2005. augusztus 29. hétfő 05:45

 

Miért elégedetlenek a magyarok?

 

Az Economist adataira támaszkodva megállapíthatnánk, hogy a rendszerváltó országok lakosságának többsége elégedetlenebb az életével annál, mint amit az adott ország egy főre jutó GDP-je indokolna. Megállapíthatnánk, de nem tesszük. A módszer ugyanis nem fogadható el. A megkérdezettek arra a kérdésre válaszoltak, hogy "Mindent egybevéve, mennyire elégedett az életével ezekben a napokban?". Az eredményeket azután egy skálán ábrázolták, amelynek az egyik tengely a elégedettségi index, a másik az egy főre jutó GDP. Végül egy regressziós görbét húztak 68 ország adatai alapján: amelyik ország e fölött helyezkedik el, az elégedettebb az indokoltnál, amelyik alatta az indokolatlanul elégedetlen.
Miért vélheti bárki azt, hogy az emberek elégedettsége hazájuk GDP-jétől függ. Eszembe jut a boldog ember ingének szívbemarkoló története. Szirtes Ági így mondja el egy interjúban: „Van egy kedvenc mesém, olasz népmese, elmondom röviden. Beteg a király, a világ összes tájáról egybegyűlnek az orvosok. Az egyik kisüti, hogy csak akkor gyógyulhat meg, ha egy boldog ember ingét ráhúzzák. Keresnek mindenféle boldognak hitt embert: szerelmest, tudóst, gazdagot... az ingüket sorra ráhúzzák a királyra, ám az nem gyógyul. Egyszer aztán kint járnak a szőlőben, és gyönyörű füttyszót hallanak. Na végre! Az lehetetlen, hogy az a valaki, aki ilyen szépen fütyül, ne lenne boldog. Végre meggyógyul a király. És valóban, ez a füttyös ember boldog. Csak éppen nincsen neki inge.”

Tehát nem hiszek a tudós felmérőknek, mégis érdekel, mit mondanak rólunk. Magyarország elégedettségi indexe 5,8, ami középmezőnynek számít. A gazdagabb országok mind elégedettebbek nálunk, sőt Észtország is. Az egy főre jutó 11 ezer dollár körüli magyar GDP-hez 6,5-es elégedettségi index tartozna. Az indokoltnál (?) jóval elégedetlenebbek vagyunk az életünkkel. A magyarral megegyező, 5,8-as értékkel rendelkezik például Bosznia, az ő indexük viszont nagyjából megfelel az indokolt szintnek. Másképpen fogalmazva a magyarok úgy érzik, mintha boszniai szinten élnének, holott ez nyilván nem igaz, hiszen az ottani egy főre jutó GDP alig több, mint fele a magyarnak.

Nemrég a kontroll csoport kimutatta, hogy a magyarok több mint 60 százaléka kormányváltást akar 2006-ban. E 60 százaléknak az elégedettségi indexe rohamost nőni fog, ha sikerült.
Így legyen.
 

Surján László

 .

Vissza a kezdőlapra