Hogyan készül a VMSZ a választásokra?

Néhány órája hozta a drótposta a VMSZ körlevelét. Sietünk olvasóink számára is közzé tenni, s egyben jelezzük, hogy akár a VMSZ hírlevél címére, akár hozzánk érdemes megküldeni a programra vonatkozó hozzászólásokat.
Subject:  [vmsz_hirlevel]
Date: Sat, 26 Aug 2000 14:57:48 +0200
From: Vajdasagi Magyar Szovetseg <hirlevel@vmsz.org.yu>
Reply-To:hirlevel@xenia.tippnet.co.yu

VMSZ Hírlevél
II. évfolyam, 17. szám. 2000. augusztus 26.

A Vajdasági Magyar Szövetség
választási programjának vezérgondolatai és a célkitűzések

A Vajdasági Magyar Szövetség Tanácsa, a körzeti és helyi szervezetek elnökeivel 2000. augusztus 9-én tartott együttes ülésén, az Elnökség javaslatára a Szervezeti és Működési Szabályzat 27. szakasza alapján úgy határozott, hogy a szervezet fennállásának 6. évében részt vesz a 2000. szeptember 24-ére kiírt helyi önkormányzati, tartományi és szövetségi parlamenti választásokon, valamint a szövetségi köztársasági elnökválasztáson.

A VMSZ létfontosságúnak tartja az idei választásokon való részvételt, mivel a vajdasági magyarság számára így esély mutatkozik arra, hogy az elmúlt tíz év nyomora és jogfosztottsága után a rendszerváltás aktív részeseként megalapozza emberibb, biztonságosabb, békésebb jövőjét.
A VMSZ többek között síkraszáll:

- a rendszerváltásért, amely elengedhetetlen feltétele annak, hogy a jugoszláv válság elinduljon a reményteljes kibontakozás útján;
- az európai polgári hagyományokra épülő parlamentáris demokráciáért, amelyben világosan meghatározható lesz a hatáskör és a felelősség a törvényhozás, a végrehajtó hatalom és az igazságszolgáltatás között;
- a jogállamiságért;
- a toleráns külpolitikáért és az országnak az európai folyamatokba való bekapcsolódásáért;
- a jugoszláviai érdekeket figyelembe vevő, de a világ számára érthető és elfogadható stabil jogrend kiépítéséért;
- a gazdaság reformjáért, a valós privatizáció beindításáért és lebonyolításáért;
- az esélyegyenlőségért, a szociális biztonságért;
- a demokratikus intézményrendszerért;
- a sajtó- és a szólásszabadságért;
- a keresztény értékrend újrahonosításáért;
- az emberi és az állampolgári jogok maradéktalan tiszteletben tartásáért;
- a kisebbségben élő nemzeti közösségek helyzetének tartós rendezéséért.


A VMSZ számára létfontosságú a délvidéki magyar nemzeti közösség jogainak gyakorlati megvalósítása, amelynek alapját a Vajdaság és a vajdasági nemzeti közösségek önkormányzatának politikai és jogi kereteiről szóló megállapodás - a hárompillérű autonómia-tervezet - jelenti.

Különösen nagy fontossággal bír a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság és a Magyar Köztársaság közötti viszonyok tartós rendezése, aminek meghatározó szerepe lesz a vajdasági magyar nemzeti közösség helyzetének alakulásában.

Nemzeti közösségünk érdekvédelme, érdekképviselete és érdekközvetítése
az önkormányzatoktól a parlamentekig

