2005. május 25. szerda 23:09

 

Nem térkép a TAJ

 

Lendületben az ország, nagy a jólét, fejlődik a gazdaság, tartható az euró-zónához történő csatlakozásunk tervezett időpontja – folytassam? Miközben növekszik a külső és a belső államadósság, a munkanélküliség; s immáron hivatalosan is a sereghajtók közé kerültünk versenyképesség tekintetében. Ez, akárhonnan is nézzük, kudarc. És egy háromesztendős kormányzati tevékenység kudarca – mert (hogy sokadszor is elmondjuk) a ciklus egyetlen pozitív közérzetjavító intézkedése a száznapos program alapszintű megvalósítása volt. Amelyet egy valóban üres államkassza esetében nem lehetett volna teljesíteni – kellett hozzá az előző kormányzat takarékossága. Ha nem volt pénz, akkor Medgyessy Péter és kormánya jóval felelőtlenebb volt annál, mint amit azóta már – részben – ő maga, s nem csak részben az új gazdákra átnyergelő „független” liberális gazdasági elemzők is feltártak. Ha pedig volt pénz – azt ők még nem, fizikailag sem, hozhatták össze…
De három esztendő után sincs.
Mert ha igazak a bevezetőmben idézett Gyurcsány-dumák, akkor miért van szükség megszorító intézkedésekre? Miért kell a kisemberek aprópénzei után turkálni; miért kell adófilléreket, ilyen-olyan járulékoknak nevezett újabb sarcokat bevezetni? Miért? Az ember, persze, tudja és érti a választ – csak azt nem érti, hogy ezt miért nem a jelenlegi kormánykoalíció vereségének egyértelmű beismeréseként kezeli, hovatartozásától függetlenül, mindenki, széles e hazában? Ahogyan azért a döntő többség annak tekintette az érzékelhető gazdasági összeomlás jeleit a nyolcvanas évek végén. Mert ha nem így lett volna, akkor a szocialista utódpárt minden további nélkül megnyerte volna a többpártrendszer szabad választásait. De nem így történt.
Na mindegy. Ez csak amolyan privát dohogás, valóban. De oka is van – mert hogy olvasom: jövőre négy százalékos egészségügyi hozzájárulást kell fizetni a tőke- és osztalékjövedelem, az árfolyamnyereség, az ingóság eladás, illetve bérbeadás után keletkezett jövedelmekből is. Olvasom – és nem hiszek a szememnek. Mert hiszen értem én, hogy baj van az egészségügy kasszájával; sokan nem fizetnek járulékot; de azt már nehezebben tudom tolerálni, hogy emiatt azokat is büntessék, akik – reméljük – rendesen fizetnek. Épp csak, valamiért, felszámolják a könyvtárukat, eladnak néhány festményt, mert kisebb lakásba költöznek, vagy autót cserélnek. Azt sem tudom persze, és ezt nyilvánosan beismerem, hogy jól értelmezem-e az olvasottakat? Ingóságokról van abban szó, azok eladásáról – tehát, ha értékesítek egy drágább könyvet az antikváriumban, annak árából a jövőben nem csupán (idealisztikusan tekintve épp oly jogtalan…) személyi jövedelem-adót kell fizetnem, hanem egészségügyi hozzájárulást is? Mire fel…? De komolyan. Már így is, bárhová nyúlok, már az a mozdulat valamilyen adójárulékkal terhes. Maradjunk a legközismertebbeknél: egy minimálbér után is fizetnem kell munkavállalói járulékot, munkaadói járulékot, egészségügyi hozzájárulást, egészségügyi biztosítást, nyugdíjbiztosítást, és „jó, ha van” magánnyugdíj-pénztári hozzájárulást – kihagytam valamit? Erre rárakódnak a magánszemélynek soha vissza nem téríthető, se nem jövedelem-adóban jóváírható általános forgalmi adók, illetve azok a kiadások (javallott gyógyteák, nem olcsó egészséges táplálkozás, megfelelő szellemi és fizikai regenerálódás, stb), amelyek költségeit azért viselem (el), hogy adófizető polgár maradhassak. És ha egy új okmányra van szükségem, vagy valamilyen ingóságot vásárolok, illetve eladok – ide egy ötezer forintos okmánybélyeget, oda egy harmincezres közjegyzői ellenjegyzést, amoda egy pénztári befizetést. Esetleg csak azért, mert visszaköszöntek az ügyintézők… Mondom: idealisztikusan tekintve jogtalanok ezek az adónemek, és ezzel nem óhajtok a téma több évszázados harcait vívók táborába állni, de azért – valahol – valóban az a tisztességes jövedelem, amiért megdolgozunk. És – például – egy személyi okmány, egy ingatlanszerződés, vagy egy autóeladás regisztrációs díja – annak nagyságrendjeit tekintve – nem nevezhető annak. Viszont – valamikor, valamiképp, elfogadtuk.
