Jobbközép összefogás

Kövér László szerint ma olyan politikai erők állnak szemben egymással, amelyeknek nincs közös nevezőjük, amelyek  világnézete össze nem békíthető.

A Fidesz elnöke a Fidelitas és az Európai Néppárt ifjúsági és diákszervezete által rendezett Jobbközép politizálás Európában című budapesti szeminárium szombati zárónapján kijelentette: a fiatalsággal együtt járó lázadás szelleme a XXI. század elején szükségszerűen konzervatív szellem lesz. Kövér László a kormányzás elmúlt két esztendejét a rendszerváltás óta eltelt időszak legsikeresebb periódusának minősítette.

Szerinte ahhoz, hogy a polgári erők sikeresen szerepeljenek a következő választásokon, a jövőben még szorosabban kell együttműködniük. Elmondta: az MDF-nek, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetségnek és a Fidesznek vagy egy pártba, vagy egy szoros pártszövetségbe kell tömörülniük ahhoz, hogy ne osszák meg saját szavazóbázisukat.


Az MDF  Országos Választmánya  szerint ma az a cél, hogy 2002 után is polgári kormányzás legyen Magyarországon.

Az Országos Választmány már korábban felhatalmazta Dávid Ibolya pártelnököt, hogy a Fidesszel való, a  koalíciós   megállapodáson  alapuló együttműködést terjessze ki  a 2002-es  választásokra történő felkészülés  előkészítésére.
 
Székelyhidi Ágoston választmányi elnök reagálva  Kövér László Fidesz-elnök kijelentésére, amely szerint a jobbközép erőknek  még szorosabb együttműködésre  kell törekedniük, közölte: a pártelnök  felhatalmazása az együttműködés minden lehetséges  változatának mérlegelésére szól.Honlapunk olvasói, legalábbis az eddig leadott szavazatok alapján, elsöprő többségben (96 %) hasznosnak tartanák a Fidesz, MDF, MKDSZ, MDNP unióját.

Néhány napja már egy szerkesztőség asztalán mérlegelik: közöljék-e az alábbi írást. Támája annyira összefügg a fenti hírekkel, hogy előzetesként közreadjuk.

