Szövetség az Értékekért
Dokumentum-tervezet az EPP 2001. januári kongresszusára

Bevezetés

TARTALOM

I    Az ember az Unió középpontjában

II   Európa új gazdasága a világban

III   Az információ korának kihívásai

IV   Európai azonosságtudat a XXI. században

V    Európa nyitott a világ felé

VI   Új felfogások és szilárd értékek

Bevezetés

A XX. század utolsó évtizede – legalábbis Európában – a szabadság, a demokrácia és a jogrend diadalát mutatta. A XXI. század új kihívásokat intéz értékeinkkel szemben. A globalizáció, az új gazdaság, az információs társadalom és az új technológiák új válaszokat igényelnek. Az EPP hagyományos értékeink alapján kívánja a válaszokat megadni. Ezeket az értékeket újra meg kell erősíteni, újra kell gondolni, és modernizálni kell ahhoz, hogy alkalmazhatók legyenek a XXI. században. A pragmatizmus, a hatékonyság, vagy valamiféle meghatározatlan harmadik út nem az emberek valós gondjai felé irányul. Az európai modell az értékeken, a kultúrán és a történelmen alapul. Ez az, ahonnan az új kérdésekre adott válaszok jönnek. Ez a kiindulópont számunkra, mint kereszténydemokraták, mérsékeltek és centristák, az EPP tagjai számára. S ez az európai Néppárt új víziója: a Szövetség az Értékekért. A XXI. század megadja az esélyt Európának, hogy a nevéhez méltó Európai Uniót építsen – egy Európát, amely teljes, szabad és sikeres. Politikánk középpontjában az emberi személynek kell lennie és kell maradnia.

A soron következő feladat az Unió bővítése oly módon, hogy az új demokráciákat egy olyan Európa foglalja magába, amelyben az értékek jelentik a fejlődés és az integráció hajtóerőit.

A teljes foglalkoztatás nagy céljának megvalósítása most hatalmunkban áll, s ez a legjobb garanciája a társadalmi kohéziónak. Fenntartható jóléti rendszereket kell felépíteni annak biztosítására, hogy az igazságos és méltányos társadalom a születésüktől fogva őket megillető jog legyen a jövő generációi számára is.

Az információs technológia robbanásszerű sikeressége új lehetőséget hoz létre – a tudás társadalmát, amelyben központi helyet foglal el a műveltség és a vállalkozás új szellemisége.

A feladat annak megőrzése, ami valóban, egyedülállóan értékes a mi civilizációnkban, miközben élünk egy alapjaiban más világ lehetőségeivel, amelyben az emberek életének oly sok vonása megváltozik.

Az EPP 39 tagpártja, amely számos különböző történelmi és vallási kultúrából és hagyományból ered, néhány középponti érték: a szabadság és felelősség, az emberi személy méltósága, a szolidaritás, a szubszidiaritás, az igazság és a jogrend alapján őrizte meg egységét.

Az Unió alapító atyái – Jean Monnet, Robert Schumann, Alcide de Gasperi és Konrad Adenauer – voltak a párt alapítói is. A centristák és reformisták, az EPP, a nagy európai párt az egyedüli, amely képes megbirkózni az előttünk álló óriási feladatokkal. A mi politikánk a párbeszéden és a konszenzuson alapul. A politikai építőmesterek új generációjára van szükség ahhoz, hogy megvalósuljon Európa-víziónk, és a felfogásunk arról, hogy mit jelent európainak lenni.

Ez a célja ennek az iratnak: körvonalazni a párt vízióját az új Európáról és a születőben lévő új világról, s megfogalmazni az EPP válaszát, mint politikai pártok szövetségét és Szövetséget az Értékekért.
 

Vissza a kezdőlapra