A parlamentből jelentjük
2001. február 14.
T/3534. sz. törvénytervezet
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Felszólalásra megadom a szót Szabó Sándorné képviselő asszonynak, MSZP.

SZABÓ SÁNDORNÉ (MSZP): Tisztelt Képviselőtársaim! Az Orbán-Torgyán-kormány családtámogatási rendszerének finomítási szándékával terjesztette be három kormánypárti képviselő a családtámogatásokról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítását. A törvényjavaslat indoklásában szó szerint az áll: "A gyes kiterjesztése csupán választási lehetőséget kínál arra, hogy az alanyi jogon járó ellátást melyik családtag veszi igénybe. Ez egyben azt is jelenti, hogy e választási lehetőséget nem célszerű túlhangsúlyozni, mert a családoknak feltehetően csak kis része tud és akar élni a törvényjavaslat kínálta lehetőséggel."

Mit jelent, sugall ez az indoklás? Azt, hogy a koalíció családtámogatási rendszere már-már tökéletes, csak apróbb, finomabb simításokra, módosításokra van szükség. Szeretném közölni tisztelt kormánypárti képviselőtársaimmal, hogy tévednek. Most nem a szocialisták és a kormánypárti képviselők családtámogatási rendszerének eltérő szellemiségére gondolok elsősorban, hanem arra, hogy olyan javaslat fekszik előttünk, aminek nagyobb a füstje, mint a lángja.

Ez a javaslat néhány száz család számára nyújt választási lehetőséget. Kérdezhetnék képviselőtársaim, illetve - ami számunkra sokkal fontosabb - a magyar családok: nem örülünk, ha néhány száz család választási lehetőséget kap? De. Meg kell nyugtatnom őket: feltétlenül örülünk. Ugyanis számunkra minden gyermek egyforma.

Az előbb elhangzott, hogy a Bokros-csomag kapcsán különbséget tettünk gyermek és gyermek között. Igen. Akkor fölülről zárt rendszert hoztunk létre, most viszont alulról rekesztenek ki sokkal, de sokkal több gyereket. Erre majd még visszatérek, csak szerettem volna erre ezen a ponton reflektálni.

Tehát örülünk minden, a gyermek és a gyermekes családok helyzetén javító javaslatnak. Így ennek is örülnénk, ha nem lehetne csak píárfogásnak tartani. Elsősorban azért, mert a jelenlegi hatályos szabályozás is lehetővé teszi a kisgyermekes családoknak méltányossági alapon, hogy igényelheti a nagyszülő a gyest. Jelenleg körülbelül 360 nagyszülő él ezzel a lehetőséggel. Sőt, a bizottsági ülésen az előterjesztő képviselője el is mondta, hogy igen, ez a kommunikáció szempontjából nagyon fontos előterjesztés, és ennek lehetünk a tanúi tavaly ősz óta, mert azóta egyfolytában erről szól a történet, hogy a nagyszülők is mehetnek gyesre, miközben igen, már vannak most is nagyszülők gyesen.

A bölcsődei ellátás alternatívájaként fogalmazzák meg az előterjesztők javaslatukat. Kikötik feltételként, hogy vagy a szülők lakásában, vagy csak nappali ellátásra a nagyszülők lakásában lehet gondozni a kisgyermeket. Életszerűen felvetődik a kérdés: ki hogyan fogja ellenőrizni, hogy a kisgyermek a szülei lakásában alszik-e? Ha nem, akkor milyen retorzióra számíthat a nagyszülő, illetve a szülő? Ha pedig nem lesz retorzió, akkor egyszerűen minek ezt belevenni a törvénytervezetbe?

Tisztelt Képviselőtársaim! A karrierépítő, munkahelyféltő kismamák számára nyújtja az indoklás szerint ez a javaslat azt a lehetőséget, hogy a nagyszülő gondozza az unokát. A nagyszülők közül várhatóan azok élnek a lehetőséggel, akik tartósan munkanélküliek és már a munkanélküli-ellátásból is kiestek. Azon nagyszülők számára mérlegelendő ez a megoldás, akiknek még egy-két év szolgálati viszony megszerzése szükséges például a nyugdíjjogosultsághoz.

