Az Országházból jelentjük
Rendkívüli ülés- Olaj-ügy
2000. augusztus 23.
 
HORN GYULA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Nagyon sajnálom, hogy Pallag úr eltávozott (Dr. Kávássy Sándor: Én is.), tudniillik azért csak meg kellene, meg akartam mondani neki azt, hogy jómagam nem kételkedem az ő jó szándékában mindaddig, míg az ellenkezője be nem bizonyosodik. De azért annak tudatában kellene hogy legyen - ha már eddig nem volt -, hogy a magyar demokrácia tízéves történetében első ízben fordult elő, hogy neves közéleti személyiségeket minden bizonyíték nélkül bűncselekménnyel vádolnak meg. (Közbeszólás az MDF soraiban: Így van!) Ezért a felelősséget a vizsgálóbizottság elnöke viseli. És ha ez polgárjogot nyer Magyarországon, akkor itt nincsenek biztosítva sem a személyiségi, sem az emberi jogok, és meg kell mondanom, nagyon súlyos sérüléseket szenved el a jogállamiság rendszere.

Mi nem azért kezdeményeztük a parlamentnek ezt a tanácskozását, hogy itt minden kérdés tisztázódik. Két okból kezdeményeztük. Az egyik az, hogy ami eddig történt az egész olajvizsgálati ügyekben, az társadalmilag veszélyes lehet, hosszú távra szólóan, pártállástól függetlenül, másfelől pedig tarthatatlanná vált emiatt a helyzet. Én azt hittem, hogy minden egyes képviselő, minden egyes parlamenti frakció mindezek tudatában fogja kezelni a kérdést. Számomra kellemes meglepetés a Magyar Demokrata Fórum, a Kisgazdapárt hozzáállása. Én azt természetesnek tartottam, hogy a Magyar Szocialista Párt és a Szabad Demokraták Szövetsége ezt kezelte, mert mindig is azt mondtuk, hogy tiszta vizet kell önteni a pohárba.

És mindig is azt mondtuk az előző ciklus, az előző kormányzás alatt, hogy mi igenis állunk minden egyes vizsgálat elébe. Ezt bizonyítani tudjuk. Tehát senki nem vonhatja kétségbe azt, hogy igaz szándékok vezettek bennünket, és tisztázni akarjuk mindazt, ami történt. Nagyon bízom abban, hogy végre sikerül - ha ma nem is, de mondjuk, akár szeptember 4-ét követően, a parlament rendes ülésének összehívása után - valami érdemit tenni ennek érdekében.

Dolgozzon a vizsgálóbizottság, de a Ház és a demokratikus rendszer normáinak megfelelően tegye le az asztalra a vizsgálati jelentéseket. A mai nap is kétségtelenné tette, hogy mind a rendőrség, mind a Legfőbb Ügyészség, mind pedig a Legfelsőbb Bíróság vezetője készséggel rendelkezésre áll, értek is el már eredményeket ennek a feltárásával, tehát itt a politikai szándékok hiányáról nem lehet beszélni. Én bízom ebben, mert úgy ismerem azokat a szereplőket, akik megszólaltak ebben, hogy komolyan is veszik a szavukat. Azért is lenne jó, mert példát statuálhat a dolog minden más olyan korrupciógyanús ügy kivizsgáláshoz, mint ez a mostani.

Meg kell mondanom, mi azt az elvet kell hogy kövessük, és a Magyar Szocialista Párt azt támogatja, hogy ne csak fejezzük ki a bizalmat mindazok iránt, akiket megrágalmaznak - mindaddig, amíg be nem bizonyosodik, hogy ez nem rágalom, hanem valóság volt -, hanem abban is bízom, hogy igenis példát statuál az Országgyűlés annak az ügynek a befejezését követően, ami most zajlik, ha rágalmazás bizonyosodik be, ha ártatlanul meghurcoltak közéleti személyiségeket. Ez a jog mindenkit megillet. Ennek megvalósításáról a mi dolgunk, a Magyar Országgyűlés tagjainak a dolga gondoskodni. Ezért is szerettem volna, ha új fordulatot kapna az ügy, de nem veszítettem el a reményt, hiszen arról van szó, hogy a képviselők döntő többsége az ügy komoly kezelése és ha úgy tetszik, valamiféle rendes mederbe való terelése mellett szállt síkra. Én ezt nagyon fontosnak tartom.

