Az elnökválasztás és a külpolitika

Amerikában nagy hagyománya van a "kétpárti" (bipartisan) külpolitikának. Természetesen ez a krízishelyzetekben érvényesült a legjobban, így a két világháborúban (de csak Amerika belépése után), majd nagyon határozottan a hidegháború idején. A nagy veszély elmúltával azonban nemcsak az atlanti szövetség kohéziója gyöngült meg, hanem a két nagy amerikai párt külpolitikai egyetértése is. A boszniai, majd a koszovói beavatkozással (hozzátéve a Szomáliában bekövetkezett csődöt és a felemás haiti eredményeket), s a NATO bővítésével Clinton határozottan az aktív, Amerika erejét "idealista" célok érdekében is bevető politika mellett tette le a voksot. A republikánusok körében történetileg is erős izolácionizmust ugyan a pártból kivált Buchanan szinte magával vitte, de Bush és csapata hangsúlyozott "internacionalizmusa" jórészt abban merül ki, hogy élesen támadja a Clinton-kormányzatot a hadsereg - úgymond - elhanyagolásáért, ütőképességének gyöngüléséért, s túlzott nemzetközi szerepvállalásáért. A hadsereg állapotával kapcsolatos vitában a demokraták viszont arra hivatkoznak, hogy a katonai költségvetés csökkentését az idősebb Bush kezdte meg, az ütőképesség azonban Clinton - és történetesen egy republikánus párti hadügyminiszter, Cohen - alatt nem gyöngült. Cheney, az utolsó republikánus hadügyminiszter, jelenlegi alelnökjelölt ezért bírálatát az ún. "humanitárius intervenciók" gyakorlatára irányította, s egyértelműen kijelentette, hogy győzelmük esetén az amerikai katonákat kivonják a Balkánról.
A Demokrata Párt nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézete (International Democratic Institute) már jóval a konvenció előtt nagy figyelmet fordított a külföldi politikusok és a diplomáciai testület programjának előkészítésére. A többszáz (költségeit maga fizető) vendég számára öt napos előadás-sorozatot szerveztek, amit Albright külügyminiszter nyitott meg, s az első ebéden Clinton elnök is beszédet mondott. A miniszter asszony - hangsúlyozva, hogy hivatali tiszténél fogva a pártok fölött áll - erős kritikával illette a (republikánus többségű) Kongresszust, amiért nem biztosított elegendő pénzt a külpolitikai feladatokhoz, a demokrácia világméretű terjesztéséhez és erősítéséhez. Havelra és Mandelára hivatkozott, hogy a demokráciáért vívott otthoni küzdelmükben milyen sokat jelentett a külföldi támogatás. A már a távozásra gondoló Albright hangot adott reményének, hogy a XXI. század a demokrácia és a türelem korszaka lesz, s megerősítette, hogy amíg él, ezért fog munkálkodni.
Clinton elnök előadását minisztere a nagy külpolitikai sikerek fölidézésével vezette be: sikerült meggátolni, hogy a Szovjetunió szétesése nyomán a nukleáris fegyverek elterjedjenek és kikerüljenek az ellenőrzés alól, megállították a Balkánon az embertelenségeket, kibővítették a NATO-t, javultak a Közel-Keleten a béke kilátásai. Clinton elnöknek személyes érdeme, hogy Amerika az új történelmi helyzetben nem a befelé fordulást választotta, hanem egyben tartotta szövetségeseit, segítette a demokrácia világméretű térnyerését, jól kezelte Kínát és Oroszországot, Európában és azon kívül is jó irányt szabott az új évszázadnak.