Az előterjesztő szerint - most hallottuk az indoklásban - jó ez a mezőgazdasági járadékosoknak, de gondolom, azt is tudja az előterjesztő - mint ahogy a falun élő kismamák túlnyomó többsége a saját bőrén érzi -, hogy a kismamák is munkanélküliek a falvakban. Tehát nem tudják a nagymamának odaadni a gyereket, mert ők is rászorulnak erre az ellátási formára.

Sokkal jobban meg tudna felelni a nagyszülők és a kismamák igényeinek is ez az új gyermekgondozási forma, ha összege nem a nyugdíjminimum lenne, hanem a minimálbérhez közelítő érték, például a minimálbér 80 százaléka. Ebben az évben nagy siker: 40 ezer forint a minimálbér. Ajánlom, hogy legyen a minimálbér 80 százaléka, tehát 32 ezer forint a gyes összege. Jövőre, 2002-ben pedig az 50 ezer forintos minimálbérnek a 80 százaléka, tehát 40 ezer forint lehetne a gyes összege. Különösen azért lenne indokolt, hogy a gyes összegét a minimálbérhez közelítsük, mert a kismamák számára ez tényleg jobb életkörülményeket teremtene, illetve a nagymamák számára a nyugdíjszámítás alapjául szolgáló összeg is magasabb lehetne.

Kérdezik tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, hogy mi ennek a fedezete. Az a tudatosan alultervezett infláció, ami - a januári adatok alapján már tudjuk - ez évben is 10 százalék fölött van.

(13.10)

Ennek rendkívül nagy, több száz milliárdos plusz bevételforrása van a költségvetés számára, és végre a gyermekek is kapnának és részesülnének ezekből az ellátásokból, és nemcsak autópályára és kampánycélokra lehetne bármilyen formában ezeket kontroll nélkül, társadalmi és parlamenti kontroll nélkül felhasználni.

Tisztelt Képviselőtársaim! Törvényt nem egy évre hozunk, bár született már eddig is néhány tiszavirág életű törvény e Ház falai között ebben a ciklusban. Hogyan kezeli majd ez a törvény azt a helyzetet, amikor a nyugdíj megállapításához figyelembe vehető összeg majd a bérminimum lesz? A mi javaslatunk - hogy a nyugdíjminimum helyett a minimálbérhez vetítsék - ezt is kezeli.

Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány büszke arra, hogy kiterjesztette a gyest, eltörölte az igénybevételi feltételként az egy főre jutó összeghatárt. Ezzel tehát felülről kinyitotta a hozzáférés lehetőségét; míg egy másik ellátásnál, amit bevezetett, alulról zárta le a hozzáférést: az adókedvezményeknél. Az adókedvezmények egy része pont a gyesen lévő kismamákat nem éri el. A KSH 2000/11. kiadványának adatai alapján a három- és többgyermekesek 57 százaléka a létminimum alatti családban él, 38 százaléka a nyugdíjminimum alatti egy főre jutó jövedelmi szint alatt él, míg a gyesen és gyeden lévők több mint fele, 50,7 százaléka él olyan családban, ahol az egy főre jutó jövedelem a létminimum alatt van, és 28,5 százalék nyugdíjminimum alatti szinten.

Ha valódi, érdemi segítséget akar adni a kormány, akkor ezt úgy tehetné és tenné, hogy az alanyi jogon járó ellátás összegét emelné lényegesen. Igaz, ez pénzbe kerülne és valódi segítség lenne, és nem egy jól hangzó új családtámogatási forma, ami az előbb elmondottak alapján sem nem új, sem nem érdemi; nem új, mert jelenleg is működik, és nem érdemi, mert az összege rendkívül alacsony.

Ismét megkérdezem: mennyit ér ma egy gyermek? Önök tudják rá a választ. A szocialisták számára minden gyermek egyforma, és nem annyit ér a gyermek, amennyit a szülője keres, ezért úgy gondoljuk, hogy az alanyi jogon járó ellátásokat kellene jelentős mértékben emelni.

Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném felhívni a figyelmüket arra, ami a bizottsági vitában az előterjesztők részéről elhangzott. Ők, az előterjesztők a bizottságban abban a hiszemben voltak, és ezt el is mondták, hogy a nyugdíjas nagymama a nyugdíj mellett is kaphatná a gyest. Valójában ez nem így van. Ezt a Szociális és Családügyi Minisztérium jelen lévő tanácsadója elmondta, merthogy egyidejűleg nem jár két ellátás, tehát nem jár egyidejűleg a nyugdíj és a gyes. Azoknak, akiknek ezt mondták, illetve akik ezt várták, sajnos csalódniuk kell.

Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényjavaslatnak mégis van egy olyan eleme, amely ezt a kettősséget létrehozza. Ha a nagyszülő gyesen van, a szülő igénybe veheti a gyermekápolási táppénzt. Ez a megoldási javaslat a jelenlegi szabályozással ellentétes. A törvényjavaslat is leszögezi, hogy egy gyermek után egy ellátás vehető igénybe, sőt több gyermek nevelése esetén is csak egy gyes. A gyes és a gyermekápolási táppénz egyidejű igénybevétele letöri a benyújtók által is fontosnak tartott alapelvet, amely eddig működött. Nappal gyes a nagyszülőnek, és ha beteg a gyermek, táppénz a szülőnek, merthogy éjjel is otthon van a gyermek, és beteg a kisgyermek, tehát ellátásra szorul. Úgy gondolom, hogy ha komolyan gondolják ennek a kettősségnek a fenntartását, akkor más irányban is ki lehetne nyitni ezt a kettősséget.

Tisztelt Képviselőtársaim! Összességében jó píárfogás ez a kormánypárti képviselői indítvány. Tökéletesen belesimul a kormány családtámogatási propagandájába, tökéletesen illeszkedik abba a csokorba, amely az ígérvények, virtuális támogatási formák körébe tartozik. Azok, akiket érint, számolni tudnak, mérlegelnek és döntenek; azok, akiket nem érint, csak azt hallják, hogy ez igen, most ettől a kormánytól a nagymamák is megkapták a gyes lehetőségét. Sajnos ezért, emiatt kell azt mondanunk, hogy ne propagandisztikus ígérvényeket, hanem érdemi segítséget adjanak a gyermekvállaló családoknak, ne csak a formai lehetőséget kínálják fel, hanem a gyes összegét a minimálbérhez közelítve ténylegesen támogassák a gyermekvállaló szülőket. Az alanyi jogon járó ellátásokat ne sorvasszák el, ne engedélyezzék, hogy az infláció miatt minden évben veszítsenek ezek az alanyi ellátások az értékükből. Ne átkereszteléssel vezessenek be új ellátási formát, olyat, ami már működik más néven. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi a felszólalási idő leteltét.) A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra gondolok itt elsősorban, amelyet - szeretném, ha a kormánypárti képviselőtársaim most megtudnák - '97-ben a gyermekvédelmi törvény folyományaként (Az elnök ismét csenget.) - elnök úr, köszönöm a figyelmeztetést, szeretném még befejezni - vezetett be a Horn-Kuncze-kormány.

Szeretném elmondani azt, hogy egy igazságosabb, szolidárisabb, értékőrző családtámogatási rendszert a szocialisták maximálisan tudnak támogatni. A nagymama gyesét akkor, ha összege jelentősen nő, és a kismamák gyesének az összege is, nemcsak a nagymamáké. Sajnáljuk, hogy a működő rendszerekhez is pusztán kommunikációs és píárszempontból hozzányúlnak a kormánypárti képviselőtársaim, anélkül (Az elnök ismét csenget.), hogy jelentős élethelyzet-javítást tudnának elérni a gyermekvállaló családoknál.

Köszönöm a türelmét is a képviselő úrnak. (Taps az MSZP és az SZDSZ padsoraiban.)

Vissza a kezdőlapraVissza az előző oldalra