Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (ETPK)
2000. január 24-28.


Vissza a kezdőlapra


(2000. január 27.)

Éles vita folyt az orosz képviselők mandátumának ügyében. Az már látszik, hogy a közgyűlés igazolni fogja a képviselők megbízó levelét. A vita tárgya: szavazhatnak-e a képviselők. Ivanov külügyminiszter bizakodva érkezett Strassbourgba.

Vissza a kezdőlapra

(2000. január 25.)


Magyarországon tartja szeptemberi ülését az Európta Tanács Kulturális bizottsága.
A döntést indolja, hogy a Kulturális bizottságban évekig Rockenbauer Zoltán képviselte hazánkat, és kulturális szempontból különös jelentősége van a magyar millenniumnak. A bizottsági ülésén az indokok között még az is elhangzott, hogy éppen idén  tíz éves Magyarország tagsága az Európa Tanácsban. Szinyei András, aki a betegség miatt távollévő Nagy Gábor I.  kerületi polgármestert képviseli az ülésen, örömmel állapította meg, hogy Hegyi Gyula képviselő által átadott meghívást a bizottság egyhangúlag, közfelkiáltással fogadta el.


Extrém pártok
Egyetlen magyar pártot sem neveztek meg az Európa Tanácsban az extrém pártok vitájában. A szocialista frakció véleményét Herczóg Edit, a liberális frakcióét Eörsi Mátyás ismertette. A vitában felszólalt és a javaslatot elfogadásra ajánlotta Pokol Béla képviselő is. 

M-H-L kommentár
A magyar delegáció aktív részvételével az Európai Néppárt frakciója az elmúlt év szeptemberében újratárgyalásra küldte vissza ezt az anyagot a bizottságokhoz. A mai vita fényében megállapíthatjuk: helyes döntés volt.

Az orosz képviselők mandátuma
Délelőtt lezajlott a vita a Jogi bizottságban az orosz képviselők mandátumáról, a Politikai bizottság pedig a csecsen harcok politikai vonatkozásait tárgyalta meg. A mandátumokról este 6 órakor várható a bizottságok döntése, amely előre láthatóan az orosz képviselők mandátumának felfüggesztése lesz.


Az ETPK magyar tisztségviselői:

A közgyűlés alelnöke
Költségvetési bizottság elnöke
Szociális bizottság alelnöke
Szociális charta albizottság elnöke
Surján László
Lotz Károly
Hegyi Gyula
Surján László
Vissza a kezdőlapra

(2000. január 24.)

Ma a Közgyűlés alelnökké választotta Surján Lászlót

Az ETPK - a csecsen válsággal kapcsolatban - megvizsgálja az orosz  küldöttség mandátumát, és a vizsgálat végéig az orosz küldöttek nem élhetnek szavazati jogukkal!

Vissza a kezdőlapra