2005. augusztus 31. szerda 06:32

 

Nincs új a Nap alatt

 

Nincs új a Nap alatt. Ez a régi mondás jutott eszembe, amikor a hétfői lapokban a kormánypárti politikusok és bértollnokok privatizációt féltő kórusában feltűnt az MDF is.
Elég volt egy hétvége ahhoz, hogy irracionálissá váljék az egész vita. Ma a magyar piacgazdaságot attól félteni, hogy a privatizáció leállítása miatt visszatérünk az állami tulajdonon alapuló és kétségtelenül végérvényesen megbukott gazdasági rendhez több mint értelmetlen. Az állami tulajdon oly picivé zsugorodott a rendszerváltoztatás első tíz éve alatt, hogy teljes leállítása sem lenne veszélyes.
Egyébként az államosítás nem az ördögtől van, s a piacgazdaság körülményei között is rendre előfordul. Nyugat-Európa szocialista pártjai éltek is vele nemegyszer, s a befektetők mégsem menekültek. Az ellenpólus pártjai, konzervatívok, liberálisok, kereszténydemokraták inkább eladni szoktak. Nálunk – élcelődnek is vele sokan – fordított a helyzet. Ettől azonban még igaz: az állami tulajdon léte, sőt a visszaállamosítás összeegyeztethető a piacgazdasággal.
Orbán Viktor Kőszegen az állami tulajdon helyreállításának három típusát említette. Az első a törvénytelenül eladott/megvett tulajdon. A második a szabályok megtartásával történő eladás, amelyhez bizonyíthatóan korrupció is társult. A harmadik: azon vagyontárgyak köre, amelyeket okosabb állami kézben tartani.
Az első két csoporttal nem kellene foglalkoznunk, mert aki ezek ellen szót emel, az szinte vádiratot fogalmaz meg maga ellen. A harmadik csoportról lehet vitázni. A magyar parlament évekkel ezelőtt meghatározta a tartós állami tulajdonba tartozó cégek körét. Ez a lista az idők folyamán rövidült, de (még) nem szűnt meg. Egyetértésnek kellene lennie legalább abban, hogy egy ilyen listának van létjogosultsága. Vitázni arról lehet, hogy mi legyen ezen a listán. Néhány indok: nemzeti szimbólumnak tekinthető cégek (pl.: Tokaj, Herend, Filmarchívum); jól működő, állami bevételt termelő cégek (Ferihegyi repülőtér); stratégiai jelentőségű cégek (pl. térképészeti intézet, áramellátás). Mindezek idesorolásáról lehet(ne) értelmes vitát folytatni, de a legtöbb vita a következő kategóriában, a közszolgáltatások terén van. Ellenzem a posta, a vasút, a városi közlekedés, az oktatás és az egészségügyi intézmények magánosítását, de ellenőrzötten és a választék növelése érdekében nem zárom ki, hogy legyenek magáncégek is, amelyek közszolgáltatást végeznek. A hangsúly az is-en van, tehát soha nem monopolhelyzetet biztosítva számukra, hanem egészséges versenyre késztető módon.
Orbán Viktor tehát nem a beszéd hevében mondott valami helytelent, hanem okosan kiemelte azokat a területeket, ahol kormányra kerülve lépéseket kell tenni. Hogy e lépéseknek nem lesz sok gyakorlati foganatja, az nagyon valószínű. A korrupció igen furfangos, s a szabálysértések is ritkán jutnak napvilágra elévülési időn belül. A felülvizsgálattal több kampányban handabandáztak már: Hornék beszéltek róla, majd nem tettek semmit. Medgyessy egy Savanarola lendületű purifikátort állított csatasorba, akinek működését visszautasított feljelentések és elvesztett perek jellemezték. Orbán alatt megindult a helyzet vizsgálata, egy feltáró, elemző cikksorozat lett belőle, a miből meg lehetett ugyan tudni, mely trükkökkel szerezték meg sokan az állami vagyont, de nem volt elegendő egy sikeres bűnvádi feljelentéshez sem. Ez tehát kevesebb volt, annál, amit a közönség várt, de mégis a legtöbb, a többi kormányhoz képest. Ráadásul az M1 visszavásárlásával Orbán bebizonyította, hogy a közjót esetenként államosítással is lehet szolgálni. Mostani beszédében sem ment túl azon, amit mindig is vallott.
Miért hát a felzúdulás? Alighanem többről van szó, mint a választások közelségéről. A korrupció felemlítése visszatarthatja a félősebb vagy a viszonylag becsületesebb vevőket. S ezt azok zsebe várja, akikhez e pénzek be szoktak folyni. A stratégiailag fontos elemek visszavevése pedig esetleg a repülőtér eladását nehezíti meg.
Egy kis kitérővel szóljunk még arról, hogy mi lehet a privatizációból nyert bevétel felhasználási módja. Ezzel lehet méltánytalanságot szenvedett egyéneket kárpótolni, lehet az államadósságot csökkenteni, lehet gazdaságfejlesztési célra felhasználni. Tulajdonképp egyet nem lenne vele szabad csinálni: kipótolni a folyó költségvetés hiányát. Ekkor ugyanis legyen bármekkora a bevétel, el fog tűnni, s pár év múlva semmi haszna nem lesz az eladásnak. Mint aki kártyaadósságának törlesztésre eladja a földjét, s csodálkozik, hogy nem tud megélni. Rövidlátó, koncepciótlan lépés. A jelek szerint Gyurcsányék épp erre készülnek. Nem jogos hát minden, amivel ezt meg lehet akadályozni? Költői a kérdés.
Végezetül: miért írtam, hogy nincs új a Nap alatt? 1993-ban a KDNP többször és élesen kritizálta az MDF vezette privatizációt. Féltünk az elkótyavetyéléstől, helytelenítettük, hogy az állami vagyon eladása nem szolgál semmiféle társadalomépítési elgondolást, s nehezményeztük, hogy túl gyakran kerül helyzetbe az akkor komoly politikai vereséget szenvedett baloldal. Hiszen nemcsak az előprivatizálás során, hanem ezekben az években is zajlott a korábbi politikai tőkének valós vagyonná való átalakítása. Az MDF akkor is azt mondta, mint most: aki a privatizáció ellen van, az visszafordul a magunk mögött hagyott múltba. Ránk uszították az európai kereszténydemokrata vezetést, csak egy privatizációs szeminárium megrendezésével tudtuk elhárítani a vádat, hogy nem fogadjuk el a piacgazdaság alapvető törvényeit.
Utólag biztos vagyok benne, hogy sokkal keményebben kellett volna kiállnunk a véleményünk mellett. Megromlott volna amúgy sem rózsás viszonyunk az MDF-fel, de valószínűleg jobban végzünk a választásokon, s talán a kétharmados baloldali kormány sem jött volna létre.
Most világosan látszik, hogy Orbán Viktornak van igaza. Az igazság nem a hangerőn múlik. Hogy mindez hasznos-e választási szempontból, azt csak 2006 tavaszán tudjuk meg. Nincs messze.
 

Surján László

 .

Vissza a kezdőlapra