Szövetség az Értékekért
Dokumentum-tervezet az EPP 2001. januári kongresszusáraI.    Az ember az Unió középpontjában

Minden személy számít. Az Unió jövőbeni fejlődése középpontjában az emberi személy méltóságának kell állnia. E nélkül nem érhetjük el a lakosság támogatását az integrációs folyamathoz. Olyan Uniót kell létrehoznunk, amely megvédi és támogatja a közös európai értékeket, és amelyben az alapvető jogokat tiszteletben tartják, s a diszkrimináció semmilyen formáját nem fogadják el.

A családok, amelyekben a férfi és a nő felelősséget vállal gyermekeiért, társadalmunk alapját képezik. Érzékeljük az új típusú családok létezését, amelyek megváltoztatják társadalmunk természetét, és ismerjük az ebből eredő követelményeket. Abból a célból, hogy elsőbbséget adjunk a gyermekek szükségleteinek, és tiszteletben tartsuk a férfiak és nők egyenlőségét, olyan intézkedéseket kell hoznunk, amelyek képessé teszik a szülőket arra, hogy megfelelő egyensúlyt alakítsanak ki a családi és munkahelyi kötelezettségek között. A párt támogat minden olyan intézkedést, amely javítja a gyermekek helyzetét.

Záradék. A párt elutasítja a rasszizmus, az idegengyűlölet, vagy a társadalmi kirekesztés minden formáját, és magáévá teszi az Alapvető Jogok Chartáját, amely meghatározza az Unió polgárainak a jogait és a kötelezettségeit.

Mindenki számít. Az esélyek egyenlősége alapvető fontosságú. Ebből következően gondoskodni kell arról, hogy minden polgár számára elérhető legyenek a lelki és testi egészségügyi ellátás, a lakásellátás és az oktatás alapvető szolgáltatásai.

Az Uniónak nyitottnak kell maradnia azok számára, akik menedékjogot kérnek az üldöztetés elől. A menedékjog közösségi politikai szabályozása döntő fontosságú az EPP számára. A bevándorlás és a beilleszkedés átlátható, tervszerű megközelítésére van szükség azokra való tekintettel, akik élni és dolgozni jönnek az Unióba. A tagországoknak aktív politikát kell kidolgozniuk azoknak a bevándorlóknak a beilleszkedéséhez, akik legálisan léptek a területükre. Azzal a feltétellel, hogy az európai társadalomba történő beilleszkedés felé vezető lépésként elfogadják az olyan európai értékeket, mint a jogrend, a férfi és nő egyenlősége, és a többségi zsidó-keresztény kultúra, a muzulmánok és más vallási hátterűek számára lehetőséget kell adni arra, hogy saját hátterük szerint szervezzék meg magukat.

Európa lakossága gyorsan öregszik s jóléti rendszerünket modernizálni kell. Úgy gondoljuk, hogy az aktív életkor kiterjesztését, mint lehetőséget biztosítani kell a jövőben. Az életkor szerinti megkülönböztetés a diszkrimináció egy formája, amely ugyanúgy elfogadhatatlan, mind a diszkrimináció más formái.

A civilizált Európa a jogrenden alapuló Európát jelenti. A szabad mozgás lehetősége nem jelentheti azt, hogy az Unió, különösen a városokban, a bűnözők paradicsoma legyen. Ez döntően a jogi együttműködés, s ha szükséges, az európai és nemzetközi jogszabályok megerősítését jelenti.

Ez egyúttal olyan Európát is jelent, amely élvezi az életet. A politikának arra kell irányulnia, hogy javítsa és megőrizze mind a városi, mind a vidéki környezetet.

Az előttünk álló politikai kihívás az Európai Unió teljes kiépítése és bővítése a közös alapelvek és értékek alapján, egy olyan Unióé, amely az emberek érdekeinek középpontjába a munkájukat helyezi. Egy olyan Európa, amely a vállalkozó szellemre és a társadalmi igazságosságra, a környezet védelmére épül, képessé tesz bennünket annak az álomnak a beteljesítésére, amely most első ízben látszik megvalósíthatónak.
 

Vissza a kezdőlapraVissza a kongresszusi anyag tartalomjegyzékéhez