Segítsen, aki tud!
Levelet kaptuk a Vajdaságból:

Kedves Barátaim!

Ti vagytok azok, akik így vagy úgy, de segíteni tudtok (amint már többször is bizonyítottátok) az alanti esetekben.

1.
Egy a nővérképző főiskolát Kecskeméten végző hallgató számára keressük az alábbi könyveket:

1. Steigner Kornél (szerk.): Bevezetés a filozófiába (Holnap kiadó); ISBN 963 345 6918
2. Nyíri Tamás: Általános etika (Szent István Társulat); ISBN
3. R. S. Atkinson: Pszichológia (Osiris-Századvég); ISBN 963 838 4611
4. Groenman Slevin Brackenman: Szociálpszichológia és magatartástudomány ápolóknak (Semmelweis); ISBN 963 815 4616
5. Kis Szentágotai: Anatómiai atlasz (Medicina); ISBN
6. Tarsoly Emil: Fuctionális anatomia (Medicina); ISBN
7. Ormai: Élettan Kórélettan (HIETE); ISBN
8. Szemere György (szerk): Alkalmazott biológia (Semmelweis); ISBN 963 815 4543
9. Forgács Iván: Népegészségtan (Jegyzet OTE); ISBN
10. Buda József: Közösségi egészségügyi ellátás elmélete és módszertana (Jegyzet POTE); ISBN
11. Alan Pearson B. Vaughan: Az ápolás gyakorlati modelljei (Medicina); ISBN
12. Potter Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai (Medicina); ISBN 963 242 2295
13. Bencze B. Göbl G.: Oxyológia (Medicina); ISBN 963 242 0500
14. Gergely: Orvosi mikrobiológia (Medicina); ISBN ?
15. Jurányi Szarvasi Vogranicsi: Mikrobiológiai  közegészségtani járványtani gyakorlatok (HIETE) ; ISBN
16. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába (Aula Kiadó Kft..);  ISBN ?
17. Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai (ELTE Szoc. Int. Szoc-pol Tanszék); ISBN
18. Nagymajtényi László (szerk.): Közegészségtan járványtan (SZOTE jegyzet); ISBN

2.
Egy Down-szindrómás transzlokációs Down-szindróma (46, xx, -14, +t(14q21q) kislány szülei keresik a kapcsolatot a Magyarországon már működő egyesületekkel. Jelenleg a szakorvosa aminosavas gyógykezelést ajánl, ki tudná megmondani: Magyarországon végeznek-e ilyent, hol s milyenek a tapasztalatok?

Aki segíteni tud, írjon.

Vissza a kezdőlapra