Clinton beszédében az 1990-es éveket a demokrácia évtizedének nevezte. Méltó befejezés Mexikó, Nigéria és Indonézia demokratikus átalakulása, s ezzel számszerűleg jóval több ember választotta meg saját maga a vezetőit, mint a berlini fal leomlása eredményeként. Az elnök elismeréssel szólt Bosznia és Horvátország új vezetőiről és arról, hogy a demokratikusan megválasztott vezetők, mint Barak, képesek a legnehezebb döntések meghozatalára is. A szabadság sikere és kudarca egyaránt gyorsan terjed - ezért is utazik rövidesen Nigériába és Kolumbiába. Kifejezte reményét, hogy a külpolitikában újra teret fog nyerni a kétpárti támogatás, s a jelenlegi ellenzők is be fogják látni, szükséges és eredményes volt a balkáni beavatkozás. A nemzeti és etnikai konfliktusok kezelésére példának ajánlotta a sok nemzetiség békés együttműködését megvalósító Egyesült Államokat.
Fontosnak nevezte, hogy több támogatást kapjanak az egészségügyi rendszer összeomlásával küszködő korábbi kommunista országok és fejlődő országok, mert az e területen bekövetkező kudarc tönkreteheti magát a demokráciát. Végül a terrorizmus, a kémiai és biológiai fegyverek terjedése, valamint a világméretű szegénység elleni közös küzdelem fontosságát hangsúlyozta, s ehhez elengedhetetlennek nevezte az amerikai védelmi képességek megőrzését, de a világproblémák megoldásához az emberek képzésébe és intézményeik fejlesztésébe történő befektetéseket nevezte a legeredményesebbnek.
A konvenció utolsó napjának délelőttjén mutatkozott be Gore elnökjelölt külpolitikai tanácsadói csapata, élén Leon Fuerth-szel. A Nashville-ben működő stáb mintegy 150 személyből áll, de ők szándékosan a háttérben maradtak. Vezetojük Marc Ginsburg, volt marokkói nagykövet, a tagok közül megjelent - többek között Hunter volt brüsszeli NATO-nagykövet és Strasser volt pekingi nagykövet. Fő céljuk a béke megőrzése, együttműködve "a korábbi ellenségekkel [sic!], Oroszországgal és Kínával," összhangban szövetségeseikkel, de nem csak a nagyhatalmakkal. Elkészült írásos programjuk, ennek legrészletesebb változata az interneten a Gore2000.dem.org jelzeten található. Bushék a régi, hidegháborús világban gondolkodnak, hangzott el, míg Gore és csapata az új korszak veszélyeiből és lehetőségeiből indul ki. A republikánusok által előnyben részesített egyoldalú cselekvés, az unilateralizmus a régi, csődöt mondott izolacionizmus mai megfelelője.
A nemzetbiztonsági főtanácsadói poszt várományosa, Fuerth, a biztonságpolitika új kihívásai közé sorolta a környezetrombolást, egyes fajták kipusztulását és a vizek elszennyeződését, a kábítószerek terjedését, a tömegpusztító fegyverek megszerzésére is képes nemzetközi terrorizmust, a szegénységet és az AIDS terjedését. Amerika kész lesz katonai erőt alkalmazni, ha jó ügy érdekében lesz szükség a beavatkozásra és a nép is támogatni fogja azt. Kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a NATO területe elleni támadástól egyelőre nem tart, a Balkánon szükség van az "exit" stratégiára, amit a társadalom újjászületése jelent, s ebben az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia. Gore épp úgy el van kötelezve a közel-keleti béke mellett, mint Clinton. Az országos rakétavédelmi rendszer ügyében Gore - tanácsadóival együtt - egyelőre a szükséges technológia kifejlesztését tartja sürgetőnek, a telepítés tekintetében a következő elnöknek kell döntenie, szövetségeseivel közösen. Általában a "forward engagement" (előretekintő szerepvállalás) lesz a vezérelv, ez fogja vezérelni az Oroszországgal és Kínával szembeni politikát is.

A tanácsadók hangsúlyozták Gore nemzetközi tapasztalatait és előretekintési képességét. Szerintük Bush csak szóban támogatja a NATO bővítését, ok viszont komolyan gondolják - európai szövetségeseikkel e kérdésben is szorosan egyeztetve. A Balkánon jelentős haladást ért el a Clinton-kormányzat, e nyomon fognak tovább haladni. Ugyanakkor nagy figyelmet fognak fordítani Kínára, Koreára, sőt Afrikára is.
Clinton szept. 1-i bejelentése, hogy az országos rakétavédelmi rendszer kiépítése ügyében a döntést a következő elnökre hagyja, inkább Gore számára előnyös. Bush ugyan máris erősen támadja a döntés elhalasztását, de nemzetközi szinten egyértelműen kedvező (lesz) a fogadtatás, az amerikai választók pedig annyira riadnak minden éles konfrontációtól, annyira egy békés világra vágynak (mert annyi a veszíteni valójuk), hogy nagyon ügyesen kell Bush-nak érvelnie, ha a mostani döntésből saját maga számára akar politikai tokét kovácsolni.

Bob Livingstone, a tekintélyes volt republikánus kongresszusi képviselő és a Republikánus Párt több szakértője úgy véli, hogy noha Gore a vártnál jobban javította a róla kialakult képet és így népszerűségi indexét, már érzékelhető az újabb fordulat, s Bush rövidesen ismét át fogja venni a vezetést. Nehéz küzdelem után nemcsak ő fog győzni, de a Kongresszusban is fönnmarad a republikánus többség. Egyelőre azonban tartani látszik a Demokraták lendülete.

 (szg)


Vissza a kezdőlapra