MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
MINISZTERELNÖKE


2/372/2-XVI/1996.
Dr. Surján László
képviselő úr részére

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

A hozzám intézett és a Házszabály 91.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő, "Megfelel-e a valóságnak, hogy a Magyar Szocialista Párt a választások előtt tett ígérete szerint ...?" felvezetésű, K/2703-2709. számú kérdéseire az alábbi tájékoztatást adom:

Ön és képviselőtársai, dr. Sepsey Tamás, valamint dr. Balsai István több tucat olyan írásbeli választ igénylő kérdéssel fordultak egyes kormánytagokhoz, amelyek házszabályszerűsége erősen kétségesnek tűnt. Erre a körülményre tekintettel még a parlamenti nyári szünet előtt levélben kértem az Országgyűlés elnökét, hogy vizsgáltassa meg a hivatkozott - így a K/2703-2709. számú indítványok szabályszerűségét.

Az elnöki intézkedés eredményeként az Alkotmány- és igazságügyi bizottság a felvetéseket megtárgyalta és október 16-án meghozta állásfoglalását. Eszerint, interpelláció és kérdés esetén a mindenkori címzett joga és felelőssége annak eldöntése, hogy az indítványban megjelölt ügy a feladatkörébe tartozik-e.

Ami felvetése érdemét illeti, először is azt kell - a dolgot az alkotmányos előírások szempontjából nézve - leszögeznem, hogy egy párt választási programja teljesülésének akkor sincs köze a kormánytagok feladatkörébe tartozó ügyekhez, ha a kormányra került párt programjáról van szó. (Kiemelés tőlünk! Szerk.) Ebből következően a Képviselő úr hozzám intézett kérdései alkotmányosan és házszabályszerűen nem tehetők fel, így azokra válaszolni nem kötelességem.

A leírtakon túlmenően Képviselő úr kérdéseinek többsége azért sem házszabályszerű, mivel olyan tárgyköröket érint, amelyek kapcsán egyébként megjelölhető az ügy vitelére feladatkörrel rendelkező miniszter. (A kérdések - a problémát megoldandó - talán ezért nem teljesítik a Házszabály 91. § (2) bekezdésében foglaltakból következő azon feltételt, hogy meg kell jelölni, miért a címzett illetékes a válaszadásra.)

Fenti kifogásaim természetesen nem zárják ki azt, hogy kormányfői feladatkörömet valóban érintő felvetései kapcsán, házszabályszerű kérdéseire érdemben választ adjak.

Budapest, 1996. november 11.
 
 

Horn Gyula
Vissza a kezdőlapraVissza a kérdésekhezVissza a Sánta kutya oldalhoz