Komolytalan a Magyar Szocialista Párt felfogása szerint, ha a több hónapos cirkusznak nem vetünk véget. Bennünket - mindannyiunkat - járat le a dolog! Teljesen igazuk van azoknak, akik azt mondták, hogy ennek az ügynek a kapcsán bizalmi válság alakult ki a politikai elit és a társadalom között. Tessék nekem megmondani, kinek jó ez?! Terjednek a különböző hírek, rémhírek - alaptalan vagy valós, nem tudom -, hogy kiknek mi a céljuk mindezzel a dologgal. Hogy valóban vannak olyan célok, hogy a rossz értelemben vett rendcsinálásra törekszenek, de még arról is beszélnek, hogy a koalíciós pártok között van egyfajta - legalábbis egy részük között dúló - harc, hogy netán majd hogyan és miként, kinek a kezébe kerüljön a jövőben a Belügyminisztérium. Erről is beszélnek. Nagyon rossz, hogy ilyesmik szóba kerülhetnek, de azért látni kell mindennek a politikai veszélyességét.

A következő. Úgy ítélem meg - ha politikai kormányzati oldalról kezeljük a dolgot -, hogy ez méltatlan a demokratikus Magyarországhoz. Méltatlan az, ami ebben az ügyben hónapok óta történik. Hadd jegyezzek meg valamit mint a távol lévő miniszterelnök úr elődje: én nem láttam és én is hiányolom azt az aktivitást, amit például nagy ünnepségek megrendezésében tanúsít a kormány, hogy ebben a nagyon fontos, bizalmi válságot előidéző ügyben, mindannyiunk tisztázását érintő ügyben a kormány és elsősorban annak feje valóban érdemien viszonyulna az ügy elrendezéséhez.

Hölgyeim és Uraim! Megítélésem szerint az egész ügy kapcsán fölmerül annak a gyanúja, hogy sötét manipuláció folyik. Meg kell állapítani, hogy kinek az érdekében. Manipuláció, amely nem először fordul elő a Magyar Országgyűlésben, de ennek a mostaninak a különös veszélyességét az adja meg, hogy félrevezetik a népet, amit bizonyít a közvélemény-kutatási adatok eredménye is, hiszen azt mondják az emberek, hogy a politikusok pártállástól függetlenül korruptak. Eleve így is születtek, így jöttek ki a bölcsőből. (Egy hang a Fidesz padsoraiból: Ezt szeretnéd!) Hát ez a hangulat uralkodik. Kinek jó ez? Sem a mostani vezetésnek, sem a következő kormánynak 2002-ben. (Közbeszólások a Fidesz padsoraiból: Ugyanez lesz.) Egyiknek sem jó ez.

Úgyhogy én is megfogalmazom azt a gyanúmat, mivel manipulációról van szó, nyugodtan nevezhetem kövér kacsának is az ügyet. (Derültség és taps az MSZP, az SZDSZ és az MDF padsoraiban.) Csak azt szeretném elérni a társaimmal együtt, hogy ne legyen ez a kacsa még kövérebb. (Derültség és taps az MSZP, az SZDSZ és az MDF padsoraiban.)

Miből következtetek erre? Hölgyeim és Uraim! Magyarországon az olajügyek kezelése, a vizsgálatok tömege nem ezzel a vizsgálóbizottsággal vagy annak vezetőjével kezdődött el. Lehet, hogy ő megszállott, és megszállottságában azt hiszi, hogy úttörő szerepet játszik - és nem kételkedem Pallag úr jó szándékában, hangsúlyozom, ha erre meglesz az alapom is -, de hadd mondjam el, hogy ez három ciklust átívelő folyamat terméke és része. (Tóth István: Kettő!)

