A Magyar Szocialista Párt módosító indítványainak
a költségvetési törvényre gyakorolt hatásai
(3. rész)
Érdemes kiemelni néhány önálló pontot is, amelyek külön figyelmet érdemelnek.
  1. A Miniszterelnöki Hivatalhoz ebben az évben került át a KHVM-től az Informatikai, Távközlési, Fejlesztési és Frekvenciagazdálkodási Feladat. Az új feladat átvétele jelentős előirányzat -módosítást tesz szükségessé a MEH-ben, ennek nagysága 30 milliárd Ft. A harmadik évezred küszöbén az informatika- és távközlés-fejlesztés olyan kiemelt feladat, amelynek támogatása egyébként is kiemelten indokolt. Az MSZP azonban három módosító indítványában ezt a támogatást összesen 17 758,6 millió Ft-tal szeretné csökkenteni.
  2. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat támogatását több mint felére csökkentené az MSZP oly módon, hogy az ezen belül is az intézményi beruházási kiadásokat gyakorlatilag megszüntetné. Az intézményi beruházási kiadások előirányzatát ugyanis az MSZP a tervezett 4 119,5 millióval szemben - 10 beadott módosító javaslatában - 5 319,4 millió Ft-tal csökkentené. (Teszi ezt az a párt, amely a választásokat megelőzően a Nádor Rt.-vel kötött - az államra előnytelen szerződésében - több milliárd Ft-ot szeretett volna ilyen beruházásokra elkölteni.)
  3. A Nemzeti Földalap támogatása ügyében nem megítélhető az MSZP álláspontja, hiszen a beadott három módosító indítványa egymásnak teljesen ellentmond. Két módosító indítvány teljes egészében megszüntetné az Alap előirányzatát, míg egy harmadik (Orosz Sándor és társai) duplájára emelné.
  4. A közszolgálati életpálya törvény bevezetését lehetetlenítené el lényegében az MSZP akkor, amikor az életpálya-rendszer bevezetéséhez szükséges támogatást közel egyharmadával kívánja csökkenteni. Ez a módosítás valószínűleg megakadályozná, hogy a köztisztviselőkre vonatkozó új illetménytábla, vagy a további juttatások részükre bevezethetőek legyen. Az új életpálya-törvény bevezetését és a hozzájuk kapcsolódó emelt juttatásokat több tízezer köztisztviselő várja a Kormánytól, részükre nyilvánvaló csalódást jelentett volna, ha az MSZP javaslata támogatást nyer.
  5. Meglepő, hogy a Hitelgarancia Rt. garancia ügyletéből eredő fizetési kötelezettségre rendelkezésre álló 7 000,0 millió Ft-ból 4 500,0 millió Ft-ot kívánnak elvonni. Ez annál is inkább érdekes, mert az állam több jogcímen (összesen 5) vállal kezességet a költségvetésben és éppen a napokban érte durva támadás a Kormányt a Fővárosi Önkormányzat részéről, amikor a Kormány fedezet nélküli kezesség-vállalást már nem tudott vállalni a főváros helyett. Érthetetlen, hogy ilyen körülmények között miért akar az MSZP további forrásokat elvonni erről a területről.
  6. Ugyancsak ellentmondásos az MSZP álláspontja az MFB Rt. tőkejuttatása kapcsán, mely az autópálya-építést szolgálja. Az MSZP egyik javaslatában az erre a célra szánt 35 200,0 millió Ft-ot teljes egészében elvonja, míg egy másik javaslat ezt az előirányzatot 10 milliárd Ft-tal kívánja megemelni.
Összeállításunk 1. része
Összeállításunk 2. része
Vissza a kezdőlapra