No de, ismétlem, hogy jön egy festmény eladása esetén „képbe” az egészségügy? Aki festette, talán már úgy járt, mint a hasznot hozó Nobel-díjasaink (azaz meghalt…); a restaurátor, akivel – esetleg – megtisztíttattam az árverés előtt, pedig valószínűleg fizetett egészségügyi hozzájárulást a saját munkadíjából. Nem ragozom tovább, de könyörgöm: legalább a formára adjunk. Emeljenek tisztán és bevallottan adót egy adott területen – de ne áttételesen, ne olyan területek javára, amelyek tevékenységének halványlila köze sincs a beszedési jogcímhez…
Amúgy meg, nagyon nem értem azt, ami a TAJ körül itt kialakult. Segítség, kiáltom, és komolyan arra kérem olvasóinkat: világosítsák már fel talán valóban elmaradott, hiányos ismereteimet. Mert amikor azt olvasom, hogy „hihetetlen, de nincs semmilyen bevallás, adatszolgáltatás, nyilvántartás arra vonatkozóan, hogy melyik TAJ számra történik járulék befizetés. A munkáltatók egyben vallják, és fizetik be összes dolgozójuk után az egészségbiztosítási járulékot, de arra az állam nem kíváncsi, hogy ki után mennyit fizettek be, vagy hogy ki után fizettek egyáltalán. Következésképpen, azt sem tudja megmondani, hogy melyik TAJ szám jelent tényleges biztosítási jogviszonyt. Kontrol hiányában nem kell azon csodálkozni, hogy sok a visszaélés”; nos, amikor ezt olvasom, akkor gondolkodni kezdek.
Mint Micimackó.
Amikor pedig azzal a hírrel is találkozom, hogy „csipkártya váltaná fel a jelenlegi taj-kártyát, azaz a kormány tervei szerint minden háziorvoshoz, szakrendelőbe és kórházba kártyaleolvasó-berendezést telepítenének, és ezen keresztül egy központi adatbázis küldene azonnali információt arról, hogy a páciensnek van-e biztosítása. Mindez azelőtt történne, hogy az orvos megkezdené a beteg ellátását, hacsak nem sürgősségi vagy más, emberi jogon járó kezelésre, vizsgálatra van szüksége. Az ellenőrzés azért szükséges, mert a kormányfő által bejelentett, háromszintű egészségügyi ellátórendszerben széles körű ingyenesség valóban csak a biztosítottaknak járna. Az ellenzék szerint a leolvasóberendezések telepítése pénzkidobás. Széles körű ingyenes egészségügyi ellátás a törvény szerint ma is csak annak járna, akinek van biztosítotti jogviszonya. Ennek meglétét azonban senki nem ellenőrzi. (A taj-kártya nem ad erről információt.) Jelenleg nincs is olyan nyilvántartás, amely a biztosítottakról gyorsan naprakész adatot szolgáltathatna”; nos, amikor ezt olvasom, akkor már nagyon elkezdek gondolkodni.
Micimackó hozzám képest egy Einstein.
Én meg az ő Frank nevű testvére…
Mert – elkezdek utána olvasni. Lapozgatni, itt és ott. Mindenekelőtt felütöm az 1996. évi XX. törvényt, az azonosító kódok használatáról, és abban ezt találom: „23. § A TAJ számot a következő szervek az alábbiakban meghatározott célból kezelhetik: a) a társadalombiztosítási szerv, a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató, illetve a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló 1997. évi. LXXX. törvényben (a továbbiakban: Tbj. tv.), a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban: Tny. tv.), a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvényben (a továbbiakban: Mpt. tv.), a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Eb. tv.), valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Alk. tv.) előírt adatszolgáltatásra kötelezett szerv (foglalkoztató, polgár vagy intézmény) az e törvényekben meghatározott nyilvántartásokkal, járulékok levonásával, bevallásával, befizetésével, behajtásával, a