2005. november 29. kedd 18:04

 

Mit tett identitásunk
megőrzéséért az Orbán-kormány?

Vegyük számba megvalósult értékeinket.
Második rész…

 

 

„...amit együtt felépítettünk, azt tőlünk már el nem vehetik, és az elkészült művek nem egyszerűen csak épületek, hidak és utak, hanem a nemzeti újraeszmélődés részeiként létező alkotások..."

(Orbán Viktor, Kisújszállás, 2003. június 1.)

 

Ezért mi azokra szavazunk 2006-ban, akiktől kaptunk:


Millenniumi zászló átadása Szuhakállóban

Közös értékeink megismerését szolgáló ingyenes Országjáró Magazint – e ciklusban megszüntették. A közösségi főhajtásra alkalmat adó Millenniumi zászlókat; az EZER ESZTENDŐ Millenniumi Olvasókönyvet, 2000-ben, amellyel Orbán Viktor miniszterelnök úr minden elsős elemistát megajándékozott. Az Országzászlós emlékművet Bicske városában – 2003. május 25-én avatták (50 évvel ezelőtt lerombolt emlékmű helyébe a Széchenyi Tervből és adakozásból állítottak impozáns emlékművet a református templom emlékkertjében. Az emlékmű talapzatához a határon túli magyar területekről egy-egy maroknyi földet hoztak az összetartozás jelképeként. Az emlékművön látható Nagy-Magyarország térképe és nagyméretű országalma.) Kunszentmiklóson a református templom tornyának és gyülekezeti háznak felújítását. (A torony felújítására a miniszterelnöki keretből 10 milliót, és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától 25 millió forintot kaptak.) A kedvezménytörvényt (80 év után az első megmozdulás, ami egy kis vigaszt nyújtott a határon túli magyaroknak, hogy az anyaország polgárai rájuk is gondolnak) – a Medgyessy kormány átalakította, a Gyurcsány kormány pedig még a csonkított formát sem hajtja végre…

Ezért mi azokra szavazunk 2006-ban, akiktől kaptunk:

Infláció-csökkentést (25%-ról 6%-ra!), munkanélküliség-csökkentést 15%-ról 5%-ra. Medgyessyék gondoskodtak róla, hogy ez ne maradjon így. Egyre nő a munkanélküliség... A gyes és gyed visszaállítását, a családi pótlékot, a gyermekek utáni adókedvezmény bevezetését (Medgyessyék viszont eltörölték a tőzsdei árfolyamnyereség adóját. Ezzel csak milliomos társaikat segítik, a szegény embert ez nem érinti.). A tandíj-kötelezettség eltörlését és a diákhitelt (Medgyessyék „szűkíteni kényszerülnek a diákhitelre jogosultak körét", ami nem a diákoknak, hanem a bankároknak kedvez majd, mert nem a kormány, hanem a bankok adják a hitelt kamatra.). A gazdahitelt – amelyet eltöröltek… A minimálbér 19 ezerről 50 ezerre emelését, ez 163 százalék; a Postabank konszolidálását; a nyugdíj mellett dolgozók nyugdíj utáni többletadójának eltörlését; az ingyenes fogtömés visszaállítását; s az energiaárak szinten tartását – amelyet azóta, minden ígéret ellenére, folyamatosan emelnek.

Ezért mi azokra szavazunk 2006-ban, akiktől kaptunk:


A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Központi Könyvtárának egyik olvasóterme

A lakáshitel kamatainak 2.5%-ra csökkentését. A hazai vállalkozóréteg megerősítését (beruházásokat lehetőleg hazai cégek kapták). A Nemzeti Múzeum nagy felújítását. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár felgyorsuló rekonstrukcióját. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szobrát Nagyváradon. (Az Orbán-kormány közel negyedmilliárd forinttal támogatta a református nagygyűlés megszervezését. Az egész alakos Bethlen Gábor szobor kiöntésének és felállításának költségeit ebből a támogatásból fedeztek. A szobor avatásán – 2003. május 11-én – Orbán Viktor is jelen volt. A Széchenyi Tervet (a vállalkozók megsegítését) – amelyet azóta elsorvasztottak. Mostanában az Unió adta fejlesztési támogatásokkal hasonlítják össze, ami közönséges csalás, propaganda. A szükségtelen privatizáció leállítását. A Nemzet Színésze elismerést, amely havi 500 ezer forinttal segíti azok életét, akik évtizedeken át szolgálták szellemi épülésünket. A gazdasági fellendülést; a magyar igazolványt – amely értékét vesztette 2003. májusára. A magyarországi olimpia büszkeségre ébresztő gondolatát; s a kommunizmus áldozatainak emléknapját 2001-ben.

Mi azokra szavazunk 2006-ban, akiktől kaptunk:

Magyarságunk múltjának korszerű kulturális emlékműveiként a Hídembert (filmet Széchenyi életéről). A Bánk Bánt (film, amely csak 2003. márciusában kerülhetett bemutatásra). Az emberek lelkét felemelő Millenniumi Ünnepségeket. Nehézséggel teljes, de félelem nélküli négy évet. Önbecsülést. Hazafi-érzést. Négy csodálatos évet. Olyan időszakot, amelyben mertünk magyarok lenni. Csodálatos, emelkedő, a magyarság összetartozását elősegítő négy évet. Tizenötmillió magyart…

 

(folytatjuk)

 .

Vissza a kezdőlapra