Helyi önkormányzati választások

A VMSZ a tényleges önkormányzati autonómiát stratégiai szempontból elsosorban azért tartja fontosnak, mert az elmúlt időszakban beigazolódott, hogy a jól muködő és hatékony önkormányzatok jelentik az igazi lehetőséget a vajdasági magyar nemzeti közösség érdekvédelmének megvalósítására.
A magyar többségű önkormányzatok kellő alapot biztosítanak a vajdasági magyar nemzeti közösség tagjainak a szülőföldön maradásához, nemzeti önazonosságának megőrzéséhez, anyanyelvének és kultúrájának ápolásához, intézményrendszerének fenntartásához, a civil szféra erősítéséhez. Bebizonyosodott, hogy a tömbben muködo erős, magyar többségű önkormányzatok ténylegesen tudják segíteni megmaradásában a szórvány- és szigetmagyarságot is.
A magyar többségű önkormányzatok biztos tartópillérei lesznek a demokratizálódási folyamatoknak, hordozói a kivívott rendszerváltásnak. Ahhoz, hogy a VMSZ-es többségű önkormányzatok hatékonyan, eredményesen és tisztességesen folytathassák tevékenységüket az alábbi alapvető értékeket kell képviselniük:
Az önkormányzati hatalom valós gyakorlásának biztosítania kell a nyitottságot, a helyi képviselt társadalom részvételét a döntéshozatalban és annak ellenőrzését.
Az önkormányzatok és a megválasztott tanácsnokok az ott élő emberekért, választópolgárokért vannak - az ő véleményük és igényük a döntő. Az állandó jellegű kétirányú, közvetlen kapcsolattartás kialakítása az emberközpontú önkormányzat legfőbb feladata.
A Vajdasági Magyar Szövetég a helyi önkormányzati választásokon minden olyan helyen, ahol erre lehetőség mutatkozik önálló jelöltekkel, a VMDK-val, a Szerbiai Egyesült Ellenzékkel és a Vajdasági Demokratikus Ellenzékkel egyeztetett módon indul.

Tartományi választások

A Vajdasági Magyar Szövetség a tartományi választásokon a Szerbiai Egyesült Ellenzékkel és a Vajdasági Demokratikus Ellenzékkel együtt a Vajdasági Képviselőház mandátumai abszolút többségének megszerzésére törekszik. Ellenzéki győzelem esetén többek között lehetőség nyílik Vajdaság státuszának rendezésére, a nemzeti közösségek jogállásának javítására, valamint a tartomány gazdasági és politikai önállóságának megvalósítására.
A VMSZ tartományi választási programjának alapját a Vajdaság és a vajdasági nemzeti közösségek önkormányzatának politikai és jogi kereteiről szóló megállapodás képezi.
A Vajdasági Magyar Szövetség a tartományi választásokon minden olyan helyen, ahol erre lehetőség mutatkozik önálló jelöltekkel, a Szerbiai Egyesült Ellenzékkel és a Vajdasági Demokratikus Ellenzékkel egyeztetett módon indul.

Szövetségi parlamenti választások

A VMSZ a szövetségi parlamenti választásokon való sikeres szereplése a szervezet belföldi tekintélyének erősítését, az ellenzék győzelme esetén az ország sorsának alakításában való aktív részvételét jelenti. A VMSZ a szövetségi parlamenti képviselete révén biztosítja a szervezet legitimitását a hazai és nemzetközi szervezetek előtt.
A Szövetségi Parlamenti választásokon, a Polgárok Tanácsában való bejutásért a szabadkai és a nagybecskereki választókerületben - a Szerbiai Egyesült Ellenzékkel egyeztetett módon - önálló listákon indul, a többiben pedig a Szerbiai Egyesült Ellenzék listáit támogatja. A Köztársaságok Tanácsába való bejutás céljából a VMSZ a közös szerbiai ellenzéki listán állít jelöltet.

Szövetségi köztársasági elnökválasztás

A VMSZ meglátása szerint a Szerbiai Demokratikus Ellenzék elnökjelöltjének győzelme az első legfontosabb lépést jelentené a békés és valós rendszerváltás folyamatában.
A vajdasági magyarság olyan elnökjelöltet tud támogatni, aki tekintélyével, bölcsességével, emberi értékeivel hitet tesz a jogállamiság megteremtése mellett, amellyel lehetőséget teremt az ország beilleszkedésére mind Európába, mind pedig a nemzetközi közösségbe. Hitet tesz az ország demokratizálódása és decentralizálása, továbbá az itt élő nemzeti közösségek kollektív joga mellett.
A szövetségi köztársasági elnök megválasztása tekintetében a VMSZ a Szerbiai Demokratikus Ellenzék közös jelöltjét: dr. Vojislav Koštunicát támogatja, akinek programja a VMSZ reményei szerint lehetőséget nyújt a vajdasági magyarság elvárásainak megvalósításához.

Szabadka, 2000. augusztus 24.
 

Vissza a kezdőlapra