A parlamentből jelentjük
2000. szeptember 5.
Interpellációk
ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Herczog Edit, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be a pénzügyminiszterhez: "Egy év elmúlt... - egy kitűnő miniszter kitűnő törvényének margójára" címmel. A képviselő asszonyt illeti a szó. (Általános zaj.)

HERCZOG EDIT (MSZP): Hol a miniszter úr? Hol a miniszter úr, elnök úr? (Moraj a kormánypárti padsorokban.)
ELNÖK: Képviselő asszony, önt illeti a szó. Kérem, tegye föl a kérdését. Az államtitkár úr a helyén van.

HERCZOG EDIT (MSZP): Köszönöm, hogy az államtitkár úr válaszol; ő úgyis metrót akar építeni Csákvárra.
Tisztelt Miniszter Úr! (Derültség, felzúdulás a kormánypártok padsoraiban. - Közbekiáltások az FKGP padsoraiból: Mi ez? Mi ez? - Várhegyi Attila: Milyen hang ez? Megint elvétettétek a mértéket! - Közbeszólások.)
Tisztelt Miniszter Úr! Közel egy éve tárgyalta az Országgyűlés a jövedéki törvény módosítását, amely a bort jövedéki termékké minősítette. (Az elnök csenget.)

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Egy kis csendet kérnék, hogy a képviselő asszony elmondhassa az interpellációját! (Közbekiáltások, zaj.)

HERCZOG EDIT (MSZP): Őszintén remélem, elnök úr, hogy újrakezdhetem a mondókámat. (Folyamatos zaj.)
Tisztelt Miniszter Úr!

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Kérem szépen, hogy kevesebb zajjal hallgassák a kérdést! A képviselő asszonyt illeti a szó. Kérném az órát visszaállítani! (Megtörténik.)

HERCZOG EDIT (MSZP): Elnök úr, kérem, hogy az időt nulláztassa le, hogy újra tudjam kezdeni a hozzászólásomat. (Nagy zaj.)

ELNÖK: Vissza lett állítva, képviselő asszony. Kérem, mondja el a szövegét! (Zaj.)

HERCZOG EDIT (MSZP): Tisztelt Miniszter Úr! Közel egy éve tárgyalta az Országgyűlés a jövedéki törvény módosítását, amely a bort jövedéki termékké minősítette. Akkoriban számosan - maguk a termelők, azok, akik ismerik az ágazatot, illetve európai kitekintésük is van - vitatták az előterjesztést, és számtalan módosító indítvánnyal igyekeztek azt elfogadhatóvá, megtarthatóvá, korszerűvé tenni. Nem sikerült.
Javaslatainkat a Pénzügyminisztérium képviselőjének állásfoglalása alapján sorban elutasította a kormánytöbbség. Mi több, az ön felügyelete alatt álló VPOP egyik felelős vezetője nyilatkozatában a törvényjavaslattal egyet nem értőket adócsalóknak, borhamisítóknak, de legjobb esetben is alacsony szellemi képességűeknek minősítette (Egy hang a Fidesz padsoraiból: Úgy van!), majd a VPOP parancsnoka is kioktatta az akadékoskodókat.
S láss csodát! Kormánypárti képviselők aláírásokat gyűjtenek e kitűnő törvény ellen, és a gazdákat a végrehajtás elmulasztására buzdítják. Két hete pedig a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium is e kitűnő törvény módosítása mellett szállt síkra.
Miniszter Úr! Irigylem önt. A legújabb fejlemények tükrében úgy tűnik, hogy ön egyedül döntött e kitűnő törvény elfogadásáról. Legyőzte a kormánypárti képviselők ellenállását és a közismerten nagyon erős kisgazda agrárminisztert is.
Ha a fenti állítások - amelyeket sajtóhírekből, tévé- és rádiótudósításokból lehet összerakni - igazak, már csak két kérdésem marad: hajlandó-e férfilelkét egy nőre feltenni - mondjuk, az egri leánykára - és elfogadni a jövedékiadó-törvény borra vonatkozó részeinek lényeges módosítását, a végrehajtás felfüggesztését? Ha igen, hajlandó-e az ön felügyelete alá tartozó VPOP felelős vezetőinek nevében elnézést kérni a becsületes szőlő- és bortermelőktől és az érdekeikért fellépő, főként szocialista képviselőktől? (Felzúdulás a kormánypártok padsoraiban. - Taps az MSZP padsoraiban.)

ELNÖK: Az interpellációra Varga Mihály államtitkár úr válaszol. Megadom a szót.

VARGA MIHÁLY pénzügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony!
Először is kérem, hogy nyugodjon meg. (Derültség és taps a kormánypártok padsoraiban. - Zaj.) Elöljáróban engedjen meg annyit, hogy nem miniszter, hanem államtitkár vagyok. (Közbekiáltás a Fidesz padsoraiból: Úgy van!). Másodszor: nagyon tisztelem és becsülöm a csákvári polgárokat, de én egy másik választókörzetben vagyok egyéni képviselő, Karcagon, úgyhogy ha metró kerül szóba, először talán Karcagra gondolnék és nem Csákvárra. (Derültség és taps a kormánypártok padsoraiban.)

