2005. augusztus 23. kedd 22:21

 

Eltemették Roger testvért

A taizéi Kiengesztelődés Kápolnában kedden délután 2 órakor kezdődött katolikus szertartás szerint Roger Schütz testvér, a taizéi ökumenikus közösség alapítójának és perjelének temetési szertartása, amelyet Walter Kasper bíboros, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnöke vezetett. A Szentszék képviseletében jelen volt Fortunato Baldelli érsek, franciaországi apostoli nuncius.

Taizében 15 ezer gyászoló jelenlétében - közöttük sok fiatallal  - a Kiengesztelődés templomában búcsúztatták el a taizéi ökumenikus közösség alapítóját, Roger testvért

 

Walter Kasper bíboros köszöntő szavaiban a bíboros korunk nagy egyházi személyiségének, lelki atyjának nevezte Roger testvért.

A gyásszertartáson részt vett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia képviseletében Balás Béla püspök, Franciaország prímása Philippe Barbarin lyoni érsek, és több mint 20 katolikus püspök a világ különböző országaiból.

A temetésre a Német Evangélikus Egyház részéről Wolfgang Huber püspök érkezett. Az Európai Püspöki Konferenciák Bizottsága (CCEE), az Európai Egyházak Konferenciája (KEK), valamint az Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkári szinten képviseltette magát.

A szertartáson jelen volt Horst Köhler német államelnök, valamint Nicolas Sárközy francia belügyminiszter  is.

Walter Kasper bíboros, a gyászszertartáson mondott beszédében „korunk lelkisége egyik nagy alakjának, lelki Atyánknak”, a szeretet és a remény fénysugarának nevezte Roger testvért. A taizéi perjel teljesen átadta magát Isten akaratának, és ezért a belső béke, a remény és a boldogság forrásává vált. Szeretetének és reményének sugara túlmutatott minden határon és megosztottságon. Már fiatal kora óta a keresztények egységén munkálkodott. Kasper bíboros arra is emlékeztetett, hogy Roger testvér számára sebet jelentett a népek és nemzetek gazdagokra és szegényekre való megosztottsága is, az igazságtalanságnak minden formája mély fájdalmat okozott számára. Az ima, a csönd, a magány, a szerzetesi élet embere volt, ugyanakkor szívét és a taizéi közösséget az egész világ ifjúsága számára megnyitotta, és a fiatalok mély bizalommal tekintettek rá. Ezért sokan atyjukként és Isten egyetemes szeretetének képmásaként tisztelték Őt.

A szertartás kezdetén Alois testvér, a taizéi közösség új perjelének imája a gyilkosság elkövetőjéért szólt. Azért fohászkodott Istenhez, hogy bocsásson meg a román merénylőnek, aki egy héttel ezelőtt megölte Roger testvért. „A keresztre feszített Krisztussal együtt mondjuk neked: Atyánk, bocsáss meg neki, mivel nem tudta, hogy mit tett”. Ezt követően a hívek a román népért és Románia fiataljaiért imádkoztak. A gyászszertartáson Romániát Adrian Lemeni vallásügyi államtitkár képviselte, Traian Basescu elnök küldötteként. A román ortodox hívek nevében Marcu, nyugat-európai ortodox püspök volt jelen. Alois Fechet prelátus, jasi egyházmegyei helynök Petru Gherghel jasi püspök üzenetét közvetítette a taizéi közösségnek. Mint ismeretes, a merénylő a jasi egyházmegyéből származik. A jasi és a bukaresti székesegyházban vasárnap már engesztelő szentmisét mutattak be, és a hívek a temetés időpontjában imáikkal csatlakoztak a gyászszertartás résztvevőihez.

Román fiatalok egy csoportja már a merényletet követő napon elutazott Taizébe, hogy kifejezze részvétét a testvéreknek.

Alois testvér ismételten megerősítette a közösség elhatározását, hogy tovább folytatja tevékenységét alapítója ökumenikus lelkisége szerint. „Roger testvér utat épített, amelyre rendkívüli energiával és életkedvvel minket is magával vitt” – mondta még Alois testvér.

A szertartáson, amelyen, az alapító lelkiségének megfelelően csaknem minden keresztény egyház és felekezet képviselői jelen voltak, részt vett több száz magyar hívő is. Jelen volt Orbán Viktor és Solt Pál is.

Roger testvért Taizé román stílusú temploma melletti temetőben helyezték örök nyugalomra.

**************

„Roger testvér belépett az örökkévalóságba” – adták hírül a közösség testvérei a szerzetes halálát, augusztus 16-án, miután az esti imádság idején egy 36 éves, valószínűleg elmebeteg –román nő, késszúrással halálra sebezte. XVI. Benedek pápa a gyilkosságot követő, napon, a szerda délelőtti általános kihallgatás során mély fájdalommal szólt a taizéi perjel haláláról, lelkét az Úrnak ajánlotta, majd hozzátette, hogy éppen előző nap kapott levelet a 90. életévét három hónappal ezelőtt betöltött Roger testvértől, aki kifejezte kívánságát, hogy szeretne mielőbb találkozni vele Rómában. Biztosította a Szentatyát, hogy a taizéi közösség mély szeretetközösségben együtt kíván haladni vele.

Az 51 éves német Alois testvér, akit Roger Schütz már évekkel ezelőtt kijelölt utódaként, éppen a kölni Ifjúsági Világtalálkozón tartózkodott, amikor tudomást szerzett a tragédiáról. A 800 ezer fiatal megrendült döbbenettel, de imádságos lelkülettel fogadta az ökumenikus perjel abszurd halálának hírét, és „Köszönjük, Roger testvér” – felirattal fejezték ki hálájukat a keresztények egységéért oly sokat tett szerzetesnek a marienfeldi imavirrasztás és szentmise során.

 

 .forrás: KAP/MK/VR

Vissza a kezdőlapra