Vallás és nyilvánosság az Egyesült Államokban

Surján László

Lassan kezdődött. Egy-két diák imára kulcsolta a kezét, s elkezdte: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy…" Mire odaértek, hogy "szabadíts meg a gonosztól", már állt és hangosan, magabiztosan velük mondta az imát mind a 4500 néző. Péntek este volt, 2000 augusztus 25. A fiúk az iskola egyik (amerikai) futballmeccsére készültek.

Mi ebben a hírben a rendkívüli?

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága megtiltotta, hogy a diáksportban a diákok vezetésével imádkozzanak a meccs előtt. Figyeljünk: nem valamilyen egyházi szervezet tiltakozott, mondván, hogy az Isten nem segédmotor, s az ima nem pótolja a kemény edzést és a tehetséget. Nem ez a gond. A hatóság találta úgy, hogy a diáksportban a hivatalosan szervezett imádság sérti a vallási közömbösség "dogmáját", a megkülönböztetés tilalmát. Az eset Attiesburgban, Dél Mississippi államban történt.

Az iskola-vezetés nem akart szembe szegülni a bírói döntéssel, de elfogadta azok érvelését is, akik nem akartak lemondani a számukra megszokott lelki támaszról. Nem használtak hát mikrofont, s nem volt előimádkozó sem.

Nem ez volt az egyetlen település, ahol augusztus végén ilyen jelenetek játszódtak le. A fenti, az ima lehetőségét megadó, de a bíróság döntését formailag megtartó megoldás futótűzként terjed.

A bíróság ítélete újabb lépés annak érdekében, hogy a vallás teljesen kiszoruljon a közéletből. A déli államokban többnyire felháborodást váltott ki az említett döntés. Ezért dolgozták ki az iskolák jogászai a lehetséges megoldást: ha a himnusz elhangzása után a sportoló diákok és a nézőtéren helyet foglaló szülők - akár előre szervezett módon - recitálni kezdik az ima szövegét, akkor nem lehet mibe belekötni. Az iskola hivatalosan nincs bevonva. Azt pedig, hogy a nézők mit mondanak a nézőtéren, nem írhatja elő senki.
A szervezkedés folyik. Mozgalmak alakultak, például az észak-karolinai "Mi még imádkozunk" nevű vagy a "Nincs ima, nincs játék" Texasban. Van, ahol a helyi rádióadó meghívta a lelkipásztort, a rádión keresztül vezesse a meccs előtti imádságot. Az Amerikai Család Szövetség saját, népszerű rádióműsorában buzdít a meccseken való imádságra.

Az iskolák nem akarnak ujjat húzni a Bírósággal. Viszont leplezetlenül örülnek, hogy a fiatalok megoldják a dolgot. Ha az iskola-vezetés nincs bevonva, akkor a fiatalok imája a vélemény szabad kifejtésének minősül, s mint ilyen alkotmányos védelem alatt áll. Ez valószínűleg igaz. De Európából nézve szomorú, hogy senki nem vetette fel: az ima elleni fellépés a vallásszabadság korlátozása.Ám más furcsaságok is történnek a szabadság hazájában.

A bíróságnak egy másik döntése kimondta, a cserkészeknek joguk van ahhoz, hogy kizárják soraikból a homoszexuálisokat. Aki a fiatalságért bármi felelősséget érez, nem is kérdezi, mi ennek az oka. Ám európai szemmel nem a bírósági döntés a meglepő, hanem az azt követ társadalmi reakció. Az ítélet óta kevesebb adományt kapnak a cserkészek, s az önkormányzatok sorra megtagadják tőlük, hogy közterületen tevékenykedjenek. Félnek, hogy a homoszexuálisokat soraiból kizáró szervezet támogatása a megkülönböztetés ellenes törvények és rendelkezések megsértésének minősül. Vannak ugyan komoly, de sajnos kissé erőtlen ellenérvek. Így a cserkészet háttérbe szorító lépések ellen felvetették, hogy a katolikus egyház sem kerülhet hátrányba, pusztán azért, mert bűnnek tartja a homoszexualitást.

Ma még csak két hónappal vagyunk a cserkészetre vonatkozó bírósági döntés után. Nem mérhető fel, hogy ideiglenes jelenségről vagy az egész szervezet működését megnehezítő bajról van szó.

A történet  figyelmeztetés azok számára, akik épp a homoszexualitás nyugat-európai kezelése miatt helytelenítik Magyarország uniós törekvéseit. Ez a kérdés teljesen független az Európai Uniótól, s az Egyesült Államokban sokkal erőteljesebben érvényesül, mint földrészünkön.A fenti két példa arra utal, hogy komoly vallásellenes erők működnek az Egyesült Államokban. Pozícióik azonban bizonytalan. Délen, mint láttuk, nem fogadták örömmel az ima kiűzését az iskolából. A cserkészek is meg akarják tartani saját elveiket. Valószínűleg ez vezeti az elnökjelölteket is abban, hogy nem titkolják világnézetüket, mint magánügyet, választóik elől. George W. Bush gyakran beszél a hitről, sőt Jézust annak a politikai filozófusnak mondta, akit ő személy szerint a legjobban tisztel. A demokrata Al Gore is tudomásul vette, hogy tanácsadói vissza teszik Istent a kampányba. Nemcsak nyitottan beszélt a vallásokról, hanem egy "hitét gyakorló" zsidót, Lieberman szenátort választotta alelnök jelöltjének.

Minderre a választók ellentmondásosan reagáltak, "Nagyszerű, - jelent meg egy olvasóink írták rovatban, - Mindkét jelölt vallásos. Most már rátérhetünk a fontosabb dolgokra."

A vallási és a politikai meggyőződés távolról sem függetlenek egymástól. Gore környezetvédelem iránti elkötelezettségének és a szegényeket támogató politikájának vallási gyökerei vannak. Ugyanez Bushnál is kimutatható. Dana Milbank a Washington Post-ban azt ajánlotta, hogy a két nagy párt, miközben politikájának erkölcsi alapjait keresi, tartsa távol magát a theokáciától egyrészt és a baloldali kulturális relativizmustól másrészt.

Hogy ez sikerül-e, s lesz-e politikai hozadéka, az majd csak a választásokon dől el. Valami azonban alapvetően rosszul működik a korlátlan lehetőségek hazájában.

Európa, találj magadra, s mutass utat az emberiségnek!

Vissza a kezdőlapra