Engedje meg, hogy az interpellációban feltett kérdéseire is válaszoljak.
Úgy gondolom, hogy a kiindulási pont, vagyis a borpiacon a nagy mennyiségű hamis bor forgalomba kerülésével az utóbbi években kialakult áldatlan helyzet megoldása minden kormányt lépéskényszerbe kellett hogy hozzon. Ezt tette a kormány is. A hamis bor jelenléte, a hamisbor-forgalmazás nagyságrendje nemcsak a költségvetést, az állami bevételeket kurtítja meg, hanem óriási kárt okoz a magyar bor jó hírének megítélésében, a magyar bor piaci lehetőségeiben, nemzetközi versenyképességében.
Teljes egyetértés volt tehát abban - akár a bortermelők, a borelőállítók, akár a kormányzat képviselői között -, hogy a helyzetre valamilyen megoldást kell találni, és ennek legegyszerűbb formáját a bor jövedéki adó alá vonása, a borra a jövedéki szabályozás érvényesítése kínálta. Az egyetértést, a konszenzus keresését bizonyítja, hogy csak a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának 1999. májusi ülésén hozott állásfoglalását követően kezdődött meg a jövedékiadó-törvény szabályrendszerének adaptálása a borágazatra, s került a törvényjavaslat múlt év augusztusában az Országgyűléshez beterjesztésre. Több mint féléves egyeztetés előzte meg tehát, tisztelt képviselő asszony, azt, hogy egyáltalán törvényjavaslat formájában ez ide, a Ház elé kerülhetett.
A bor jövedéki szabályozása elkészült, azt az Országgyűlés elfogadta, és 2000. augusztus 1-jétől ez működik. A termelők az új rendszerbe bejelentkeztek, a készletek átvezetése megtörtént, a szüret és a bor előállítása már az új szabályok szerint kezdődött meg és folyik.
Természetesen abban egyetértek önnel, tisztelt képviselő asszony, hogy egy új rendszer kiépítése és megindítása mindig hoz magával problémákat, hiszen ehhez a termelőknek alkalmazkodniuk kellett, és ez minden ilyen nyűgöt magával hozott. Igen, vannak olyan elemek, amelyek módosításra szorulnak, vannak olyan részek ebben a törvényben, amelyek a termelőket felesleges adminisztrációra kényszerítik, de van mód arra, hogy ezt a törvényt korrigálni tudjuk. Mint képviselő asszony is tudja, több módosító indítvány is szerepel a Ház asztalán. A Pénzügyminisztérium elindított egy módosítási kezdeményezést, a termelőkkel egyeztetve fogjuk azokat a szükséges korrekciókat megtenni, amelyek vagy a törvény módosítását, vagy pedig az időközben kiadott rendelet módosítását teszik szükségessé.
Ami az ön kifogásait illeti, hadd mondjam el, hogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa egyhangúlag támogatta azt a törvényjavaslatot, amelyet az idén az Országgyűlés asztalára letettünk. Tehát nem lehet azt állítani, hogy szakmai konszenzus nélkül került volna ez a törvényjavaslat a tisztelt Ház elé.
Azt tudom tehát önnek válaszolni, tisztelt képviselő asszony, hogy a jövedéki szabályozás legfontosabb célja az, hogy ez a folyamat a termelőtől, a szőlőtől a vendéglátó egységekig, a borforgalmazó helyekig ellenőrzött, szabályozott keretekben történjen meg, mert ekkor van mód arra, hogy kiszűrjük a hamisítást és a visszaéléseket. S ez ad módot és lehetőséget arra, hogy a magyar bor azt a hírnevét, azt a méltó megbecsülését visszanyerje, amit az elmúlt években eltékozoltak.
Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti oldalon.)

ELNÖK: Megkérdezem a képviselő asszonyt, elfogadja-e a választ.

HERCZOG EDIT (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! Szeretném jelezni, a jegyzőkönyvekben olvastam, hogy ön Csákvárra metrót javasolt.
Őszintén sajnálom, hogy azt kell mondjam: ön valahol utat tévesztett. Számtalan hír foglalkozik nap nap után az önök törvényének hibáival és annak végrehajthatatlanságával. Nagyon sajnálatos, hogy önök egy politikai játszmában, amelynek célja a Független Kisgazdapárt szavazóbázisának a csökkentése, feláldozták a szőlő- és bortermelőket. (Derültség a kormánypárti oldalon.) Nem a minőségi bortermelést segítik elő, nem a borhamisítást akadályozzák, hanem azokat a tízezreket szorítják ki a termelésből, akik évente 10-15 hektó bor termelésével és eladásával egészítik ki családi jövedelmüket. Az idén tavasszal csak a móri borvidéken közel háromszáz kivágási engedélyt kértek. Meghívom államtitkár urat most szombatra a szocialisták villányi szüretére, hogy láthassa a bezárt villányi pincesort.
Válasza elfogadhatatlan mindazok számára, akiknek fontos a magyar szőlő- és bortermelés, mindazok számára, akik valóban szívükön viselik a magyar vidék gondját-baját, és aláírásgyűjtést is szerveztek ezen intézkedések ellen.
Végül ajánlom figyelmébe "A kis herceg" (Nagy zaj a kormánypártok soraiban.) néhány sorát: "Azért van jogom engedelmességet követelni, mert ésszerűek a parancsaim."
Nem fogadom el a válaszát. (Taps az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Képviselő asszony nem fogadta el a választ. Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 146 igen szavazattal, 84 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az államtitkár válaszát elfogadta.
 

Vissza a kezdőlapra