társadalombiztosítási szervek által folyósított pénzbeli ellátásokra való jogosultsággal, azok kifizetésével, illetve ellenőrzésével kapcsolatban; b) a társadalombiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatás teljesítésének és igénybevételének ellenőrzése céljából; c) az egészségügyi ellátóhálózat szerve az alap- és szakellátással, a gondozóhálózati ellátással, a vérellátással és a mentéssel kapcsolatban, továbbá a közegészségügyi-járványügyi érdekből végzett feladatával összefüggésben, valamint a szociális intézmény a szakellátással kapcsolatos feladatának ellátása céljából”; és tovább is van, de nem mondom. Csak átsiklik szemem a következő cikkelyre: „24. § A TAJ szám továbbítására jogosultak: a) a társadalombiztosítási szervek egymás között, valamint a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató, illetve a 23. § a) pontja alapján adatszolgáltatásra kötelezett szerv (foglalkoztató, polgár és intézmény) a társadalombiztosítási szerv részére a törvényekben meghatározott nyilvántartások, a járulékok bevallásával és egyéb követelések befizetésével, behajtásával, a társadalombiztosítási szervek által folyósított pénzbeli ellátásra való jogosultsággal, annak kifizetésével, illetve ellenőrzésével kapcsolatos feladata teljesítése céljából; b) az egészségügyi ellátóhálózat szerve, a társadalombiztosítási szervnek, az egészségügyi szolgáltatás teljesítésének és igénybevételének ellenőrzése céljából; … g) a 23. § e) pontja szerinti szervek egymás között, továbbá a megyei (fővárosi) munkaügyi központ, a 23. § e) pontja szerinti szervek részére a szociális ellátás megállapításával és folyósításával összefüggésben; h) a munkaügyi igazgatás szerve, a munkanélküli ellátással, a foglalkoztatást elősegítő támogatással és munkaerő-piaci szolgáltatással kapcsolatos tevékenysége, valamint ellenőrzési eljárása során, továbbá a munkaügyi adatszolgáltatásra kötelezett munkáltató, e tevékenységével összefüggésben”; hát ennyit erről.
Valóban nem értem. Ha egyszer törvény írja elő a biztosítotti jogviszony vizsgálatát – akkor ezt hogy-hogy nem tartják be? A rendszer működésének alapjaként találták ki és vezették be a TAJ számot, a régi „kék kártya” helyett, mellett. Ha jól emlékszem… De, tovább lapozgatván az események krónikáiban, a szemembe ötlik például ez a hír, 2002. május 23-ai keltezéssel: „A Bull Magyarország május 22-én adott tájékoztatást arról, hogy 2002. április 15-én elindult az Országos Egészségbiztosítási Pénztár új taj- (társadalombiztosítási azonosító jel) rendszere. A cég közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződést az OEP-pel a taj informatikai rendszerének korszerűsítésére. A rendszerfejlesztés a Freesoft Kft. közreműködésével történt. A rendszer a korábban működő taj-nyilvántartást váltja fel, kiegészülve további, a jogviszonyadatok nyilvántartását is lehetővé tévő alkalmazásmodulokkal. A rendszer megvalósítása Oracle adatbázis-kezelőn történt, Java alapú alkalmazói felület kialakítással. A rendszer indításához biztosítani kellett, hogy a korábbi adatbázis-állomány teljes adattartalma az új rendszerben is elérhető legyen. Az alkalmazás infrastrukturális hátterét az OEP saját standardjai szerint biztosította.
A létrehozott új adatszerkezetekbe adattisztítással kellett áttölteni a taj-nyilvántartásból a központi adatbázis adatait, valamint a megyei jogosultsági adatbázisokban tárolt adatokat. Az adatok áttöltése során, az adattisztítás keretén belül az OEP elvégezte az esetleges hiányzó adatok felderítését is. A kialakított adatszerkezetre alapozottan készültek el a zárt ügyrendet biztosító felhasználói alkalmazások. A központi adatbázisokat és alkalmazásokat a fővárosi és megyei igazgatási szervek közvetlen adatkapcsolat segítségével érik el. Az ügyfélszolgálatok látják el taj-számmal az erre jogosult magyar és külföldi polgárokat. Az új elemeként kialakított jogviszonyadatokat tartalmazó adatbázisba a munkáltatóktól származó adatok betöltése is a megyei igazgatóságokon történik”.
