2005. november 20. vasárnap 22:27

 

Száznégy apostoli utazás

 

„II. János Pál pápaságának kétségkívül leginkább közismert jellemvonása az, hogy Péter utóda fáradtságot nem kímélve újra és újra útra kelt, hogy apostoli látogatásai során a világ számos országában találkozzon a katolikus hívekkel és hirdesse az evangéliumot. A 104 útról most egy érdekes kötet látott napvilágot, Alceste Santini tollából, „II. János Pál, utazások a világban – úton a béke ügyéért ” címmel” – olvashattuk tavaly decemberben az olasz könyvpiac újdonságairól szóló hírek között. A magyar kollégák dicséretes gyorsasággal reagáltak – már nálunk is kapható a lefordított változat, s tekintettel a bőséges képanyagra, a táblaformátumra – ez valóban jó teljesítmény. A kötet szerzője huszonhat esztendőig kísérte vatikanista újságíróként a Szentatyát. Mint írja, jól emlékszik az újonnan választott Pápa első nagy útjára, amely 1979. január 25-én kezdődött, és Mexikóba vezetett. Ekkor teljességgel átalakult az igehirdetés módszere, amelyet ettől kezdve Péter utóda a személyek és a népek szükségének meghallgatására alapozott.

A könyv valójában egy nagy ívű utazás a Pápa 104 útján keresztül, amelynek számos azóta már történelminek nevezett esemény egy-egy lépcsőfokát képezi. A világ vallási vezetőinek találkozása Assisiben 1986-ban és 2002-ben, a szentföldi látogatás, a belépés a damaszkuszi nagymecsetbe – megannyi érdekes fejezete ennek az útnak. Mexikóvárosban, 1979-ben egy életerős, fiatal Pápa állt az emberek elé, aki arról beszélt, hogy a világ új problémáira újfajta válaszokat kell adni. 2004-ben pedig, a 104. úton Lourdes-ban egy idős, beteg ember járult tolószékében a Szűzanya elé, a többi beteg imájától kísérve, hogy az Istenanyához vigye a háborútól, betegségtől, bizonytalanságtól gyötört világ félelmeit s egyszersmind újraélessze a remény lángját.

A könyv utolsó fejezete különös címet visel: „Utazások a történelemben”. Ez a lépés volt talán a legnehezebb, hiszen a Pápa a katolikus Egyház történelmében kezdte meg utazás át, hogy a bocsánatkérések által megtisztítsa azt mindattól a hibától, bűntől, amelyet tagjai a századok során elkövettek. Galilei rehabilitálása, a Nagy Jubileum évében elhangzott hivatalos bocsánatkérés a keresztes hadjáratokért, az inkvizíció tévedéseiért, az antiszemitizmusért és az antimodernizmusért mind-mind azt a célt szolgálták, hogy az Egyház kiengesztelődjék a modern kultúrával és megnyíljon a párbeszéd felé.

A kötet a fáradhatatlanul utazó pápáról szól, aki 104 nemzetközi útján, az apostolok példáját követve, elvitte a kereszténység üzenetét a világba, szembesülve a népekkel és változatos valóságukkal. II. János Pál elindította az ökumenikus és a vallások közötti párbeszédet, hogy megerősítse a népek között az igazságosságot és a békét, megújította az egyház küldetését, összehangolva a korszerűséggel. Megjelenése az évek során ugyan változott, de nem a karizmája, amivel a tömegekre és a fiatalokra hatott.

 .

Vissza a kezdőlapra