Népművészet

KékDolmány

A  népművészet közösségi művészet. Gondoljunk csak a hajdan volt fonók vigasságos, szorgos, nótás, táncos összejöveteleire! Igazi közösség volt az ott! A közösség összetartó ereje, az alkotó tevékenység élménye megóvja a fiatalokat a drogok használatától, a bűnözéstől.  

Nagy néprajztudósunk, Győrffy István professzor már a II. világháború előtt így szólt : ’ A népművészetnek nem csak a múzeumokban van helye díszítménykincsüknek nem szabad eltűnnie, új, korszerű formában, alkalmazásban tovább kell élnie.’

 Lesznai Anna írónő I. világháború  előtti cikkéből idézek  „Rendezzenek helyi kiállításokat régi és újnépművészeti munkákból és ismertessék meg a helyi hagyományokat a népművészet szépségeit már az iskolás gyerekekkel !”

 Fáy András festőművész 1930-ból így nyilatkozik : „Igazi népművészet csak abból terem, amit a nép a saját örömére, a saját művészi igényének kielégítésére készít, saját magának, nem eladásra. Ebben nyilatkozik meg ízlése, esze járása. De nem szabad a népművészet múlt századbeli állapotát mesterségesen fenntartani. Hanem hozzá kell segíteni a népet ahhoz, hogy mai igényének és ízlésének megfelelő természetes élő, igazi népművészetben nyilatkozhassék meg teremtő és átalakító ereje.”

A népművészet nem válhat puszta múzeumi örökséggé, eleven valóság kell, hogy maradjon.

Eredetileg minden család magának készítette használati tárgyait, ezért iparkodott minél tökéletesebbé és szebbé tenni azokat.

 

 Női ingujjrészletek,(1800 – as évek), a hímzéshez fémszálat is alkalmaztak ezüst szálat, illetve aranyozott ezüst szálat

 Többnyire maguk állították elő az anyagokat, a színeket. Csak a legjobbat használták fel, a legtartósabbat választották ki, ez az oka, hogy e tárgyak századokon át megőrizték régi szépségüket:

 

 Erdélyi férfi ing, 1900-as évek legeleje:

 

Sok időt fordítottak egy- egy darab elkészítésére. A mikor valaki egész tudását, tehetségét, szeretetét - nem törődve az idővel – fordítja egy tárgy megalkotására, akkor valami figyelemreméltó jöhet létre. Ezért is áll fenn szorosabb, személyes kapcsolat a tárgy és készítője illetve használója között.

A KékDolmány sorozat tagjai:

Bevezető

KékDolmány01

KékDolmány02

Fonás-szövés

Hímzések

Bőrhímzés

Használati tárgyak

A gyűjtemény tulajdonosai:

Gábor Zsuzsa
foto: Gábor György
elérhetőség: kekdolmany@gmail.com
tel: 00-36-70/2685549

 

vissza Vissza a kezdőlapra