Komolytalan a szocialista frakció
Amint Kósáné Kovács Magda bejelentette, hogy sikerült megegyezni s a Fidesz a vallásszabadsággal kapcsolatos törvénytervezettel kapcsolatban az MSZP minden kívánságát teljesítette, többen levélben tudakolták, nem léptünk-e túl nagyot vissza, van-e értelme ezek után a törvény meghozatalának.

A MHL megkérdezte Isépy Tamást, s ő megnyugtató választ adott: lehet, hogy nem tudunk ötöt előre lépni, amint szerettünk volna, de hármat azért lépünk, s ez jobb, mintha a kétharmados többség hiányában egyet sem léphetünk.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség ráadásul úgy érezhette, hogy az országszerte sikeresen zajló aláírásgyűjtés meghozta az eredményt: az MSZP felismerte, nem érdemes szembe menni a lakosság akaratával. Most viszont arra gondolhatunk, hogy Kósáné nagyhangú kijelentései épp az aláírásgyűjtés lendületét akarták megtörni. Nincs sok értelme aláírni valamit, ami enélkül is törvénnyé lesz.

A témával kapcsolatban egy nyílt levél jutott el hozzánk. Közlése azért is aktuális, mert időközben kiderült: Kósáné nem tudta keresztül vinni a megállapodást a frakcióban. A frakcióvezetés a megállapodásért cserébe az eddigi engedményeken felül még azt is kéri, hogy a költségvetési törvény minden egyháznak adott adomány után biztosítsa az adómentességet, ne csak azon egyházak kapjanak ilyen lehetőséget, amelyeknek megállapodása van az állammal.
A  Fidesz válasza szerdán megszületett. Nem enged a zsarolásnak, hiszen végül mindenből vissza kellene lépni. Az MSZP felelőtlenül tárgyalt. Komoly párt egy ilyen - a megállapodás szellemével merőben ellentétes - követeléssel utólag nem áll elő.
Folytatni kell tehát az aláírások gyűjtését, s bízni abban, hogy az utolsó pillanatban - esetleg névszerinti szavazás során - mégiscsak győz a józan ész.

Ha nem? Annyi haszon talán lesz a dologból, hogy a polgárok látják: nem szabad ismét a szocialistákat bízni meg a kormányzással. Eredmény csak akkor lesz, ha a polgári oldalnak meg lesz a  kétharmados többsége. Addig marad a nyílt levelek írása, közreadása, ami sovány, de mégis létező lehetőség.

SL
NYÍLT LEVÉL

A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS

VALAMENNYI KÉPVISELŐJÉNEK

Ezekben a hetekben tárgyalja a Parlament a vallásügyi törvény módosításához elkészített javaslatot.

Mi mindnyájan, akik a Segítő Barát Munkaközösség alapító tagjai vagyunk, és gyermekeink immár 6-8 éve különféle szekták fogságában vannak, feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy a vallásügyi törvény módosítása tartalmazza a destruktív: azaz a családromboló és a másként is társadalomellenes szekták szigorú betiltását.

Komolytalanná válik az egyház fogalma az emberek előtt, amíg a jelenlegi törvény lehetővé teszi pl. évente 20 új „egyház” bejegyeztetését, és állami támogatásban részesítését.

Kérjük az Országgyűlés döntéshozóit, ne pártpolitikai érdekek határozzanak a 2/3-os törvény megszavazásánál, hanem a magyar ifjúság iránt érzett közös felelősség!

Mi tudjuk: a saját gyermekeinken már nem biztos, hogy segíthet egy még sokkal szigorúbb törvény megszavazása sem, - hiszen az eltelt évek alatt szinte visszafordíthatatlan pszichikai károsodás és személyiségváltozás következett be náluk. Viszont felelősséget érzünk mindazokért, akik tájékozatlanságból, tudatlanságból „biztos fogást” jelentenek a zavarosban halászó szekták számára.

Üdvözöljük a jó szándékú médiákat, amelyek segítenek a tájékoztatásban, és leleplezik a csupán gazdasági, vagy „gyógyító” tevékenységre alapított ú.n. „egyházakat”.

Köszönjük azoknak a rendeletalkotóknak józan döntéseit, akik már eddig is igyekeztek különbséget tenni a több-száz éves (ezeréves) egyházak és az utóbbi 10-12 év alatt bejegyzett, újdonsült „egyházak” között.

Önök, az Országgyűlés tagjai is édesanyák és édesapák. Gondoljanak a saját gyermekeikre (unokáikra) és ez vezesse döntésüket!

Bár a mi gyermekeink esélye a családba és a társadalomba való visszailleszkedésre napról-napra egyre csekélyebb, nem akarjuk feladni a reményt, hogy mégis sikerülhet.

Kérjük, ne feledjék, hogy gyermekeink - és nagyon sok jövendő áldozat - sorsa az Önök kezében van!

Budapest, 2001. március 5.

A Segítő Barát Munkaközösség nevében:
Kincsesné Salca Mária
(cím: 1164 Budapest, Olló u. 20.)

 

Vissza a kezdőlapra