2005. augusztus 31. szerda 06:36

 

Kolozsvárott öregotthon születik

 

A mindenki által ismert Farkas utcai református templom gyülekezetébe közel 3700 ember tartozik. A nemrég befejezett felméréseinkből kiderült, hogy gyülekezetünknek több mint fele idős ember. Közülük nagyon sokan egyedül maradtak, mivel hozzátartozóik, gyerekeik külföldre költöztek. Az itthon maradtakról, tisztelet a kivétel, nagyon sok esetben megfeledkeztek. Voltam olyan idős házaspárnál, akik lányuk 1969-ben írt levelét olvasták. Így próbálták felidézni azokat az időket, amikor még ők gondoskodtak gyerekükről, hogy továbbtanulhasson. De olyan élményben is volt részem, hogy a Bukarestbe férjhez ment lány közölte velem telefonon való megkeresésekor, hogy hallani sem akar többet a Kolozsváron élő édesanyjáról, csináljunk vele, amit akarunk. Folytathatnám még az ezekhez hasonló eseteket. Ezek ismeretében az idei év elején gyülekezetünk vezetősége úgy döntött, hogy valamit tenni kell ezekért az emberekért.
Már évek óta, havonta 150 egyedül élő, kisnyugdíjast támogatunk alapélelmiszer csomaggal. Az elmúlt évben nőszövetségünk segítségével megszerveztük azt is, hogy besegítünk azoknak az embereknek a háztartási munkájába, akik nem tudnak magukról gondoskodni. Több idős embernek fizetjük ki az ebédjét, amit tanév közben a teológus diákok hordanak ki. Egyik presbiterünk a tavalyi év folyamán egy alapítványt indított, aminek az is a feladata, hogy egészségügyi ellátásban részesítse gyülekezetünk rászoruló idős tagjait. Ezek a szolgálatok is nagyon sokat jelentenek a rászorulók számára. Ezzel viszont távolról sem oldottuk meg a sokat nélkülöző idős emberek problémáját. Ők az ötvenéves kommunista rendszer áldozatai, akik a létminimumot sem biztosító nyugdíjukból éldegélnek.
Egy öregotthon létrehozása nagy segítséget nyújtana azoknak, akik magukra maradtak. Emberséges, civilizált környezetet tudnánk biztosítani 45-50 embernek. Kolozsváron két magyar öregotthon működik, amelyek összesen huszonkét idős ember ellátását biztosítják. Az igény ennél sokkal nagyobb. Hosszú várakozó listák bizonyítják, hogy sok idős embernek megoldatlan a helyzete. Az egyházközség tulajdonában van egy telek, amelyen jelenleg egy kis omladozó imaház áll, amelyet le kell bontani, ellenkező esetben rövidesen magától is összedőlhet. Olyan elképzelés született, hogy az újjáépítés során egy negyvenöt férőhelyes öregotthon is felépüljön egy új imaházzal együtt. Sajnos, a legnagyobb akadály, amibe ütközünk, az anyagi alap hiánya.
Első próbálkozásom egy PHARE pályázat megírása volt. Ennek a támogatásnak a megnyerése nagymértékben hozzájárulhatna az építéshez. Sajnos az eredményre még mindig csak reménykedve várunk. Januárban kaptam egy választ, amiben értesítettek, hogy az első elbírálás pozitív volt. Májusra ígérték a végleges választ. Azóta azonban semmi hírt nem kaptunk a pályázatunk felől. Úgy gondoltuk, hogy itthon és külföldön is megkeressük azokat, akik támogatni szeretnék az ügyet. Az idei év elején egy németországi jótékonysági koncertturnét szerveztem, aminek a bevételéből el tudom a terveket készíttetni. Szintén ennek az évnek az elején kértem fel a Magyar Rádió Ének- és Zenekarát, hogy jótékonysági koncertekkel segítsék terveink megvalósítását. Nagy örömünkre az ügy mellé álltak. Május folyamán már tartottak két jótékonysági koncertet Erdélyben.
Külön hálával tartozunk a Magyar Rádió minden tagjának, akik mindenki számára példamutató lelkesedéssel álltak az öregotthon építésének ügye mellé.
A következő jótékonysági koncertre szeptember 15-én 19:30 órakor kerül sor a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia Nagytermében. Ennek a bevételét is az öregotthon építésére szeretnénk fordítani. Ezt a koncertet Beethoven-estnek is nevezhetjük, hiszen a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, Kovács László karmester, és Béres Melinda kolozsvári hegedűművész a D-dúr hegedűversenyt és a VI. “Pastoral” szimfóniát adják majd elő. A belépés díjtalan. Mindenkit kérünk, hogy lehetősége szerint támogassa a kolozsvári öregotthon építését ezen a koncerten való részvételével és anyagi hozzájárulásával. Az adományokat hálás szívvel fogadjuk!
Az öregotthon építése nem csupán emberi elgondolás. Azáltal, hogy sok adakozó lelkes ember keresett meg és támogatásáról biztosított, bizonyosságot nyertünk afelől, hogy tervünk nemcsak emberi elképzelés, hanem isteni akarat. “Reménységünket vetettük az élő Istenben, a ki minden embernek megtartója.” (1Tim 4,10) Ezzel a reménységgel indultunk el ezen az úton, amely nemcsak nehézségeket, de sok áldást is hoz számunkra és rászoruló embertársaink számára.
 

Balázs Attila
a Kolozsvár–Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora
 

 .

Vissza a kezdőlapra