2005. szeptember 23. péntek 20:56

 

A szociális törvény szeptemberi módosításai

 

A szociális törvény szeptember 1-jén esedékes fontosabb módosítása a következőket érinti:

Ápolási díj:

A súlyosan fogyatékos személyek után járó ápolási díjra jogosultak körén belül új kategória kerül bevezetésre, amellyel az ellátórendszer differenciáltabbá válik. E körbe a fokozott ellátást igénylő fogyatékosokat gondozók tartoznak.

Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes:

A feltételek fennállásáról az önkormányzat az ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes megyei, fővárosi szociális módszertani intézmény szakvéleménye alapján dönt.

A helyi önkormányzatok előzetesen senkit nem értesítenek, ezért az emelt összegű ápolási díj utáni kérelmeket minden esetben a helyi önkormányzatnál kell előterjeszteni.

2005. szeptember 1. napjától a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolását végző személy díja a nyugdíjminimum 130%-a. Ez 2005. évben 32 110 Ft. A jogosultat az ellátás - függetlenül az eljárás esetleges elhúzódásától - a kérelem benyújtásának napjától, legkorábban 2005. szeptember 1. napjától illeti meg. (Ez összegszerűen nettó 6818 Ft növekedést jelent.) Előzetes számítások alapján a jelenlegi ápolási díjban érintettek közel 1/3-át érintheti az ezirányú változás, amelynek kalkulált költség-kihatása 2005-ben 100 millió forint.

Változás továbbá, hogy szeptember 1. napjától nem lesz kizáró az a körülmény, ha az ápoló olyan rendszeres pénzellátásban részesül, amelynek összege nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét, amely 2005-ben 24 700 Ft. Ebben az esetben a gondozó részére folyósított juttatás összege kiegészíthető a fokozott ápolást végző személyek után járó ápolási díj 32 110 Ft-os összegére. Korábban, aki rendszeres pénzbeli ellátásban részesült, nem lehetett jogosult ápolási díjra.

Rendszeres szociális segély:

Szeptember 1-jétől annak is megállapítható a rendszeres szociális segély, aki az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósítása megszűnt, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi központtal, illetve annak kirendeltségével vagy az együttműködésre kijelölt szervvel legalább három hónapig együttműködött.

 .

Vissza a kezdőlapra