A parlamentből jelentjük
2001. február 14.
T/3534. sz. törvénytervezet
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról
 • A törvénytervezet szövege
 • A napirendi pont előadója - Selmeczi Gabriella Fidesz
 • MSzP

 • ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Az általános vitát elnapolom, folytatására a következő ülésünkön kerül sor.

  Soron következik a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája. Selmeczi Gabriella, Hegedűs Mihály és Csáky András képviselők önálló indítványát új változatban T/3534. számon kapták kézhez.

  Megadom a szót Selmeczi Gabriella képviselő asszonynak, a napirendi pont előadójának, az ajánlás szerint 15 perces időkeretben.

  SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), a napirendi pont előadója: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Asszony! Képviselőtársaim! Amikor 1998-ban a Fidesz a választók akaratából hivatalba lépett, egyik és talán legfontosabb célkitűzése az volt, hogy javítson a gyermekeket nevelő családok életén. Úgy ítéltük meg, hogy a nyugdíjasok mellett őket is a rendszerváltozás vesztesei között kell számon tartanunk.

  A tapasztalatok azt mutatták, hogy újabb gyermek vállalása egyet jelent a szegénység vállalásával. A családok középpontba állításának szükségességéről az is meggyőzött bennünket, miszerint Magyarországnak az elkövetkezendő évtizedekben olyan súlyos népesedési problémával kell szembenéznie, amely magában hordozza akár nemzetünk eltűnésének fenyegetését is.

  Az elmúlt két évben ezért, a Fidesz és a polgári kormány programjában foglaltaknak megfelelően alapvetően megváltozott a családtámogatási rendszer. Az új elveken működő konstrukció jelentős mértékben hozzájárul a gyermeknevelés feltételeinek javításához, és a legutóbbi időkben már a születések számában is mutatkoznak kedvező jelek.

  Tisztelt Képviselőtársaim! A nemzeti családpolitikai koncepció egyik további építőköveként képviselőtársaimmal az Országgyűlés elé terjesztettünk egy indítványt, amely szerint a jövőben a törvény erejénél fogva a nagyszülők is igénybe vehetik a gyermekgondozási segélyt, röviden a gyest.

  A törvényjavaslat értelmében a gyermekgondozási segélyre jogosulttá válik tehát a nagyszülő is. A jogosultak körét illetően a nemek között nincs különbség, tehát az ellátást a nagypapa is és a nagymama is kérheti. Az általános szabály szerint a nagyszülő jogosultságát a gyermek egyéves kora után lehet majd megállapítani. Miért fontos ez? Egyfelől az anyukák szempontjából. Megváltozott a világ. A nők egyre később vállalják első gyermeküket sokszor egzisztenciális félelmek miatt. A szülést gyakran a karrier megalapozása utáni időszakra halasztják. Márpedig minél később születik meg az első gyermek, annál valószínűbb, hogy nem lesz annyi, amennyit szeretnének. Ezeket a problémákat, félelmeket próbálja feloldani javaslatunk. Ne kelljen félni a munkahely elvesztésétől, a családi költségvetés megroggyanásától, magyarán: az elszegényedéstől. Ha az anyuka úgy dönt, hogy korábban akar visszamenni dolgozni, akkor ezek után megteheti úgy, hogy a nagymama vagy a nagypapa igénybe veheti a gyest, és otthon maradhat a kisunokával.

  Jó ez a javaslat a kisbabák szempontjából is. Bár Magyarországon a bölcsődei hálózat Európa-szerte irigylésre méltó - úgy hallottuk -, a bölcsődék többsége szakmailag magas színvonalú, a családi gondoskodást azonban semmi nem pótolja. Ismeretes, hogy a 26 ezer bölcsődei férőhely 107 százalékos kihasználtsággal működik, ami mutatja, hogy viszonylag sok család, sok anyuka dönt a munka felvétele mellett.

