A Magyar Szocialista Párt módosító indítványainak
a költségvetési törvényre gyakorolt hatásai
(1. rész)

A Magyar Szocialista Párt a 2001-2002. évi költségvetéshez 188 módosító indítványt nyújtott be.

A benyújtott javaslatokat összességében megvizsgálva a költségvetés fejezeti főösszegeit érintően megállapítható, hogy a kiadási oldalt (alapok nélkül) mindösszesen 328 581,2 millió Ft-tal kívánják növelni.
Az MSZP látszólag a kiadási oldal növelésével egyidejűleg az egyensúlyi helyzet megtartására is törekszik, azonban ez azért csak látszólagos, mert egyes kiadások többszörös átcsoportosításával, illetve a bevételek rendkívül jelentős mértékű megemelésével kívánják az egyensúlyt fenntartani.

Például:
 

 • A Miniszterelnöki Hivatal országkép-építés és tájékoztatási feladataira biztosított 4 625,4 millió Ft-ot közel tízszeres mértékben költi el az összesen ehhez a jogcím-csoporthoz beadott 33 MSZP-s módosító. Ezek összmódosító hatása a 4 625,4 millió Ft-tal szemben a támogatási oldalon 39 771,1 millió Ft, míg kiadás tekintetében 26 571,1 millió Ft csökkentést eredményezne, mindkét szám többszöröse - 7-9 szerese - az eredeti előirányzatnak.
 • Az Általános Forgalmi Adó bevételeket az ehhez beadott 19 MSZP-s módosító összesen 118 907,0 millió Ft-tal kívánja megemelni. Ez a teljes ÁFA bevétel összegére vetítve több mint 10%-os ÁFA bevétel-növekedést jelentene. Az MSZP által ily módon tervezett 1 298 907,0 millió Ft-os ÁFA bevétel több mint 30 000 millió Ft-tal haladja meg a 2002-es bevételi terv számait is. 2000. évi előirányzathoz képest ez összesen 27,5 %-os ÁFA növekménnyel számol. Ha figyelembe vesszük például azt, hogy 1999-ben a tervezett 969 400 millió Ft-tal szemben 941 770,3 millió Ft--ra sikerült teljesíteni az ÁFA bevételt, úgy látható, hogy az MSZP tervezése teljesen irreális.
 • c) A társasági adót 25 000 millió Ft-tal,
 • d) a fogyasztási adót 66 000 millió Ft-tal (összesen, több mint 12 %-kal),
 • e) míg a személyi jövedelemadót 33 000 millió Ft-tal

 • kívánja növelni az MSZP.

  Összességében az adóbevételek esetében az MSZP 242 907,0 millió Ft többletbevétellel számol.

  Összeállításunk 2. része
  Összeállításunk 3. része
   

  Vissza a kezdőlapra