2005. augusztus 21. vasárnap 20:16

 

George Washington magyar ősei

 

A történet természetesen nem úgy igaz, ahogy kiajánlónkban állítottuk. Az úgynevezett családfa-kutatás mindig is bővelkedett tréfás – vagy annak látszó – epizódokkal. Így például az alábbi fejtegetés, amelyet egy közel fél évszázada megjelent amerikai magyar antológiából vettem át – szó szerint. Nem kell komolyan venni – de mosolyogni, természetesen, szabad. Élvezzük még kicsit a nyárvégi pihenés lehetőségeit…

(tamási)

***

(Amerika egyik legtekintélyesebb történelmi szemléje feltárta a számunkra felbecsülhetetlen értékű hiteles adatokat, amelyekre minden magyar szíve büszkén kell, feldobogjon, mert George Washington ősei révén a magyar királyi családdal volt vérrokonságban. Itt közöljük az angol cikk első oldalát fényképmásolatban és első ízben a fordítását magyar nyelven.)

John Washington, az első ama Washington ok közül, akikről az írások megemlékeznek, az angliai Tuwhitfield-ben élt az ezernégyszázas években. Az ő leszármazottja volt Lawrence Washington, az első amerikai államfő nagyapja, aki 1588-ban örök hűséget esküdött Margaret Butlemak. Mindketten amerikaiak voltak. Köztudomású, hogy házasságuk révén az Egyesült Államok első elnöke számos európai uralkodónak vált egyenes leszármazottjává. Kevesen tudják azonban, hogy George Washington egyik őse, Margit hercegnő, Magyarországon született. A szép magyar királykisasszonyt - angliai Edwárd és magyarországi Agatha idősebbik leányát 1069-ben Skócia királynőjévé koronázták és 1251 óta a hivők világszerte Szent Margit néven tisztelik.

1022-t írtak, amikor Jaroslaw orosz nagyherceg kievi udvarába két angol ifjú érkezett: Edwárd és Edmund hercegek, Jaroslaw unokaöccsei. A két fiú sokáig élt számkivetésben. Édesapjukat, Ironside Edmund angolszász királyt, az Angliába győzelmes hadai élén bevonuló Camute, dán vezér, parancsára ölték meg. Mostohaanyjuk, normandiai Emma, mégis ehhez a Camutehez ment feleségül. Amikor fiuk Hardicanute megszületett, nem állt ellen annak, hogy férje mostohafiait - Edwárd és Edmund herceget - az angol trón jogos várományosait, elküldjék Dániába, hogy ott majd Camute fivére, a dán király, végezzen velük őhelyette. A dán király azonban megszánta a két szeretetreméltó ifjút és nyilván azért küldte őket tovább Svédországba, hogy életüket megkímélhesse. Olaf svéd király a két fiatal herceg anyai nagybátyja volt. Az ö halála után újból útra kellett kelniük és viszontagságos kalandok után jutottak el Kiev-be.

Kiev, ebben az időben három magyar királyi sarjnak - Endre, Béla és Levente árpádházi hercegeknek - nyújtott menedéket. A száműzött angol és magyar királyifjak között meleg barátság fejlődött ki. Endre magyar herceg nőül vette Jaroslaw nagyherceg leányát és ezzel rokonságba is került barátaival, Edwárd és Edmund hercegekkel. Amikor Endre csapatai élén Magyarországra vonult, hogy visszafoglalja ősei trónját a német Pétertől, az angol hercegek is vele tartottak. Endre felszabadító hadjárata sikeres volt, és amikor magyar királlyá koronázták, nem feledkezett meg baj társairól és nekik adományozta a tolnamegyei Nádasdot, amelyet még századokkal később is brit birtokként emlegettek a krónikák. Edmund herceg nem sokkal később meghalt, de fivére Edwárd elnyerte Agatha, magyar hercegkisasszony kezét. Szent István udvarának e virága lett George Washington magyar ősanyja.

