Ünnepi programok, megemlékezések
 
Ma kezdi meg Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata a királyi napok millenniumi Szent István ünnepségsorozatát. Ennek keretében  tíz órai kezdettel a Városház téren Józsa Bálint szobrászművész millenniumi emlékművét felavatja és a millenniumi zászlót átadja Dr. Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke. Háromnegyed 11-kor ünnepélyesen fogadják a Szent Jobb ereklyét a székesegyháznál, majd 11 órától a Szent István-i bazilika helyszínén a Szent Jobb és a Szent István által alapított püspökségek főpapjainak jelenlétében fogadalmi misét celebrál Paskai László bíboros, Esztergom-budapesti érsek.
 


 


Kegyeleti esemény színhelye lesz augusztus 18-ikán, 19 órakor az Országúti Ferencesek budapesti, II. kerület Margit körút 23-as szám alatti temploma, ahol az 50 éve, 1950 augusztus 19-ikén kivégzett honvédtisztek, Sólyom László, Pórffy György, Lőrincz Sándor, Beleznay István, Révay Kálmán, Dr. Merényi Gusztáv és Illy Gusztáv, valamint özvegyeik emlékére tartanak szentmisét.

Vissza a kezdőlapra