Zentán a segítőkészségből nincs hiány

Sok a jelentkező, kevés a pénz
Kétszázhúsz fiatalnak nyújtanak anyagi támogatást
(Magyar Szó Online)

Zentán négy éve működik a Kosztolányi Dezső Diáksegélyző Egyesület, amely pénzbeli segítséget nyújt a tehetséges és nehéz anyagi helyzetben levő, vidéken tanuló középiskolásoknak és egyetemistáknak.
Az egyesület elnökével készített interjú bepillantást enged a kisebbségi lét mindennapjaiba.

Vasas Ilona, az egyesület elnöke közölte, hogy a 2000/2001-es tanévre 227 fiatal pályázott ösztöndíjra.

--Szabályzatunk értelmében azoknak a fiataloknak térítjük meg az útiköltség egy részét, akik Zentáról utaznak más helységek középiskoláiba és az egyetemekre, de támogatjuk azokat a szórvány településekről, a Bánságból Zentára utazó középiskolásokat is. Azt, hogy milyen népes ezeknek a diákoknak a száma a következő adatok is bizonyítják: Zentáról például naponta 300-an utaznak Szabadkára, Topolyára, Kanizsára vagy Csókára. Így hát az sem véletlen, hogy sokan igénylik az anyagi támogatást.

-- Milyen mércék alapján döntik el, hogy kiknek nyújtanak segítséget?

-- Az egyik alapvető szempont a család szociális helyzete, ami mostani gazdasági helyzet függvénye vagyis az, hogy növekszik a munkanélküliek száma. Továbbá igyekszünk segíteni a félárva és az árva gyereken és a családoknál elhelyezett diákokon is. Ezen túlmenően fontos a tanulmányi eredmény is: legtöbb pontot a kitűnő tanulók kapják, de számításba jöhetnek a jeles bizonyítvánnyal rendelkezők is. Az egyetemisták esetében a nyolcason felüli átlag is döntő szempont. Visszatérve a középiskolásokra, azok a fiatalok is kaphatnak segítséget, akik valamilyen szakmát tanulnak és az átlag tanulmányi eredményük csak jó. Mi úgy gondoljuk, hogy ezekből is lehetnek jó szakemberek.

-- Az idén hány fiatal továbbtanulását tudják támogatni?

-- Sajnos azt kell mondanom egyre több az igénylő, ami azt jelenti, hogy a pénz sohasem elegendő. Most van folyamatban a pályázatok elbírálása. A dolgok jelenleg úgy állnak, 81 egyetemistának, akik közül 51-en Szabadkán 30-an pedig Újvidéken, Nisben, Kragujevacon stb. tanulnak és 123 középiskolásnak, vagyis összesen 220 fiatalnak adunk ösztöndíjat. A jelen pillanatban a pénz csak 203 személy számára van meg, ami azt jelenti, hogy további támogatók után kell nézni vagyis össze kell gyűjteni a hiányzó összeget. Szerencsére ebben a nehéz helyzetben is akadnak segítőkész szervezetek, intézmények, vállalatok és vállalkozók valamint személyek. Anyagi segítséget kapunk a helyi önkormányzattól, a római katolikus és az evangélikus egyháztól, a vállalkozók közül meg kell említeni az ENEF magáncéget, amely minden évben egy diák továbbtanulását segíti: fizeti az útiköltséget és tanszereket is vásárol neki, továbbá a Kolor és a Rotor Kalmár céget. Időként jótékonysági rendezvényeket is szervezzünk, amelyeknek a jövedelme szintén az egyesület folyószámlájára kerül. Népes a magánszemélyek tábora is.

-- Bizonyára kevesen tudják, hogy van egy kis szerény diákotthonunk is. Arról van szó, hogy Gordán Mária, aki jelenleg Amerikában tartózkodik, rendelkezésünkre bocsátotta zentai házát, amíg nem jön haza. Nos, ezzel kapcsolatban ismételten dicsérnem kell a zentaiak segítőkészségét. Molnár Tibor és Nemes Imre díjmentesen befestette a ház hat helyiségét, Károly Sándor elvégezte a kőműves munkát, Turi János és Dukai Béla a villanyvezetéket javította ki, Török László fuvaros szintén díjmentesen odaszállította a bútorokat, mivel azokat is adományozóktól kaptuk. Dr. Mészáros Antal egy szobát és a konyhát rendezte be a szükséges felszerelésekkel, egyik másik szobába Kiss Lajos adta a bútort, a többibe pedig Berze Gizella, Csányi Antal, Boros Gyevi Mária, Balassi Ildikó és Sóti Julianna biztosította a bútort. A Romel festékes üzlet festéket adott, Borivoj Manic kulcsokkal látta el a házat. Ennek a szép és önzetlen összefogásnak köszönhetjük, hogy ez év januárjában hat Zentán tanuló magyarcsernyei, kikindai, tiszaszentmiklósi és tóthfalusi diáklányt tudtunk elhelyezni ebben a házban, akik lakbért természetesen nem fizetnek csak az egyéb költségeket: villany, víz, fűtés stb. Ezenkívül vannak más családok is, akik időnként vállalják az utazó diákok befogadását sok esetben díjmentesen vagy a minimális költségek megtérítése ellenében. Végül azt is el kell mondanom, hogy sok fiatal a mi segítségünk nélkül nem tudná folytatni tanulmányait. Reméljük, általunk sok szakember és értelmiségi diplomát szerez. Éppen ezért kérjük azokat, akiknek módjában van, hogy anyagilag is támogassák tevékenységünket. A pénzt a következő folyószámlára kell befizetni: 46200-678-2-3322. A befizetett összeget elismerik az adófizetésnél.


A cikk nyomán azt kérdezzük olvasóinktól, helyeselnék-e, ha a határon túli magyarok szervezeteinek anyagi támogatását elismerné és adókevezménnyel támogatná az anyaországi adórendszer is. Kérjük, írják meg véleményüket.

Vissza a kezdőlapra