  Megváltozott a világ a munkahelyek piacán is, ami legérzékenyebben a középkorú generációt érintette. Az életük második szakaszának végéhez közeledők között sokan vannak olyanok, akik nehezen vagy már nem szívesen alkalmazkodnak a munkaerőpiac újszerű kihívásaihoz, vagy éppen elveszítették munkájukat, és nincs lehetőségük vagy nincs erejük az újrakezdéshez. Az unokák nevelésében azonban még képesek lennének érdemi segítséget nyújtani, így azok a szülői segítség mellett a munkahelyi elvárásoknak is könnyebben megfelelhetnének.

  Ha a nagyszülő még nem nyugdíjas, és igénybe kívánja venni a gyest, akkor ez a nyugdíj megállapításánál beleszámít a szolgálati időbe. A nyugdíj-megállapítás szempontjából különösen a mezőgazdasági járadékosoknak előnyös, jó az alacsony jövedelműek, és a magasabb jövedelműeknél sem okozhat jelentősebb hátrányt. A gyes kiterjesztése egyértelműen pozitív azoknak, akiknek munkahelyproblémájuk van. Ezek tehát a nagymamák és a nagypapák szempontjai.

  A gyermekgondozási segélynek a nagyszülőkre való kiterjesztése tehát mind a három generációnak jó. A kisbaba a családban cseperedik, a fiatalok könnyebben megfelelnek a munkahely elvárásainak, a nagyszülőknek pedig megkönnyíti a visszavonulást. És van itt egy nem utolsó szempont is, mégpedig a generációk újbóli egymásra találása a családon belül. Ez pedig tükrözi a koalíció értékrendjét.

  Tisztelt Képviselőtársaim! Javaslatunk a gyermekgondozási segély kiterjesztésére csupán egy választási lehetőséggel bővíti a nemzeti családpolitikai koncepciót. De minden egyes családpolitikát érintő intézkedésnek önmagán túlmutató jelentősége van. Soha ne felejtsük, hogy a Bokros-csomag nem pusztán önmagában lehetetlenítette el a családok életét, nem csupán súlyos százmilliókat, milliárdokat vont el a családoktól, hanem társadalmi szinten azt üzente, hogy az ország vezetőinek, az akkori kormánypártoknak nem fontos a gyermek, tehát nem fontos a jövő. (Keller László: Miről beszélsz? Hány gyereket szültél?)

  Az elmúlt két és fél évben mi, a polgári koalíció képviselői tettekkel bizonyítottuk, hogy a család fontos. Visszaállítottuk, majd növeltük a gyermekek után járó adókedvezményt, mely hatását tekintve a családi adórendszerrel mutat hasonlóságot. Visszaállítottuk a gyermekgondozási díjat, hogy a családnak ne kelljen jelentős jövedelemkieséssel számolnia. Újra alanyi jogon jár a családi pótlék. Bevezettük a kiegészítő családi pótlékot, mely azokhoz a gyerekekhez, családokhoz jut el, akik nem tudnak vagy nem akarnak dolgozni, vagy jövedelmük túl alacsony. A polgári koalíció elfogadta azokat a jogszabály-módosításokat, ami alapján bevezetésre került a tanköteles gyermekek számára a tankönyvtámogatás, a lakásépítéssel összefüggő áfakedvezmény és az első lakás szerzéséhez kapcsolódó illetékkedvezmény.

  Tisztelt Képviselőtársaim! Javaslatunk a gyermekgondozási segély kiterjesztésére csupán egy apró részlet, apró része a nemzeti családpolitikai koncepciónak, de hát a házat is téglánként építik. Kérem ellenzéki képviselőtársaimat is, hogy ezt a javaslatot, ezt az önálló indítványt támogassák szavazatukkal.

  Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz, a Kisgazdapárt, az MDF és a MIÉP soraiban.)

  ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem a kormány jelen lévő képviselőit, kíván-e valaki szólni. (Szilágyiné dr. Szemkeő Judit: Mindössze annyit, hogy támogatjuk.) Államtitkár asszony, köszönöm.

  Kétperces felszólalók nincsenek, ezért az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót, először Hegedűs Mihály képviselő úrnak, Független Kisgazdapárt.

  ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Felszólalásra megadom a szót Szabó Sándorné képviselő asszonynak, MSZP.

  SZABÓ SÁNDORNÉ (MSZP): Tisztelt Képviselőtársaim! Az Orbán-Torgyán-kormány családtámogatási rendszerének finomítási szándékával terjesztette be három kormánypárti képviselő a családtámogatásokról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítását. A törvényjavaslat indoklásában szó szerint az áll: "A gyes kiterjesztése csupán választási lehetőséget kínál arra, hogy az alanyi jogon járó ellátást melyik családtag veszi igénybe. Ez egyben azt is jelenti, hogy e választási lehetőséget nem célszerű túlhangsúlyozni, mert a családoknak feltehetően csak kis része tud és akar élni a törvényjavaslat kínálta lehetőséggel."

  Mit jelent, sugall ez az indoklás? Azt, hogy a koalíció családtámogatási rendszere már-már tökéletes, csak apróbb, finomabb simításokra, módosításokra van szükség. Szeretném közölni tisztelt kormánypárti képviselőtársaimmal, hogy tévednek. Most nem a szocialisták és a kormánypárti képviselők családtámogatási rendszerének eltérő szellemiségére gondolok elsősorban, hanem arra, hogy olyan javaslat fekszik előttünk, aminek nagyobb a füstje, mint a lángja.

  Ez a javaslat néhány száz család számára nyújt választási lehetőséget. Kérdezhetnék képviselőtársaim, illetve - ami számunkra sokkal fontosabb - a magyar családok: nem örülünk, ha néhány száz család választási lehetőséget kap? De. Meg kell nyugtatnom őket: feltétlenül örülünk. Ugyanis számunkra minden gyermek egyforma.

  Az előbb elhangzott, hogy a Bokros-csomag kapcsán különbséget tettünk gyermek és gyermek között. Igen. Akkor fölülről zárt rendszert hoztunk létre, most viszont alulról rekesztenek ki sokkal, de sokkal több gyereket. Erre majd még visszatérek, csak szerettem volna erre ezen a ponton reflektálni.

  Tehát örülünk minden, a gyermek és a gyermekes családok helyzetén javító javaslatnak. Így ennek is örülnénk, ha nem lehetne csak píárfogásnak tartani. Elsősorban azért, mert a jelenlegi hatályos szabályozás is lehetővé teszi a kisgyermekes családoknak méltányossági alapon, hogy igényelheti a nagyszülő a gyest. Jelenleg körülbelül 360 nagyszülő él ezzel a lehetőséggel. Sőt, a bizottsági ülésen az előterjesztő képviselője el is mondta, hogy igen, ez a kommunikáció szempontjából nagyon fontos előterjesztés, és ennek lehetünk a tanúi tavaly ősz óta, mert azóta egyfolytában erről szól a történet, hogy a nagyszülők is mehetnek gyesre, miközben igen, már vannak most is nagyszülők gyesen.

  A bölcsődei ellátás alternatívájaként fogalmazzák meg az előterjesztők javaslatukat. Kikötik feltételként, hogy vagy a szülők lakásában, vagy csak nappali ellátásra a nagyszülők lakásában lehet gondozni a kisgyermeket. Életszerűen felvetődik a kérdés: ki hogyan fogja ellenőrizni, hogy a kisgyermek a szülei lakásában alszik-e? Ha nem, akkor milyen retorzióra számíthat a nagyszülő, illetve a szülő? Ha pedig nem lesz retorzió, akkor egyszerűen minek ezt belevenni a törvénytervezetbe?

  Tisztelt Képviselőtársaim! A karrierépítő, munkahelyféltő kismamák számára nyújtja az indoklás szerint ez a javaslat azt a lehetőséget, hogy a nagyszülő gondozza az unokát. A nagyszülők közül várhatóan azok élnek a lehetőséggel, akik tartósan munkanélküliek és már a munkanélküli-ellátásból is kiestek. Azon nagyszülők számára mérlegelendő ez a megoldás, akiknek még egy-két év szolgálati viszony megszerzése szükséges például a nyugdíjjogosultsághoz.

