Európai fogalom-szótárunk bővülései
 • Fehér Könyv a belső piac kiteljesítéséről  (White Paper on completing the internal market)

 • Ezt a Fehér Könyvet a Bizottság jelentette meg és az Európai Tanács formálisan 1985-ben hagyta jóvá. 282 javaslatot és intézkedést sorolt fel az egységes (vagy belső) piac előtt álló gyakorlati, technikai és adó jellegű akadályok felszámolására. A Bizottság évente jelentést nyújt be a Tanácsnak és az  Európa Parlamentnek a megvalósított intézkedésekről.1993. január 1-jére a Fehér Könyvben felsorolt intézkedések mintegy 95%-át elfogadták.
   
 • Fehér Könyv a növekedésről, versenyképességről és foglalkoztatásról  (White Paper on growth, competitiveness and employment)

 • Az Európai Bizottság által 1993. december 1-jén kiadott Fehér Könyv egy sor stratégiai javaslatot tesz többek között a nagymérvű munkanélküliség csökkentésére az Európai Unióban. Piacorientált gazdaságpolitikára, a transzeurópai hálózatok létrehozatala útján az infrastruktúra javítására, valamint foglalkoztatáspolitikai intézkedésekre hívott el, amelyeket nagyrészt maguknak a tagállamoknak kell megvalósítaniuk. A Bizottság azt reméli, hogy ennek hatására az ezredfordulóra sikerül felére szorítani a munkanélküliséget.
   
 • Ecu (European currency unit - európai valutaegység)

 • Mint az európai elszámolási és valutaegység, az Európai Monetáris Rendszer (EMS) tagjainak valutáiból álló, különböző, (egyhangúan megállapított) fix részeiből álló "kosár". Az ecu az EMS sarokköve, a közösségi valuták közötti lebegtetési sáv kiszámításában alapvető referencia-érték. Ezen kívül a követelések és kötelezettségek elszámolási egységéül is szolgál, a tagállamok központi bankjai ezt használják kereskedelmi egyenlegeik rendezésére és tartalék-valutaként. A Közösség az ecut költségvetésében és a különféle alapokban, a mezőgazdasági árak, a vámok és hasonló közterhek megállapításánál alkalmazza. Az Ecu magánjellegű üzletben is használható. Mivel az EU valutáinak átlagértékéből számítják ki, az ecu csökkenti az árfolyamkockázatot.
   
 • Az EU hivatalos nyelvei (official languages of the EU)

 • A Tanács egyhangúlag megszavazott Rendelete értelmében az EU-nak jelenleg 11, egyenlő jogállású hivatalos nyelve van: dán, holland, angol, finn, francia, német, görög, olasz, portugál, spanyol és svéd. A tagországok egyike sem hajlandó feladni saját nyelvének használatát, mivel ez egy erősen jelképes fontosságú kérdés. Minden hivatalos EU-aktust lefordítanak az összes hivatalos nyelvre. Az EU összes munkatársának több, mint egyötöde a nyelvi részlegében dolgozik. Miniszteri szint alatt az angol, a francia és - növekvő mértékben - a német a munkanyelv. Az Európai Bíróság Luxemburgban csak francia nyelven dolgozik.
   
 • Európa megállapodások (Eurape agreements)

 • Ezt a nevet adták 1991 óta az EU és Közép-Kelet-Európa országai között megkötött társulási megállapodásoknak. A cél lehetővé tenni számukra, hogy teljes mértékben részt vehessenek az európai integrációs folyamat politikai, gazdasági és kereskedelmi feltételrendszerének alakulásában. A megállapodásokban szerepelnek az ipari termékekre vonatkozó szabadkereskedelmi övezet tíz éven belül történő létrehozására irányuló tervek, azonban az EU más partnereinél gyorsabban halad a saját iparának védelmére kialakított kereskedelmi korlátozások lebontásában. Az első Európa megállapodásokat Lengyelországgal, Magyarországal és Csehszlovákiával írták alá 1991 decemberében. A Lengyelországgal és Magyarországgal kötött megállapodások 1994. február 1-jén léptek hatályba, ezeket egy év múlva követték a Bulgáriával, Romániával, a Cseh Köztársasággal és Szlovákiával kötött megállapodások. 1995. június 12-én Észtországgal, Lettországgal és Litvániával, míg Szlovéniával 1996. június 10-én írtak alá megállapodásokat.
   
 • Európa Tanács (Council of Europe)

 • Az Európa Tanácsot 1949-ben 16 európai állam alapította az európai egység és együttműködés előmozdításának céljával. A strasbourgi székhelyű szervezetnek immár 40 állam tagja. Az Európa Tanács különösen nagy figyelmet fordít az emberi jogokkal, szociális ügyekkel, az oktatással és kultúrával kapcsolatos ügyekre. Minthogy az Európa Tanács intézményi szervei nem alkothatnak jogilag kötelező erejű rendeleteket, az egyes tagállamoknak kell ratifikálni a határozatokat. Az Emberi Jogok Európai Bizottságát és az Európai Emberi Jogi Bíróságot azért hozták létre, hogy kikényszerítse az Európa Tanács Emberi Jogok Védelméről szóló Egyezményét.
   
 • Európai Atomenergia Közösség (Euratom)

 • Az Euratomot 1958. január 1-én, az EGK-val egyidőben alapították meg. Célja atomenergiai kutatást és fejlesztést végezni, a nukleáris tüzelőanyagok közös piacát kialakítani, a nukleáris iparágat felügyelni úgy, hogy ez az egészségvédelem és a visszaélések megelőzése jegyében történjék.1967 óta az Európai Atomenergia Közösség, az ESZAK és az EGK intézményeit összeolvasztották.
  Vissza a kezdőlapraVissza az Európai Unió oldalraVissza a fogalomszótárhoz