A magyarok a legoptimistábbak a térségben
 
A Magyar Hírlap cikke alapján

Három visegrádi ország - Csehország, Lengyelország és Magyarország - lakosai közül a magyarok ítélik meg legkedvezőbben országuk gazdaságának jövőjét.


 A három országban elsősorban a gazdaság jelenlegi helyzetéről és jövőbeni alakulásáról kérdezték a lakosságot.
A magyarok egyharmada rossznak vagy nagyon rossznak értékeli a gazdaság helyzetét. Ugyanez az arány Csehországban 49%, Lengyelországban pedig 57%. Csak a lakosság egytizede szerint jó ma a magyar gazdaság teljesítménye - e tekintetben nincs eltérés a három ország lakosainak értékítéletében. A különbség a magyarok és a másik két ország lakosainak véleménye között abban van, ahogy míg a csehek és a lengyelek fele negatívan, addig a magyarok fele semlegesen ítéli meg az ország gazdaságának teljesítményét.

Magyarország gazdasági helyzetét a fiatalabbak (18-39 évesek), a magasabb iskolai végzettségűek, a magasabb jövedelemmel rendelkezők és a vezetők, értelmiségiek, illetve az önállóak jobbnak ítélik a népesség átlagánál. Az eltelt kétéves időszakban csak Magyarországon fordult elő, hogy a gazdasági helyzet jövőjét tekintve optimisták aránya, ha csak kis értékben is, meghaladta a peszszimistákét. A magyarok várakozásai az elmúlt másfél évben fokozatosan javultak. A lakosság 27%-a gondolja ma úgy, hogy az ország gazdasága egy év múlva jobb helyzetben lesz, mint most. A jelen értékelése meghatározza a jövő megítélését is: az optimisták között elsősorban olyanokat találunk, akik a jelenlegi helyzetet is inkább jónak, mint rossznak látják. A Csehországban 1999. januárjában tapasztalt, rendkívül nagyfokú pesszimizmus a vizsgált időszakban fokozatosan csökkent. Az elmúlt fél évben azonban ez a tendencia megfordulni látszik, bár az elmozdulás egyelőre még nem mondható jelentősnek. Lengyelországban az elmúlt két évben a pesszimisták aránya a teljes lakosságon belül mindvégig meghaladta az optimistákét.

 Gábos András - Csizér KataEhhez csak annyit kell hozzá tenni, hogy korábban talán a térség leginkább borúlátó országa voltunk. Valami megváltozott. Erről beszélt Kövér László szombaton.
 
Vissza a kezdőlapra