Az írás tudatlanjai

Történhet-e velünk bármi jó, ha az egyén lemond a gondolkodásról, a társadalom pedig asszisztál e lemondáshoz, sőt, fogalmazásgátló módszereivel serkeni is azt!? A válasz aligha lehet kétséges; a kérdés csupán az: bizonyítható-e az egyénről és a társadalomról megfogalmazott állítás? Természetesen – nem. Mert bár mindkét jelenség megtapasztalható módon van jelen közéletünkben; mégis úgy beszélünk róluk, mint a hazai kábítószer-fogyasztásról - annak kezdeteikor. Talán emlékeznek még: tranzitútvonalból rég célállomássá váltunk, mire a sajtó cikkezni kezdhetett a témáról, a nyolcvanas évek elején, s fiatalok tucatjainak kellett meghalniuk ahhoz, hogy ejnyebejnye-szintű nyilatkozatok helyett drogmegelőző programok induljanak. Úgy húsz év késéssel… De: gondolkodás és fogalmazásgátlás, mondom, azaz: analfabétizmus. Küzdenünk kell ellene, hirdeti évente egyszer egy világnap, ám alig esik szó annak talán súlyosabb változatáról: a funkcionális írástudatlanságról. A fejlett országok felnőtt lakosságának több mint húsz százaléka áll az írási, olvasási, számolási készségek olyan mértékben visszamaradt szintjén, amelyen már nem képesek megfelelően kommunikálni az őket körülvevő világgal. Magyarországon súlyosabb a helyzet: a lakosság huszonöt-harminc százalékát érintheti ez a probléma. Ha ugyan – érinti. Ha ugyan – problémaként éli meg azt, amit a tudós statisztikusok felrónak neki…
Az arcárért ugyanis mindenki maga felel. Az egyén dönt: olcsó krimit vagy szépirodalmat, bulvárlapot vagy folyóiratot vesz-e a kezébe; csak címeket és képaláírásokat olvas-e el az újságokban, vagy hosszabb elemzéseket is. Tőle függ: beéri-e vad angyalok és Esmeraldák felszínes szókincsű történetecskéivel, több száz adagban csepegtetve, vagy rátalál a komolyabb műfajú alkotásokra is. Tőle függ, mondom, de koránt sincs könnyű döntési helyzetben. Mert a társadalom, bizony, bőven ellátja a „fogalmazásgátló tablettákkal”. Az előbb felsorolt alternatíváktól – vissza az időben – az oktatási rendszer hiányosságáig. Az iskolában végigkísérik őket a kommunikációs készséget erősen csökkentő tesztlapok; de már az óvodában sem beszélgetünk eleget a gyerekekkel. Talán azért, mert – nem is tudunk…
Nincs időnk, vagy egyszerűen csak fáradtak vagyunk – a kölyök majd el lesz a videóval. Nézi is kötelességtudóan a hangeffektekkel és egyszavas mondatokból álló dialógusokkal „bonyolított” rajzfilmeket – s mire észbe kapunk, már maga is hangutánzó horkantásokkal, és kézjelekkel kifejezve mondja el: mi történt vele a játszótéren, vagy az iskolában. Nem tanul meg mesélni; de igazán pozitív hatások később sem érik. Gondoljunk bele: hány zavaros beszédű, ügyetlenül fogalmazó, hiányos szókincsű polgártársunkkal találkozunk, nap, mint nap. Romlik az élő nyelv minősége; romlik a közbeszéd. S mintha mindezt az érintettek többsége súlytalannak érezné… A parlamenti képviselő belekiabál társa felszólalásába – és nem érti a pedagógust, aki a tanulók növekvő tanórai fegyelmezetlenségére panaszkodik. Hát tartson fegyelmet, vonják meg vállukat. Az elektronikus médiában divat lett a magyartalan hangsúlyokat alkalmazó „pörgő” beszédstílus – és nem értjük, miért nem értjük a fiatalabb nemzedékek szavait, mondatritmusát. S jöhetne még példára példa – de lássuk inkább a vitatható eredményt. Az állampolgár jó negyede funkcionális analfabétaként él; az őt körülvevő világgal csak értéktelen s jellegtelen dialógust tud folytatni – s mert nem érti a világ dolgait, hát előbb-utóbb nem is kíván azokba beleszólni. Nem ír, nem olvas, nem politizál. A minőségi kultúra ezért egyre nagyobb tömegengedményekre kényszerül; s a politika – a választói közakarat passzivitása miatt – a legitimitás alsó határán egyensúlyoz. De – mert megteheti – egyre kevésbé figyel a tömegengedményekre… Itt a vége, fuss el véle, mondanám, ha nem kívánkozna ide egy friss ellenpélda. Hetvenöt esztendeje halt meg Stanisław Władisław Reymont, a lengyel kultúra halhatatlana, a Nobel-díjas író. (Emlékkiállítása hétfőn nyílik a Lengyel Intézetben.) Híres regényében – Parasztok – van egy aforisztikus mondat: „A gyerekeknek nagyobb szükségük van az iskolára, mint a csizmára.” A mondat – első hallásra – ellentmond annak, amit eddig eldohogtam, de ha ismerjük a hátterét – akkor bizony örökérvényű tanulságot hordoz. A falu ugyanis a helybéli csizmadiára akarja rábízni a „közoktatást”, mert a tanító úr működése semmit sem ért – ellentétben vele. Aki megtanította őket írni, olvasni, és – a német befolyás ellen – lengyelül gondolkodni. Csizmadiák kerestetnek

Torday E. Kornél

Vissza a kezdőlapra