2005. december 21. szerda 23:15

 

Civil szervezetek a felvidéki magyar ifjúságért

A Rákóczi Szövetség felhívása a Civil szervezetekhez és magánszemélyekhez !

 

A határon túli magyarság szolgálatában tevékenykedő Rákóczi Szövetség országos akcióra hívja fel a civil szervezeteket és magánszemélyeket. Felhívásunk ahhoz a Magyar Alkotmányban rögzített követelményhez kapcsolódik, mely szerint az anyaország felelősséget érez a határon túli magyarok sorsa iránt és támogatni kívánja hosszú távú megmaradásukat a szülőföldjükön.

Közismert tény, hogy mind Magyarországon, mind a határainkon túl is egyaránt tragikusan fogy a magyar nemzet lélekszáma. Mindehhez hozzájárult a történelmi Magyarország területének trianoni szétdarabolása, majd a kommunizmus közel fél évszázada alatt a határainkon kívül rekedt nemzetrészek ügyének elhallgatása. Ma is napirenden van a Trianon idején még több, mint négy millió, ma már alig több mint két és fél millió honfitársunk sokszor megalázó, évtizedek óta tartó hátrányos megkülönböztetése, kisebbségi jogainak csorbítása, melynek eredménye a 85 év számos csalódása következtében soraikban kialakult remény-vesztettség. Meggyőződésünk, hogy egyetlen európai nemzet sem nézné tétlenül, ha más országokban élő kisebbségeit hasonló, tartósan negatív diszkrimináció érné.

A magyar "kedvezmény-törvény" keretében bevezetett oktatási-nevelési támogatást a magyar oktatási intézményekben történő tanulás legfontosabb motivációs tényezőjének tartjuk. Ugyanakkor sajnálattal vettük tudomásul, hogy a Szlovák Köztársasággal 2003-ban kötött államközi megállapodás a felvidéki magyar családokat az oktatás-nevelési támogatás közvetlen igénybevételétől megfosztotta. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy a Felvidéken az elmúlt évtizedben tapasztalt, jelentős mértékű asszimiláció tovább folytatódik.

Az elmúlt évben azzal a kéréssel fordultunk a határon túli magyarság ügye iránt elkötelezett civil szervezetekhez és magánszemélyekhez, hogy felhívásunkhoz csatlakozva vállaljanak részt a felvidéki magyar családok magyar nyelvű iskolába beiratkozó gyermekeinek támogatásában. Az akciót jelentős összeggel támogató Pro Professione Alapítvány, továbbá vállalatok és magánszemélyek, civil szervezetek és alapítványok valamint a Budaörsi Polgári Kerekasztal kezdeményezésére nagyszámú Polgári Kör adományából a program első évében több mint 20 millió Ft gyűlt össze az e célra megnyitott bankszámlán. Az összegyűjtött támogatás 10 ezer Ft-os beiratkozási ösztöndíj formájában 2000 felvidéki kisdiákhoz jutott el a tavasz folyamán, 40 helyszínen megrendezett iskolai ünnepségek keretében. A rendelkezésre álló összeghez igazodva az akciót a szociális és gazdasági szempontból hátrányos helyzetű felvidéki régiókra továbbá azon településekre hirdettük meg, ahol a magyarok szórványban élnek.
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy kezdeményezésünk rendkívül sikeresnek mutatkozott, ugyanis a beiratkozási ösztöndíj akcióra kijelölt régiókban múlt évhez képest a kedvezőtlen demográfiai tendenciák ellenére 3,87%-kal növekedett a magyar iskolákba beíratott diákok száma és növekedett a magyar iskolába beíratott diákok számaránya is az összes beíratott diákhoz képest.

A kedvező eredmények ismeretében most azzal a kéréssel fordulunk a civil szervezetekhez, Polgári Körökhöz, magánszemélyekhez és vállalatokhoz, hogy segítsék ismételt támogatásukkal a program továbbfolytatását. Ezúttal is 10 ezer Ft beiratkozási ösztöndíjat szeretnénk felajánlani azokban a régiókban, ahol az akciót tavaly is meghirdettük, de lehetőség szerint a Felvidék más régióira is szeretnénk kezdeményezésünket kiterjeszteni, legalább azon családok esetében, ahol 3, vagy több gyermeket nevelnek, valamint azokon a településeken, ahol a gyermeknek más településre kell utaznia ahhoz, hogy magyar iskolában tanulhasson. Természetesen köszönettel vesszük azok adományát is, akik egy gyermek ösztöndíjának csupán egy részét tudják adományukkal felvállalni.

Elérhetőségeink:

Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV. em. 1.)
Postacím: 1255 Budapest, Pf. 23.
Telefonszám: 06-1-2013067
Faxszám: 06-1-212 8891
e-mail cím: felvidek@rakocziszovetseg.hu
Bankszámlaszám: 11705008-20488172 (OTP Bank) Felvidéki Oktatási Támogatás

Azok számára, akik támogatásukat postai úton kívánják befizetni, kívánságukra csekket küldünk.

A Rákóczi Szövetség kiemelten közhasznú szervezeti státuszából adódóan minden adományozó igénybe veheti a törvény szerint járó 30%-os adókedvezményt. Azok a befizetők, akik ezzel a lehetőséggel élni kívánnak, az adóigazolás kiállításához feltétlenül szükséges adatokat (név, a lakcímkártyán szereplő pontos cím, adószám) a fent említett elérhetőségek valamelyikén jelenthetik be. A kért adatok megadása nélkül sajnos nem áll módunkban az adóigazolás kiállítása.

A továbbiakban is mód van arra, hogy azok a civil szervezetek, amelyek meghatározott felvidéki települést, vagy családot kívánnak támogatni (ahol a gyermek 2006-ban iratkozik először magyar oktatási - nevelési intézménybe) ez irányú ajánlásukat megtehessék.

A támogató szervezetek csatlakozásáról, valamint a támogatási összegek felhasználásáról a Rákóczi Szövetség honlapján és a média útján, negyedévenként, rendszeres tájékoztatást ad.

Esetleges kérdéseikre a Rákóczi Szövetség munkatársai készséggel adnak felvilágosítást a 00-36-1/201-3067 és a 00-36-1/212-3854 telefonszámokon hétköznapokon 10-16 óra között

Kérjük, hogy felhívásunkat baráti és ismeretségi körükben is terjeszteni szíveskedjenek.

Budapest, 2005 december 7.

Üdvözlettel:
Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke
Dr. Ugron Gáspár, a Rákóczi Szövetség főtitkára

 .

Vissza a kezdőlapra