2005. november 26. szombat 22:54

 

Adventi gondolatok

 

A lehullt gesztenyék már elkeveredtek a sétányokat is be-betakaró  kerti avarba, az ablakon át már deres-havas háztetők jelzik a hidegre váltó reggelt.

Az éjszakai sötétséget csak csendes lopakodással tudja csökkenteni a csüngő felhőkkel összefonódó álmos szürkeség. A templom tornyok ködös tájba simulva, most mintha sejtelmes messziségből intenének felénk.

- Jelek, a "ballagó idő" jelei. Az elmúlás jelei, az elvetett mag elhalásának   reményt nyújtó jelzései.

- A várakozás ideje lopakodik lelkünkbe, érzéseinkbe.

Adventet köszöntjük, a megígért  eljövetel  beteljesedését. A várakozás örömébe akarunk öltözni. Szeretnénk, ha szívünkbe  visszhangzana a rorátéra szólító harang szava, ha át tudnánk adni magunkat Jézus érkezése előkészületének.

A jeleket talán akkor értelmezzük helyesen, az előkészületi időt úgy töltjük be a várt Istenséghez méltóan, ha magukba nézve számot vetünk tetteinkkel, ha rendezzük gondolataikat, ha a bennünk élő szeretetet az önvizsgálódás próbája  alá vetjük.

Mert a Szeretet Istene jön hozzánk, ajándékba hozza önmagát az Atya akarata szerint.

Ima.

Mindenség Ura ! Hálát adunk a várakozás, az adventi előkészület lehetőségéért.
Kérjük Istenünk, adj nekünk lelki-testi erőt, hogy tiszta szívvel készüljünk a Te fiad,  Jézus  fogadására.
Világosítsd meg értelmünket uram, hogy  helyesen ítéljük meg életünk folyását.
Add kérünk, hogy Neked tetszően legyünk képesek kialakítani családunk, barátaink, magyar hazánk sorsát érintő véleményünket és hogy  jól határozzuk meg javító szándékú tennivalóinkat.
Irgalmad, kegyelmed által  ajándékozz meg minket  az igaz hit erejével. Kérünk tégy alkalmassá bennünket a tevékeny szeretetre, hogy jól szolgája lehessünk felebarátainknak, hazánknak.

Ámen.

Kormos Pál

 .

Vissza a kezdőlapra