Vagyunk-e még...?

Közel kétéves kutatómunkába került a Révai 1944-es kiadványának megszerzése, amely a most megjelent kötet alapjául szolgált – mondja Lothringer Miklós, az Auktor kiadó igazgatója. A Reményik Sándor összes verseit tartalmazó kiadványról beszél, s én hüledezve hallgatom. Itt tart a klasszikus magyar költészet? Azt, hogy könyvészeti ritkaságot őrzök polcomon, eddig is tudtam. De senkinek sem hittem volna el, hogy ilyen nehézségekbe ütközik egy reprint kiadás; hogy a két vaskos kötetből álló Reményik-összes közgyűjteményi szinten is fellelhetetlenné vált…
Bár – két-három évtizeddel ezelőtt pillanatra sem döbbenek meg. Hiszen jól emlékszem az öreg festő szomorú pillantására, amelynek kíséretében leemelte könyvei közül és nekem ajándékozta őket. Őrizd meg, mondta, üzletben egyhamar nem nagyon fogod látni „Erdély leghűségesebb költőjét”. Így is volt; bár szűrten ki-kiadtak Reményik-válogatásokat, az életmű mindmáig csonka maradt. De ma már az is hihetetlenül hangzik, hogy a magyar líra gyöngyszemeit felölelő sorozatban cenzúrázva jelentek meg Dsida Jenő versei (a nyolcvanas évek elején!); és példa számos akadna még. Számomra most e pusztulás és pusztítás következményei fontosak: hogy alapművekhez sem lehet, vagy csak hosszantartó nehézségek árán, hozzájutni; hogyan kívánhatnánk hát meg az alapműveltséget…?
A hűségnek e tájon furcsa metamorfózisai vannak. Reményik neve valaha fáklyaként lobogott, vagy virrasztó mécsesként lobbant rímeinek lángja (ha félni kellett idegen fülek miatt, a hangos szótól); nevét, így vagy úgy, de visszhangozták a hegyek. „Se fárosz nem lettem, se fénybogár.” – írta 1926-ban; pedig addigra már mindkettőt beteljesítette. Bűne, ha volt, csak annyi: kötődött múltjához és a számára egyedül elképzelhető jövőhöz. S utolsó végvár maradt számára a költészet, de e magasságból százezrek hallották meg kiáltásait.
Ma viszont – kuriózumnál aligha több. A szabadság vágya már nem jelent kockázatot; nem kell érte senkivel sem cinkosan összekacsintani; hát miért vágynánk rá? A honszeretet dalai, az istenes versek, a láz és a lobogás nyomába sem érhet a szappanoperáknak. S nem Reményik nevét, csupán korunk popsztárjait kell ismerni a vetélkedők milliós fődíjaiért.
Sándor Judit 1941-ben Kolozsvárott kötetnyi verssel búcsúzott mesterétől, Reményik Sándortól. Amint vagyok – írta a borítóra. S mi, ma, vagyunk-e még!?

Torday E. Kornél


Vissza a kezdőlapra