1991. január 1-jével kezdődtek az olajügyek, nagyon egyszerű oknál fogva: megszüntették az ásványolajtermékek állami monopóliumát. Ez ugyanúgy vonatkozott erre, mint a paprikára és sok minden másra. Pillanatok alatt több száz cég keletkezett, és - nem tudom annak a hölgynek a nevét, de elég fiatalnak tűnik ahhoz, hogy ezt ismerje, vagy nem is törekszik arra, hogy megismerje - ennek az égadta világon semmi köze nem volt az úgynevezett spontán privatizációhoz, s ha akarják, ha van erre ideje és kedve a tisztelt parlamentnek, egyszer ezt az ügyet is meg lehetne vitatni. Pillanatok alatt több száz cég jött létre - mint más területen is -, amelyek ásványolaj-forgalmazással foglalkoztak. Abban is nagymesterek voltak, hogy két év alatt 100 milliárd be nem fizetett vámösszeget halmoztak fel, amikor két-három év alatt duplájára nőtt Magyarországon a bűncselekmények száma. Hangsúlyozni szeretném: nem lett volna olyan kormány abban az időben, amely ennek véget tudott volna vetni. Ilyen állapotok alakultak ki, szétesett az ellenőrzési rendszer, az egészet el kellett kezdeni építeni. (Tóth István: Szétvertétek!)

Most egy merényletet követek el magammal szemben, amikor azt teszem, hogy dicsérem a volt MDF-kormányt, de el kell ismernem, hogy az MDF-kormány is sokat tett annak érdekében, hogy megszüntesse ezeket az áldatlan állapotokat. De az igazi fordulat nemcsak '94 decemberében, hanem '95-ben következett be. Itt már említették, de le szeretném szögezni - és majd megmondom, hogy miért -: nem csupán arról volt szó, hogy új törvényeket és törvénymódosításokat hoztunk, hanem arról van szó, hogy kihúztuk az egész olajmanipuláció alól a talajt azzal, hogy egyenlő szintre emeltük a hto és a gázolaj árát. Ez érdektelenné tette ezt követően az olajszőkítést és minden mást. (Közbeszólások az MDF padsoraiból: Így van!) De hölgyeim és uraim, ez úgy ment végbe, hogy ezen a területen rendkívül széles körű vizsgálatok indultak el még az MDF-korszakban, és ezek a vizsgálatok tovább folytatódtak - még nagyobb intenzitással - a mi kormányunk idején, és megszülettek a döntések, törvények, intézkedések. Fazekas úr figyelmébe ajánlom - biztos nem készítették föl megfelelően -, hogy tudniillik egy kormánydöntést jegyezni kell valakinek, mint ahogy egy miniszteri rendeletet is, akár nekem mint akkori miniszterelnöknek, vagy Kuncze Gábornak, vagy bárkinek.

Bennünket ezért felelősségre vonni, hogy törvénymódosításokat adtunk ki, előterjesztettünk szabályokat, rendeleteket és egyebeket, meg kell mondanom, ez is csak nálunk fordulhat elő, illetve egyes fideszes képviselők részéről. Vállaljuk mindazt, amit tettünk.

De felmerül bennem az is egyes fideszes képviselők mai megnyilatkozásának hangvétele alapján, lehet hogy az fáj, tisztelt fideszes képviselőtársaim - kivéve azokat, akik az egészet korrektül, tisztességesen próbálták megközelíteni -, önöknek, hogy megszüntettük ezt az egészet? (Derültség a Fidesz padsoraiból.) Az ért sérelmeket egyeseknél parlamenten belül vagy parlamenten kívül? Akkor, ha nem így van, miért nem hajlandók a tényeket figyelembe venni? (Dr. Salamon László: Jaj, de gyenge! - Dr. Kis Zoltán: Mint te! Nagy vagy és ilyen kicsi!) Vegyék elő, nem MSZP-kiadvány, legjobb tudomásom szerint... Salamon Laci, én is végighallgattalak téged! (Derültség az MSZP padsoraiból.) Nem először fordult elő! Vegyék elő a Vámtájékoztatót, 2000/2. szám; a Fidesz-kormány alatt működő VPOP hivatalos kiadványa. Ez írja meg, hogy gyakorlatilag '95-től ennek a nagy többsége megszűnt. Voltak kisebbek-nagyobbak, orsóolaj meg egyéb; találékony a magyar, meg tudja oldani azokat, de nagy többsége megszűnt, mindenféle légből kapott számokkal ellentétben, amit Szalay Gábor is megerősített, hogy mi van.