Ordericus Vitalis - a korai középkor tudós krónikása - Agatháról, mint a magyar király leányáról emlékezett meg. Florence, worcesteri barát, krónikája szerint azonban Edwárd herceg magyar hitvese az első árpádházi király unokahúga volt, Gizella, magyar királyné húgának leánya. Amikor Endre magyar király özvegységre jutott, nőül vette Agatha hercegnő nővérét és ekép Edwárd angol herceg sógora lett. Edwárdnak és Agathának három gyermeke volt. A fiút Edgar Athelingnek, azaz "trónvárományosnak" hívták: a két leány neve Margit és Krisztina volt.

Időközben elhunyt Camute, Anglia dán ura és nem sokkal később meghalt fia, Hardicanute, is. Senki sem tudta Angliában, hogy Ironside Edgar király fia, Edwárd herceg, életben van és Magyarországon, Endre király udvarában tartózkodik. Igy Anglia trónjára a másik Edwárd került, Ironside Edgar féltestvére, akit későbben Gyóntató Szent Edgarnak neveztek. Amikor ez a jámbor férfiú megtudta, hogy az angol trón jogos várományosa nem halt meg, nem törődve azzal, hogy ennek hazatérése veszélyeztetheti uralmát, habozás nélkül Ill. Henrik német császárhoz fordult kérve, hogy engedélyezze unokaöccsének és egyben vetélytársának, a magyarországi Edwárdnak a Német Birodalmon való átvonulását.

Henrik császár nem felejtette el, hogy a fiatal angol herceg annak idején a magyarok oldalán ő ellene harcolt. Szívesen fogadta Edwárdot és csaláját udvaránál, csak éppen tovább utazni nem engedte őket túlzott "vendégszeretetében ". 1056-ban bekövetkezett halálával azonban megváltoztak az idők. Utódja, az akkor alig hatesztendős IV. Henrik nevében az uralkodóház asszonyai megengedték, hogy az angol trón örököse hazafelé folytathassa útját. A hazatérőket Anglia földjén Szent Edwárd fogadta és nagy volt a vigasság alattvalói között. Az öröm nem tartott soká: magyarországi Edwárd herceg alig három hónapra azután meghalt. Amikor kilenc évvel később Szent Edwárd is elhunyt, a magyarországi Edwárd akkor alig tizenhat éves árvája, Edmund trónörökös, a trónkövetelők egész sorával találta magát szemben. Az örökösödési harcnak a normandok angliai hódítása vetett véget. Hódító Vilmos került uralomra és Edgar herceg - angliai Edwárd és magyarországi Agatha fia - az utolsó angolszász trónörökös, sohasem lett angol király. A normand hódítás után a régi angolszász uralkodóház magyar földön született sarjai, Edmund herceg és nővérei, elhatározták, hogy édesanyjukkal, Agatha hercegnővel, visszatérnek Magyarországra. Tervük azonban nem sikerült, hajójuk zátonyra futott és Agatha hercegnő gyermekeivel elhagyott partvidéken találta magát, amelyet röviddel azelőtt skót csapatok foglaltak el. III. Malcolmot, Skócia királyát, már Szent Edwárd udvarában sem hagyta közönyösen a fiatal Margit hercegnő finom szépsége. Amint hírét vette a hajótörésnek, menedéket kínált a hercegi családnak és nem sokkal későbben, 1069-ben, nőül vette Margitot. Krisztina hercegnő édesanyjával együtt kolostorba vonult és ő nevelte unokahúgát, Edith Matild hercegnőt, Ill. Malcolm király és Margit királyné leányát. Ez a skót királykisasszony lett 1. Henrik angol király hitvese. Házasságuk révén egyesült a régi angolszász és az új normand, a skót és a német, valamint a magyar királyi ház. Ennek a nemzetségnek egyenes leszármazottai a jelenlegi angol uralkodóház tagjai és George Washington is.

Magyarországi Margitnak, Edith Matild hercegnő édesanyjának, élete boldog volt Ill. Malcolm királlyal. De az újdonsült normandiai dinasztia és az ősi skót királyi ház között az ellenségeskedés sohasem szűnt meg teljesen. Malcolm király is angolok elleni harcban esett el. Alig három nappal később, Margit királyné követte férjét a halálba. 1251-ben Krisztus szentje lett Skócia királynéja, a magyar-angol hercegnő, aki Magyarországon született, a magyar föld örökét hozta angol királyok és nemesek hosszú során át a legnagyobb amerikainak: George Washington-nak.

 .

Vissza a kezdőlapra