A jobb oldali egység növekvő esélyei

A magyar politika jobbik oldalán a hatékony egység törekvések a választások előtt kezdődtek. Az MKDSZ első küldöttgyűlése már 1997-ben így fogalmazott: „Mi a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség tagjai, azt kívánjuk: hogy valósuljon meg végre a hasonló gondolkodású politikai pártok szoros együttműködése. Követeljük e pártok ne egymás ellen indítsanak jelölteket, hanem minden választókörzetben a nemzetért felelősséget vállalva közösen induljanak. Hisszük: egy ilyen összefogás eredményes lesz.” Az optimizmust sokan túlzottnak tartották, ám lett és eredményes lett az összefogás.
1997 augusztusában választási szövetségnél többet remélni sem lehetett. A választások utáni nyilatkozatunkban azonban már a nagyobb célt is megfogalmaztuk: „1998-ban a kormányváltást sürgető választók a polgári összefogás mellett döntöttek. Büntették a széthúzást, elutasították a kis pártokat. Az állampolgári akarat tehát egy olyan mérsékelt, jobbközép gyűjtőpárt kialakulását kívánja, amely távlatot nyit a jövőre, és egyaránt megjeleníti a  nemzeti, szabadelvű, szociális és kereszténydemokrata értékeket. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség sürgeti a polgári gyűjtőpárt létrehozását.”
A polgári kormányzás első éve nem hozta közelebb hozzánk a remélt célt. Be kellett látnunk, hogy „a jobb-közép egység megvalósítása sok tapintatot kívánó, időigényes és erőszakkal ki nem kényszeríthető folyamat. Az erők integrálására sok a jelentkező, a tényleges megvalósításra már kisebb a készség.” 1999. évi küldöttgyűlésünk azt is kimondta, hogy „A polgári társadalom azonban elképzelhetetlen kereszténydemokrata értékrend nélkül és csak az az összefogás lehet sikeres, amely ezt az értékrendet a politikai és kormányzati munkában láthatóan és hatékonyan érvényesíti. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség tehát messzemenően támogatja a konzervatív, kereszténydemokrata és nemzeti szabadelvű értékrendek érvényesítését vállaló jobb-közép pártok összefogását, mert csak így valósítható meg a polgári kormányzás folyamatossága és a polgári Magyarország megteremtése.”
Nem véletlen, hogy az MKDSZ-ben nagy figyelmet fordítanak a jobbközép néppárt létrejöttének. A kereszténydemokratákat régebben megosztó viták a szövetségi politikáról szóltak. Mi felismertük az FKGP hagyományaiból és agrár jellegéből fakadó relatív önállóságát, s a többiektől elkülönült szavazóbázisát. Velük lazább, a Fidesz-szel, MDF-fel szorosabb összefogást akartunk. Veszélyesnek tartottuk a MIÉP bekapcsolását a mérsékelt jobboldal szövetségébe. Az események minket igazoltak, de a vitákban felőrlődött a KDNP és közben elszenvedte utolsó nagy szakadását az MDF is.
A történtekből a polgári oldal a végső tanulságot még nem vonta le. Nincs napirenden az egységes néppárt létrehozása. Különváltan nem tudjuk elkerülni az időt, energiát rabló egyeztetéseket, vitákat, az önzés sokszor gyermekes csatáit. Ráadásul mindez egy ellenséges érzelmű sajtó és egy a szétforgácsolásunkban érdekelt ellenzék szeme előtt zajlik. Ellenfeleink mindent megtesznek, hogy vitáinkat veszekedéssé nagyítsák, egymásközti feszültségeinket felszítsák, megosztottságunkat akár kopogtatócédulák álságos átadásával is erősítsék (Nehéz mással magyarázni, ha egy jól csengő nevű már látszatszervezet képes törvényes jogot szerezni egy időszaki választáson való indulásra, de annyi szavazatot sem kap, mint ahány ajánlást leadott.)
Egységes párt nélkül a viták állandósulnak és a kor kihívásainak megfelelő építkezés helyett felesleges pótcselekvésekre kényszerítenek.
A pártegyesülésnek természetesen megvannak a nehézségei. Nem is a pártvezetők, a „derékhad” az ellenérdekelt. Nagyon komoly felelősségtudatot és áldozatkészséget kíván, hogy például a vezető helyen lévő Fidesz tagjai az új szervezetben alávessék magukat annak, hogy az eddig félvállról kezelt, kisebb szervezetekből jövő tagok esetleg leszavazzák őket. A korábbi méltatlan félresöprések egyrészt, az aránytalan ambíciók másrészt az egyesülés komoly akadályai lehetnek a lehetséges kisebb partnerek részéről is. Kár lenne, ha ezért csak egy elvesztett választás után születne meg a készség a valóban hatékony politikai szerveződésre.