Több mint 900 ügyben folyt vizsgálat '92 és '99 között. Több mint 900 vizsgálat! Ennek alapján számtalan bírói ítélet, ügyészi határozat és sok minden más született. Akkor miről beszélnek? Miért állítják be a vizsgálóbizottság egyes szószólói úgy, hogy az ő "áldásos" tevékenységükkel - az áldásost idézőjelbe teszem - kezdődött el egyáltalán az olajügy vizsgálata?

Hölgyeim és Uraim! A VPOP az APEH-hel, a rendőrséggel együttműködve '99-ben eljutott oda, hogy ezen a területen a feltételezett és tényleges bűncselekményeknek több mint 70 százalékát feltárta. Ilyen arány semmilyen más, hasonló fontosságú vagy súlyú termékek esetében nincs! Tehát a rendőrség, a VPOP, az APEH, az arra illetékesek tették a dolgukat - a sanyarú, egyre rosszabb, egyre romló anyagi és egyéb feltételek közepette is.

Nem tudom, tudják-e, szó sincs itt 1000 milliárdról, mert a 70 százaléka körülbelül 93 milliárdot tett ki. Mindenki előveheti, nem kell szigorúan titkos papírokhoz folyamodni, az előbb említett tájékoztatót, ebben nagyon hitelesen írják ezt le. És hozzá szeretném tenni azt is, hogy ezek az adatok feltétlenül figyelemre méltóak, és bevallom, csodálkoztam is. Lehet hogy én tévedek, Pallag úr? Miért nem kéri már be egy vizsgálóbizottság ezeket az adatokat, ezeket az anyagokat? Nem igaz, hogy egyedül ez a Nógrádi, ez a jóember a hiteles forrás! Tessék nekem megmondani - ezt csak kollegiális, baráti viszony alapján mondom, már nem önnel, hanem több parlamenti képviselővel -, honnan tudja az ön koronatanúja, hogy ebben az egész cirkuszban nincs benne, mondjuk, a Fidesz, meg nincs benne a Kisgazdapárt! (Derültség az MSZP padsoraiban. - Dr. Balsai István: Vagy a MIÉP!) Most ezt mondta vagy nem? Én a MIÉP-ről nem veszek tudomást se! De hogy mondta ezt erről a két pártról?!

Hölgyeim és Uraim! Az apparátusok több száz fővel nem tudják ilyen konkrét, bonyolult ügyekben megállapítani, hogy kihez-mihez ágazik le az egész. Kérem, immár tanácsként mondom: kérdezze meg ezt a koronatanút! Korona? Hát tanú! Azért a koronát ne gyalázzuk meg! (Derültség az MSZP padsoraiból.) Kérdezze már meg, hogy Csurka Istvánon kívül ismer-e még MIÉP-es képviselőket név szerint! Ha tudja, hogy nincsenek benne MIÉP-esek, akkor tudnia kell. Orbán Viktoron kívül fideszes képviselőt? Vagy Torgyán Pubin kívül ismer-e kisgazda képviselőt? (Derültség az MSZP padsoraiból. - Az elnök megkocogtatja a csengőt.) Ez sértő, Géza?

ELNÖK: Sértő, igen! És megkérem, hogy a...

HORN GYULA (MSZP): Hát ne hülyéskedj! (Derültség és taps az MSZP padsoraiból.) Ez kedveskedés akart lenni! Nem érted?

