldalú médián keresztül értesülnek.
Az érdekes az, ami ezután történt. A pap természetesen szólt a rendőröknek, akik – mielőtt a gyanúsítottakért mentek volna – szóltak a kisebbségi önkormányzat képviselőjének. Jönne velük, tanúsítani, hogy törvényesen jártak el. Majd behozták a tettüket azonnal beismerő elkövetőket, akik készségesen, ellenállást nem tanúsítva tartottak velük.
De este, a megfelelő embereknek, már rendőri túlkapásról és rasszizmusról beszéltek.
Tették és tehették ezt, megpróbálkozhattak vele, annak ellenére, hogy a rendőri intézkedés körülményeit a kisebbségi önkormányzat képviselője is figyelemmel kísérte. Mert a rendőrök – mielőtt cselekedni mertek volna – kihívták, hatósági tanúnak.
Itt tartunk… Most kellene minden árnyékra vetődőnek azonnal elgondolkodnia. Nagyon mélyen. Mielőtt nem jutunk el valóban a legmélyebb egyéni és társadalmi konfliktusokig.

 

Tamási Orosz János

 .

Vissza a kezdőlapra