Egy múlt évi interjú részlete
Élő egyházmegyébe jöttem
Nunciusi látogatás a szatmári egyházmegyében

Októberi látogatása során arról kérdeztük Jean-Claude Périsset apostoli nunciust – mivel először járt a szatmári egyházmegyében –: mit várt ettől a látogatástól és melyek voltak az első benyomások, amelyek érték?
Mint apostoli nuncius, a szentatya személyes küldötte, feladatom kapcsolatot tartani a szentszék és az egyházmegyék – jelen esetben a szatmári egyházmegye – között. Mindemellett természetesen a pápa személyét képviselem. Fontos megismernem az egyházmegyéket. Ahhoz, hogy az esetleges gondokat kezelni tudjuk, ismernünk kell a helyszínt. Az első dolog, amit észrevettem: milyen messze van Szatmár Bukaresttől. Több mint kilenc órát utaztam. De az rögtön feltűnt, hogy mennyire élő egyházmegyébe jöttem. Több szentmisén is részt vettem, s a misék Máriának voltak felajánlva, és láttam a közösséget, amely imádkozik, amely részt vesz abban, amit az egyház felajánl.

Kicsit más területekre evezvén kérdezem: fontos volt-e, hogy most magyarlakta területre látogat?
Meglepő volt, ugyanis mielőtt Romániába jöttem, igen keveset tudtam az országról. Az egyetlen kisebbség, amiről tudtam, az a cigányság volt. Természetesen tudtam a trianoni békéről, de nem tudtam, hogy a magyarok ilyen sokan katolikusok és az erdélyi latin egyházmegyék nagyrészben magyar nemzetiségűek, így a magyar liturgia nyelve, a szeminárium stb. Sok különbözőség van Romániában. Nem elég azt mondani, hogy van Moldva, Havasalföld és Erdély, nem elég azt mondani, hogy van görög és latin rítus az egyházon belül, figyelembe kell venni azt, ami mindezek mögött a mindennapi életben történik. A magyarok nagy szerepet játszanak a történelemben, ugyanúgy, ahogy a németek Temesváron. Amikor az új temesvári püspök szentelésén voltam, akkor láttam, milyen sok nemzetiség él itt együtt. A liturgia sok nyelven folyt, s amikor felajánláskor a gyerekek, fiatalok hozták az adományokat, mindegyikük a saját népviseletébe volt felöltözve, akkor döbbentem rá arra, hogy nemcsak román, magyar és német, hanem szlovák, horvát, bolgár, szerb kisebbség is él itt. Ez a történelem gyümölcse. Én most tanulom Románia történelmét, találkozva ezekkel a közösségekkel.

Lejegyezte Csirák Dalma
Egy évvel ezelőtt készült ez az interjú, a netten bolyongva akadtam rá. Kétségbe estem és felháborodtam. A fenti részletet ezért osztom meg a MHL olvasóival. Tudom, hogy a nuncius nem politikai, hanem vallási ügyekben illetékes. Ám, ha a vatikáni híres diplomácia így készíti fel a romániai munkára a nunciusát, mi megértést, mi segítséget várhatunk? Annyit, mint eddig a csángó ügyekben: semmit.
Surján László
Vissza a kezdőlapra