ELNÖK: Képviselő Úr! Lenyűgöző az előadásmódja, de akkor is, itt jelen nem lévő képviselőket nem sértegetünk!

HORN GYULA (MSZP): Elnök úr, az is tilos, ha...

ELNÖK: Rendre utasítom, így nem beszélünk!

HORN GYULA (MSZP): Jó! Egyébként a szemébe is úgy szoktam mondani, hogy Pubi, de ha ez sérti önt, akkor nem fogom. (Derültség és taps az MSZP padsoraiban.)

ELNÖK: Miniszterelnök úr, én is tudnék önre olyan szót mondani, amely önt sértené. Tessék, folytassa tovább! (Dr. Kosztolányi Dénes: Ne hagyd abba! Esti mese, fél hét van!)

HORN GYULA (MSZP): Tehát szeretném kérni, kérdezzék meg tőle, ismer-e kisgazda képviselőt, az első Torgyán Józsefen kívül, mellett - tud-e ilyenről? Honnan szedi ezt a képtelenséget?

És mi történik? Többen elmondták, ez hogyan jelenik meg a közvéleményben: persze, ezek a pártok nem annyira, de azért korruptak, igazából korrupt az MSZP és az SZDSZ és így tovább. (Dr. Kosztolányi Dénes: Meséről mesére...) Az az MSZP-SZDSZ, amely érdemi lépéseket tett ennek a cirkusznak a felszámolásáért. (Taps az MSZP és az SZDSZ padsoraiban.)

És valamit halkan még hadd jegyezzek meg! (Dr. Kosztolányi Dénes: Ne tapsold ki, hallgasd!) Hadd tegyek még egy megjegyzést! Nem tudom, a kezükbe került-e Orbán Viktor úrnak a Ház elnökéhez írt levele. Géza, ez nem te vagy, az Áder elnök... (Derültség az MSZP padsoraiból.)

ELNÖK: Alelnök vagyok. Tessék, folytassa!

HORN GYULA (MSZP): Ne haragudj! A levelük oda került. Mi van ebben a levélben? Két dolgot ajánlott fel a miniszterelnök úr. Az egyik: támogatja, hogy a parlament vizsgálja ki az előző kormány tevékenységét, az olajügyekkel kapcsolatos tevékenységét. Tehát nem érintett benne a mostani kormány, miközben azért itt már példák hangzottak el, miközben az ő idejükből is tártak fel visszaéléseket, már említettem, egészen '99-ig; 2000-re vonatkozóan még nincsenek adatok. Nem érintett a mi előző kormányunk. Akkor hogy van? Ugyanazt veszik alapul, amit ez a beszervezett, vagy szervezett tanú állít, hogy melyik párt igen, melyik párt nem?

Persze, ennek a levélnek azért van egy csúcsmondata is: amennyiben szükséges és a parlament nem vállalja, akkor az ő kormánya, mármint Orbán Viktor kormánya kész vizsgálatot indítani az előző kormány ellen. Na, azért nemigen tudom, hogy az elmúlt négy-tíz évben ez előfordult-e. Pláne, ha ezt valaki írásba adja. Azért ez nem semmi, hogy a mostani kormány majd vizsgálatot indít az elődjével szemben!

Csak annyit: nem vitás, hogy mi érdekeltek vagyunk ennek az ügynek a tisztázásában. És bárkit megkérdezünk, akármelyik frakcióból, mindenki ebben érdekelt. Ez az egész politikai elit érdeke, bármelyik párthoz tartozik. Ezzel foglalkozzunk! Próbáljuk megreformálni ennek a bizottságnak a munkáját. Azt hiszem még mindig, hogy talán meg tudjuk csinálni ezt akár már a következő héten, amikor rendes ülésre ül össze a parlament. Tegyük rendbe a dolgokat, különben mindannyian megszenvedjük, azok, akik akarnak ezért az országért tenni!

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP és az SZDSZ padsoraiban, szórványos taps az MDF és a Fidesz padsoraiból.)

Vissza a kezdőlapraVissza az Olaj-ügy összefoglaló oldalra