Nem a Fidesz az akadálya az egységfolyamat megindulásának. A Fidesz-MKDSZ szerződés kimondja, hogy a két szervezet együttműködése az egységesülés felé halad. Ezért a Fidesz-MKDSZ viszony túlmutat önmagán: sikere előre viszi, nehézségei viszont akadályozzák az egységesülés folyamatát.
Most az MDF-en a sor, hogy eldöntse, mit akar. Alapelveik világosak: nincs szorosabb együttműködés a koalíciónál, s az MDF érdekelt annak hosszú távú sikerében. Ugyanakkor, mint önálló párt, a maga súlyát érthetően növelni akarja. De hogyan lehet ezt megvalósítani? Hogyan lehet megnőni a kisebbik kormánypát pozíciójából úgy, hogy közben a társakat ne gyengítsük?
Az MDF először a békejobb nevű szerveződéssel próbálta megoldani a feladatot. Összefogni az önmagukban kicsiny erőket és felépíteni a „liberális” és a kisgazdapárt között egy kereszténydemokrata centrumot. A túl elméleti elképzelés kivihetetlen. A Fidesz és az FKGP között „nincs hely”. Az FKGP a siker reményében rendezi kapcsolatait a nemzetközi kereszténydemokráciával, ahol hadállásai azonosak, sőt erősebbek is lehetnek, mint az MDF-é. A Békejobb nem számolt azzal, hogy a Fidesz egyre nagyobb hangsúlyt fektet saját kereszténydemokrata karakterére, megerősíti az MKDSZ-Fidesz együttműködést és felgyorsítja a kereszténydemokráciához, az Európai Néppárthoz való közeledését.
Ma már a Békejobb két létező kereszténydemokrata politikai központ között csak a harmadik lehetne. Zárójelbe került hát, mintha arra született volna, hogy erősítse az MDF-et a Fidesz-MDF tárgyalásokon. (Nehéz felmérni, hogy ez milyen hatást vált ki a megbékélési folyamatot komolyan velő MDNP-ben.)
A Békejobb pozitív hozadéka: a választók tisztábban látják az MSZP arcát, pontosabban arctalanságát. Kovács László üdvözölte a Békejobb-ot, s egy gyors koalíciós ajánlattal saját szavazóbázisának szélesítésére törekedett. Az MDF nagy nehezen lemosta magáról a gyalázatot, de elhatárolódásai végképp világossá tették, hogy a magyar belpolitika kétközpontú, amit pedig MDF-ben divat kétségbe vonni. Az MSZP egyre borongósabb elnöke - talán nem akar partner nélkül menni a tisztújító kongresszusra - immár a KDNP roncsaira fanyalodik.
Időközben az MDF vezető testületei a következő költségvetéshez néhány javaslattal kívánnak hozzájárulni. Ezek nem nyitnak új irányt, csak finomítanak, népszerűséget keresnek. Kiadást növelő intézkedésekről van szó: nyugdíjemelés, egészségügyi béremelés, illetve bevételt csökkentőkről, mint a kis és közép vállalti nyereség első tízmilliójának adómentesítése. Hatalmi kérdést is felvetettek: a Nemzeti Földalap ellenőrzésének, felügyeletének ügyét. A javaslatok bármelyike felmerülhetett volna a Fideszben is. Viszont az MDF-nek is megvannak azok a szakértői, akik tudják: némelyik javaslat kivihetetlen, illetve kára nagyobb, mint haszna. Ha ezek a súlypontozási illetve szakmai viták nem párton belül zajlanak le, hanem akár koalíciós feszültség szintjéig emelkednek, akkor ártanak. Ezért hátrányos, hogy az azonos politikai értékrendet valló emberek nem azonos pártban vannak.
2002-ben új helyzet lesz. Már minden politikai erő volt kormányon. A választó arra kényszerül, hogy ne zsigerből szavazzon a hatalom ellen. Mérlegeljen: mi jobb, ha folytatja a munkát a jelenlegi vezetés, vagy ha mások jönnek? Mások már nem jöhetnek. Bárki kormányoz: visszajön.
A leghatásosabb bizonyíték arra, hogy a polgári erők eltérnek az eddigiektől, a szervezeti egység megvalósítása lesz. Az optimális forgatókönyv egy kereszténydemokrata, de a német CDU-hoz hasonlóan a szabadelvű értékeket is megvalósító egységes néppárt megalakulása. A választásokra az is teljes értékű megoldás, ha a Fidesz-MKDSZ és az MDF közös jelölteket és közös listát állít. Ez az összefogás a második fordulóban kiegészül a kisgazdákkal való együttműködéssel. Ekkor az MSZP-nek továbbra is - bármiképp szól is a "három tenor" - csak az ellenzéki szerep marad.

Surján László dr.
Vissza a kezdőlapra