  Az előterjesztő szerint - most hallottuk az indoklásban - jó ez a mezőgazdasági járadékosoknak, de gondolom, azt is tudja az előterjesztő - mint ahogy a falun élő kismamák túlnyomó többsége a saját bőrén érzi -, hogy a kismamák is munkanélküliek a falvakban. Tehát nem tudják a nagymamának odaadni a gyereket, mert ők is rászorulnak erre az ellátási formára.

  Sokkal jobban meg tudna felelni a nagyszülők és a kismamák igényeinek is ez az új gyermekgondozási forma, ha összege nem a nyugdíjminimum lenne, hanem a minimálbérhez közelítő érték, például a minimálbér 80 százaléka. Ebben az évben nagy siker: 40 ezer forint a minimálbér. Ajánlom, hogy legyen a minimálbér 80 százaléka, tehát 32 ezer forint a gyes összege. Jövőre, 2002-ben pedig az 50 ezer forintos minimálbérnek a 80 százaléka, tehát 40 ezer forint lehetne a gyes összege. Különösen azért lenne indokolt, hogy a gyes összegét a minimálbérhez közelítsük, mert a kismamák számára ez tényleg jobb életkörülményeket teremtene, illetve a nagymamák számára a nyugdíjszámítás alapjául szolgáló összeg is magasabb lehetne.

  Kérdezik tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, hogy mi ennek a fedezete. Az a tudatosan alultervezett infláció, ami - a januári adatok alapján már tudjuk - ez évben is 10 százalék fölött van.

  (13.10)

  Ennek rendkívül nagy, több száz milliárdos plusz bevételforrása van a költségvetés számára, és végre a gyermekek is kapnának és részesülnének ezekből az ellátásokból, és nemcsak autópályára és kampánycélokra lehetne bármilyen formában ezeket kontroll nélkül, társadalmi és parlamenti kontroll nélkül felhasználni.

  Tisztelt Képviselőtársaim! Törvényt nem egy évre hozunk, bár született már eddig is néhány tiszavirág életű törvény e Ház falai között ebben a ciklusban. Hogyan kezeli majd ez a törvény azt a helyzetet, amikor a nyugdíj megállapításához figyelembe vehető összeg majd a bérminimum lesz? A mi javaslatunk - hogy a nyugdíjminimum helyett a minimálbérhez vetítsék - ezt is kezeli.

  Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány büszke arra, hogy kiterjesztette a gyest, eltörölte az igénybevételi feltételként az egy főre jutó összeghatárt. Ezzel tehát felülről kinyitotta a hozzáférés lehetőségét; míg egy másik ellátásnál, amit bevezetett, alulról zárta le a hozzáférést: az adókedvezményeknél. Az adókedvezmények egy része pont a gyesen lévő kismamákat nem éri el. A KSH 2000/11. kiadványának adatai alapján a három- és többgyermekesek 57 százaléka a létminimum alatti családban él, 38 százaléka a nyugdíjminimum alatti egy főre jutó jövedelmi szint alatt él, míg a gyesen és gyeden lévők több mint fele, 50,7 százaléka él olyan családban, ahol az egy főre jutó jövedelem a létminimum alatt van, és 28,5 százalék nyugdíjminimum alatti szinten.

  Ha valódi, érdemi segítséget akar adni a kormány, akkor ezt úgy tehetné és tenné, hogy az alanyi jogon járó ellátás összegét emelné lényegesen. Igaz, ez pénzbe kerülne és valódi segítség lenne, és nem egy jól hangzó új családtámogatási forma, ami az előbb elmondottak alapján sem nem új, sem nem érdemi; nem új, mert jelenleg is működik, és nem érdemi, mert az összege rendkívül alacsony.

  Ismét megkérdezem: mennyit ér ma egy gyermek? Önök tudják rá a választ. A szocialisták számára minden gyermek egyforma, és nem annyit ér a gyermek, amennyit a szülője keres, ezért úgy gondoljuk, hogy az alanyi jogon járó ellátásokat kellene jelentős mértékben emelni.

  Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném felhívni a figyelmüket arra, ami a bizottsági vitában az előterjesztők részéről elhangzott. Ők, az előterjesztők a bizottságban abban a hiszemben voltak, és ezt el is mondták, hogy a nyugdíjas nagymama a nyugdíj mellett is kaphatná a gyest. Valójában ez nem így van. Ezt a Szociális és Családügyi Minisztérium jelen lévő tanácsadója elmondta, merthogy egyidejűleg nem jár két ellátás, tehát nem jár egyidejűleg a nyugdíj és a gyes. Azoknak, akiknek ezt mondták, illetve akik ezt várták, sajnos csalódniuk kell.

  Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényjavaslatnak mégis van egy olyan eleme, amely ezt a kettősséget létrehozza. Ha a nagyszülő gyesen van, a szülő igénybe veheti a gyermekápolási táppénzt. Ez a megoldási javaslat a jelenlegi szabályozással ellentétes. A törvényjavaslat is leszögezi, hogy egy gyermek után egy ellátás vehető igénybe, sőt több gyermek nevelése esetén is csak egy gyes. A gyes és a gyermekápolási táppénz egyidejű igénybevétele letöri a benyújtók által is fontosnak tartott alapelvet, amely eddig működött. Nappal gyes a nagyszülőnek, és ha beteg a gyermek, táppénz a szülőnek, merthogy éjjel is otthon van a gyermek, és beteg a kisgyermek, tehát ellátásra szorul. Úgy gondolom, hogy ha komolyan gondolják ennek a kettősségnek a fenntartását, akkor más irányban is ki lehetne nyitni ezt a kettősséget.

  Tisztelt Képviselőtársaim! Összességében jó píárfogás ez a kormánypárti képviselői indítvány. Tökéletesen belesimul a kormány családtámogatási propagandájába, tökéletesen illeszkedik abba a csokorba, amely az ígérvények, virtuális támogatási formák körébe tartozik. Azok, akiket érint, számolni tudnak, mérlegelnek és döntenek; azok, akiket nem érint, csak azt hallják, hogy ez igen, most ettől a kormánytól a nagymamák is megkapták a gyes lehetőségét. Sajnos ezért, emiatt kell azt mondanunk, hogy ne propagandisztikus ígérvényeket, hanem érdemi segítséget adjanak a gyermekvállaló családoknak, ne csak a formai lehetőséget kínálják fel, hanem a gyes összegét a minimálbérhez közelítve ténylegesen támogassák a gyermekvállaló szülőket. Az alanyi jogon járó ellátásokat ne sorvasszák el, ne engedélyezzék, hogy az infláció miatt minden évben veszítsenek ezek az alanyi ellátások az értékükből. Ne átkereszteléssel vezessenek be új ellátási formát, olyat, ami már működik más néven. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi a felszólalási idő leteltét.) A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra gondolok itt elsősorban, amelyet - szeretném, ha a kormánypárti képviselőtársaim most megtudnák - '97-ben a gyermekvédelmi törvény folyományaként (Az elnök ismét csenget.) - elnök úr, köszönöm a figyelmeztetést, szeretném még befejezni - vezetett be a Horn-Kuncze-kormány.

  Szeretném elmondani azt, hogy egy igazságosabb, szolidárisabb, értékőrző családtámogatási rendszert a szocialisták maximálisan tudnak támogatni. A nagymama gyesét akkor, ha összege jelentősen nő, és a kismamák gyesének az összege is, nemcsak a nagymamáké. Sajnáljuk, hogy a működő rendszerekhez is pusztán kommunikációs és píárszempontból hozzányúlnak a kormánypárti képviselőtársaim, anélkül (Az elnök ismét csenget.), hogy jelentős élethelyzet-javítást tudnának elérni a gyermekvállaló családoknál.

  Köszönöm a türelmét is a képviselő úrnak. (Taps az MSZP és az SZDSZ padsoraiban.)

  Vissza a kezdőlapra