Talán valahol elveszítettem a fonalat – de akkor arra kérem azt, aki követte az eseményeket, hogy írja meg nekem: mi történt ezzel a rendszerrel; ezzel a ráfordítással? Amely szerint, elvileg, minden, TAJ számmal kapcsolatos adat nyomon követhető, beleértve a biztosítási jogviszonyt is. Tovább megyek - ha valaki rászörfözik az OEP honlapjára, ezt olvashatja: „Tisztelt internetező felhasználó! Önnek regisztrálás után lehetősége nyílik arra, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TAJ nyilvántartásából autorizációs információt kapjon. Az autorizációs információ azt jelenti, hogy a személyi adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi előírások miatt csak a definiált kérdéseket teheti fel és azokra csak egyszerű igen-nem formájában kaphat kétséget eloszlató információt. A definiált lekérdezési lehetőségek az alábbiak, amelyekből választhat: 1- ellenőrizheti egy megadott TAJ szám érvényességét; 2 - ellenőrizheti, hogy a megadott személyi adatok alapján van-e nyilvántartott személy a TAJ nyilvántartásban és az rendelkezik-e érvényes TAJ számmal; 3 - ellenőrizheti, hogy a megadott TAJ szám és személyi adatok egyazon személyhez tartoznak-e”.
Na már most: ahhoz, hogy a TAJ számokat összekapcsolhassam a személyi adatokkal, az kell, hogy a munkáltatók a jogviszonyokat személyekhez kötött TAJ számok alapján közöljék az adatbázissal. Gondolom – én. És töröm, töröm a fejem.
Mint Micimackó…
Még tavaly áprilisban olvashattunk arról: „siketek taj-számaival éltek vissza orvosok”. Az történt, hogy „felfüggesztették egy orvos vényírási jogát, mivel halottak taj-számára írt fel gyógyászati segédeszközöket. 13 doktornak pedig 18 millió forint tb-támogatást kell visszafizetnie indokolatlan eszközfelírásokért - írta a Népszabadság”. Hogyan történt a felderítés? „Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár még tavaly ősszel készített listát azokról az orvosokról, akik a legtöbb hallókészüléket rendelték az országban. 2003 első felében ugyanis 1,9 millió ilyen eszközt és tartozékot számoltak el a forgalmazók a biztosító felé. A kiemelkedő forgalom azonban csak pár száz szakorvos pecsétje alapján bonyolódott - írta a Népszabadság”…
Hát mondd meg, kedves Népszabi, dúdolom, tanácstalanul…
Tényleg nem értem: ha máig sem lehet tudni azt, hogy valaki után fizetnek-e járulékot, azaz áll-e befizetés a TAJ száma mögött, akkor azt honnan lehetett tudni, hogy a TAJ szám tulajdonosa halott, illetve akár csak azt, hogy siket-e? Mert hogy a taj-kártya nem ad információt a biztosítotti jogviszonyról – de akkor az azzal történt visszaélésről sem adhat…
Gondolkozz, gondolkozz, mondogatom magamnak – de mindhiába.
Nem értem.
Csak azt tudom: volt egyszer egy tb-kártya, amelyre oda volt pecsételve a hitelességért felelősséget vállaló munkáltató. Akkor arra azt mondták: nem működik. Nem ad valós információkat. A Bokros-csomag esztendejében – és elfogadom, hogy ez csak a véletlen műve – kaptam egy „hatósági bizonyítványt”, rajta egy „társadalombiztosítási azonosító jellel”, amelyre azt mondták: elég lesz beütni a kódját a háziorvosomnak a számítógépébe, és azonnal mindent tudni fog rólam. Hogy van-e érvényes biztosításom, vagy nincs. Most pedig azt mondják: nem működik. Nem ad információt. De majd a csipkártya…
Addig is fizessek négy százalék egészségügyi hozzájárulást az eladott ingóságaim bevételeiből. Miért? Csak. Mer’ azér’…
Mert lendületben az ország, nagy a jólét, fejlődik a gazdaság, tartható az euró-zónához történő csatlakozásunk tervezett időpontja. Tovább is van. Mondjam még…?
 

Tamási Orosz János

 .

Vissza a kezdőlapra