2005. október 19. szerda 10:45

 

ORBÁN NYERT: VESZÍTETT A FIDESZ
(egy felmérés magyar fordítása)

 

"növeli, ki elfedi a bajt"

 

Beletrafált az igazságba Orbán Viktor, amikor a közelmúltban oda nyilatkozott: nem nyerne a Fidesz a jelenlegi kormánykoalícióval szemben, ha a választásokat most tartanák.

Azt, hogy egy napjainkban (szeptemberben) tartott választáson az MSZP már legyőzte volna a Fideszt, a Gallup legújabb felmérésének 2005. október 18-án közzé tett eredménye egyértelműen és tagadhatatlanul bizonyítja.

A közleménnyel kapcsolatban felmerülő egyetlen kérdés az lehet, hogy mi okból és célból, vagyis kinek az érdekeit szolgálva továbbítja a Magyar Nemzet mindezt olyan - Fidesz-vezetést sugalló - formában, hogy a tettenérhetően félrevezető szándékkal alakított mondatok valódi jelentését a figyelmetlen vagy bármely oldalra eleve elkötelezett olvasók csak az alábbiakban, szerkesztőségem által közbeszúrt, NAGYBETŰVEL SZEDETT MAGYARÁZATOK segítségével érthetik meg.

* * * * *

Gallup: Egy „kategóriában” az MSZP megelőzte a Fidesz-t
Kiegyensúlyozott a két nagy párt támogatottsága

2005. október 18. 14:16
http://www.mno.hu/index.mno?cikk=313943&rvt=2

MNO
A határozott pártpreferenciával rendelkezők között a Fidesz előnye az MSZP-vel szemben 3 százalékpontnyi, s a teljes felnőtt népességen belül is a Fidesz vezet. EZ AZONBAN TELJESSÉGGEL LÉNYEGTELEN: MINDÖSSZE ANNYIT JELENT, HOGY A MEGKÉRDEZETTEK KÖZÜL TÖBBEN ROKONSZENVEZNEK A FIDESSZEL, MINT AZ MSZP-VEL; SEM ARRÓL NEM ESIK AZONBAN SZÓ, HOGY EZEK EL IS MENNÉNEK SZAVAZNI, SEM PEDIG ARRÓL, HOGY EZ AZ "ELŐNY" HOGYAN VÁLTOZOTT A LEGUTÓBBI FELMÉRÉS ÓTA. A választáson való részvételüket biztosra ígérők körében az MSZP-t támogatók aránya egy ponttal meghaladja a Fideszét – derül ki a Gallup legfrissebb felméréséből. VAGYIS A MEGKÉRDEZETTEKNEK AZ AZ EGYETLEN CSOPORTJA, AMELYEN A VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE MÚLIK, BIZTOSÍTJA AZ MSZP GYŐZELMÉT. Utoljára 2003 májusában vezettek ebben a kategóriában a szocialisták.

A nagyobbik kormánypárt intenzív kampánya ellenére az előző hónapban mérttel azonos arányban tudtak a megkérdezettek választani maguknak valamilyen pártot, és/vagy nem zárták ki eleve a választáson való részvételt – derül ki a Gallup október második hetében készült felméréséből. Nem bővült a népességen belül az elkötelezett, politikai pártszimpátiájukat vállaló, választási részvételükben biztosak aránya és az MSZP szimpatizánsainak a köre sem. MAGYARÁN: A VÁLASZTÁS KIMENETELE SZEMPONTJÁBÓL KIZÁRÓLAGOS JELENTŐSÉGŰ AKTÍV CSOPORT PUSZTA NAGYSÁGA VAGY VÁLTOZATLAN MARADT, VAGY PEDIG CSÖKKENT; UGYANEZ TÖRTÉNT AZ MSZP-SZIMPATIZÁNSOK LÉTSZÁMÁVAL IS. Az MSZP szimpatizánsainak az aránya az előző hónapban mért 26 százalékhoz képest most 25 százalék. A Fidesz támogatóinak aránya 3 százalékkal csökkent. AZ UTÓBBI KÉT MONDAT AZT JELENTI: AZ EGYETLEN LÉNYEGES CSOPORT TÉNYLEGES NAGYSÁGA VÉGÜLIS CSÖKKENT (NÉGY SZÁZALÉKKAL; EZ AZ ÁLTALÁNOS KIÁBRÁNDULTSÁGNAK MEGLEHETŐSEN GYORS NÖVEKEDÉSÉT MUTATJA); EZEN BELÜL A FIDESZ-SZAVAZÓK SZÁMA HÁROMSZOR ANNYIVAL, MINT AZ MSZP-SZAVAZÓKÉ. A JELENLEGIT MEGELŐZŐ LEGUTÓBBI FELMÉRÉS EREDMÉNYE ALAPJÁN EZ VAGY "DÖNTETLENT", VAGY PEDIG 1 PONTOS MSZP GYŐZELMET JELENT. A kis pártok közül ebben a hónapban csak az SZDSZ híveinek aránya érte el a 2 százalékot.

