Ritka jelenség napjainkban: a köszönet

Honlapunk többször foglalkozott a háziorvosi ellátás privatizációjával illetve a praxis-jog kérdésével.

A több mint ezer tagot számláló Falusi Körzeti Orvosok Szövetsége elnöke közéleti kultúránkban sajnos párját ritkító módon megköszönte a Szövetség nevében a törvénytervezetre adott igen szavazatokat. Az MKDSZ - minthogy képviselői megszavazták a törvényt - ezúton igazolja vissza az Elnök úr köszönetét. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy valódi céljainkat az önkormányzati törvény célszerű módosításával még hatékonyabban tudnánk megvalósítani, s ennek hiányáért a politikai felelősség a bal-liberális ellenzékre hárul.

Avval a reménnyel, hogy egyre több szervezetnek lesz oka hasonló levél írására, közreadjuk a Házelnök úron keresztül a képviselőkhöz eljutott levelet:

Áder János úrnak
Országgyűlés elnöke

Budapest
Kossuth L. tér

Tisztelt Elnök Úr!

Ezerfős tagságot számláló Szövetségünk kezdeményezője volt a háziorvosi ellátás személyi jogon alapuló privatizációjának. Ezért különös örömmel és megelégedéssel értesültünk róla, hogy a Magyar Országgyűlés a mai napon elfogadta az önálló orvosi tevékenységről szóló törvényt, megteremtve ezzel azt a működtetői jogot, amely jellegéből fakadóan reményeink szerint alapvetően pozitív irányban változtatja meg a rendszerben dolgozó háziorvosok jövőjét, és tovább vezet a teljes privatizáció felé.

Köszönjük valamennyi képviselőnek ügyünkben jobbító szándéktól vezérelt tevékenységét, és külön köszönjük mindazoknak a közreműködését, akik - átlátva e kérdés különös súlyát - igenlő szavazatukkal lehetővé tették, hogy 1945 óta először ismét törvényi rangú jogszabály rendelkezzék a háziorvoslás alapkérdéseiről.

Kérem, hogy levelünket ismertesse a képviselőkkel! További eredményes törvénykezést kívánva köszönti:

Dr. Éger István


Vissza a kezdőlapra