A HÉTKÖZNAPI ÉLET
ÉS AZ ÜNNEPEK VISSZAFOGLALÁSA
Ajánlások a polgári köröknek
2002

VIII. rész

I.  rész

II. rész

III. rész

IV. rész

V. rész

VI. rész

VII. rész

 

 

  II. Feladat-, téma- és programjavaslatok témakörök szerint

H./ Szolidaritás jellegű feladatok, programok

A közösség akkor válik igazán valósággá, ha tagjainak zöme a “mindenki egyért” eszményétől az “egy mindenkiért” eszmény felé halad. Vagyis mindenki kész arra, hogy szívét kivételt nem téve megnyissa a közösség minden tagja felé. Így jut el az önzésből a szeretetre, a halálból a feltámadásra.

Jean Vanier: A közösség

 1. A legfontosabb feladat a polgári körökön belül az egymás iránti szolidaritás megteremtése, kifejlesztése. Ehhez az életünket, a családjainkat nyitottabbá kell tenni, az áldozatvállalásunkat egymás iránt meg kell erősíteni. Meg kell tanulni ajándékozni és elfogadni is – időt, szeretetet, ragaszkodást, konkrét cselekvést, tettet, anyagi javakat. Az egymás iránti szolidaritásnak működni kell a hétköznapokban, az ünnepekben, “jó időben” és “rossz időben” egyaránt – “rossz időben” különösen, de ehhez “jó időben” kell gyakorolni a szolidaritást.
 2. A nehéz helyzetben lévő családok, egyének szervezett támogatása – erkölcsileg, fizikailag, anyagilag, - idő és konkrét segítés ajándékozása révén (nagycsaládok, betegség, hirtelen hátrányos helyzet kialakulása stb. esetén) – ezek a közvetlen szükség enyhítését szolgálhatják, a köröknek legyen szeme észrevenni a szükséget és kitalálni a segítés módját.
 3. De ugyanígy az egyes körök a konkrét szükség nélkül is kigondolhatnak éves, féléves gyakorisággal konkrét jótékonysági akciót is személyek, családok, közösségek irányában. Az öntudatos és szervezett, de háttérben maradó adakozás egy rendkívül fontos “polgári” magatartásforma – ezt fel kell támasztani és rendszeressé tenni.
 4. A legkülönbözőbb akciók rendszeres szervezése – pl. vásár, jótékonysági bazár szervezése egyházközség, helyi közösségi ház stb. közreműködésével, meghatározott célokkal, az utcára történő kitelepüléssel, akár a járókelők megszólításával, bevonásával.
 5. “Talentum körök” szervezése – mindenki valamiben értékes és kreatív, ezt ajánlja fel a közössége számára pénz kiiktatásával, (egyedi szolgáltatás-szakipar, javítások, festés, kisebb asztalos munkák, villanyszerelés stb., gyermekek tanítása bizonyos tárgyakból, kézművesség tanítása, zeneoktatás stb.) – ez a témakör megjelenhet az oktatás, nevelés, ill. a munka világával kapcsolatos témakörben is, de elsődlegesen itt van a helye, mert ez szervező erő lehet a körök számára.
 6. Magányosak, idősek felkarolása. Egy-egy polgári körnek legyen saját környékbeli magányos örege, akinek megszervezik az ellátását (pl. fiatalok bevonásával, a gondozással, beszélgetéssel, rendszeres odafigyeléssel)
 7. A kallódó fiatalság felkarolása fontos és konkrét faladata lehet a polgári köröknek. Először is észre kell venni, meg kell szólítani a lődörgő, céltalan, kallódó, vagy akár a deviáns fiatalokat, majd el kell irányítani megfelelő közösségekbe, vagy időnként befogadni a sajátunkba.
 8. Jelentős szolidaritás jellegű feladat lehet a határon túli magyarság támogatása – pl. csatlakozni a barcsi polgári kör könyvgyűjtési kezdeményezéséhez, vagy a nemzeti zászló gyűjtési akció, de lehetnek hasonló és folyamatos akciók.
 
(folytatás következik)
  Budapest-Pestújhely, 2002. szeptember - október
  László Tamás építész
  1158 Budapest, Klebelsberg Kuno utca 31.