A határozott pártpreferenciával rendelkezők között a Fidesz előnye az MSZP-vel szemben 3 százalékpontnyi. EZ AZONBAN A SZAVAZÁS KIMENETELÉNEK SZEMPONTJÁBÓL ÖNMAGÁBAN ABSZOLÚT LÉNYEGTELEN.

A választáson való részvételüket biztosra ígérők aránya az előző hónapi 49 százalékkal szemben most csak 45 százalék (AMINT A FENTIEKBEN MÁR KISZÁMÍTOTTUK). Ezen belül is sokan nem választottak még pártot, így a teljes népesség csak 38 százaléka véleményének a megoszlását tükrözik a számok (AZT A 7 SZÁZALÉKOT AZ ÉRTÉKELÉS SZEMSZÖGÉBŐL NEM LEHET FIGYELEMBE VENNI. EZ A "CSAK 38 SZÁZALÉK" AZ EGYETLEN CSOPORT, AMI A VÁLASZTÁSKOR SZÁMÍT). Ezen a szűk körön belül azonban a szocialista párt hívei a legelkötelezettebbek, aminek eredményeképpen a támogatási arányok is megfordulnak. ÉPPEN ELÉG AZ AZ MSZP-GYŐZELEMHEZ, HA "EZEN A SZŰK KÖRÖN BELÜL", A TÉNYLEGES, TUDATOS SZAVAZÓK KÖZÖTT CSAK EGYETLEN SZÁZALÉKKAL MEGFORDULNAK AZ ARÁNYOK. AZ EBBEN RÉSZT NEM VEVŐ 62 SZÁZALÉK LEHET AKÁR MARADÉKTALANUL FIDESZ-SZIMPATIZÁNS IS. A mérési hiba határa a kis elemszám miatt eléri az 5 százalékpontot, de egy ponttal az MSZP támogatói aránya meghaladja a Fidesz támogatói arányát. ÓVATOSAK VOLTUNK AZ ELŐBB A "DÖNTETLEN"-NEL: 1 SZÁZALÉKOS MSZP-GYŐZELEM "SZÜLETETT".

A biztos szavazó pártválasztók körében az SZDSZ 3 százalékos támogatottsággal rendelkezik. A többi párt közül a MIÉP szintén hosszú idő után először 3 százalékot ért el ebben a körben. Az elmúlt hetekben a minden eddiginél korábban indult szocialista kampány a pártok iránti szimpátiát nem befolyásolta drámai mértékben, a szocialista választók mobilizációjára viszont kedvező hatással volt. Ma egy szocialista szavazó sokkal valószínűbben le is adná a voksát, mint bármely más párt híve. EZ A FELMÉRÉSBŐL LEVONHATÓ LEGELGONDOLKODTATÓBB KÖVETKEZTETÉS.

Azok között, akik most úgy gondolják, hogy valószínűleg nem mennének el egy választásra, a Fidesz:MSZP-támogatók aránya 54:31. VAGYIS MAJDNEM KÉTSZER ANNYI FIDESZ-SZIMPATIZÁNS MARADNA TÁVOL, MINT MSZP-"TÁMOGATÓ". Ugyanez az arány azok között, akik azt mondják, hogy valószínűleg elmennének, 48:39, míg azok, akik most azt mondják, hogy biztosan elmennének, 45:44, tehát az arány megfordult. AZ, HOGY "VALÓSZÍNŰLEG" ELMENNE HÚSZ SZÁZALÉKKAL TÖBB FIDESZ-BARÁT, MINT AMENNYI MSZP-SZIMPATIZÁNS MENNE EL "VALÓSZÍNŰLEG", SŐT, HOGY EMEZEKNÉL JÓ KÉT SZÁZALÉKKAL TÖBB "BIZTOSAN ELMENNE", SEMMIT NEM JELENT A TÉNYLEGES SZAVAZÁS SZEMPONTJÁBÓL; NEMCSAK AZÉRT, MERT MÉG ÍGY IS KEVESEN LENNÉNEK A GYŐZELEMHEZ, HANEM AZÉRT, MERT NEM MENNEK EL (NEM SZEREPELNEK A BIZTOS ÉS HATÁROZOTT RÉSZTVEVŐK 38 SZÁZALÉKÁBAN). Ilyen utoljára 2003 májusában fordult elő, akkor az MSZP-re 48, a Fideszre 43 százalék biztosan szavazó pártválasztó jutott. 2003 júniusától – eltérő mértékben – de mindig a Fidesz vezetett ebben a kategóriában.

Mindezek mellett 5 százalékkal csökkent a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök tevékenységét negatívan megítélők aránya, ez a teljes népességen belül egyébként 43 százalék. A Gyurcsány Ferenccel elégedettek aránya 37 százalék.

(Forrás: Gallup)

*

A fentiekhez már csak annyi kívánkozik, hogy a szavazók közéleti részvételből való kiábrándultságának fent részletezett növekedése kivétel nélkül minden esetben a status quo meghosszabbítását eredményezi.

Szécskay-Majoros István

 

 .

Vissza a kezdőlapra