Népművészet

KékDolmány

A női kézimunkáról – írja Krúdy Gyulamár régen az a véleményem, hogy ez olyasmi, mint a becsületrend a rendjelek között.” 

Vajon ezek az egyszerű parasztasszonyok, akik úgy élték az életüket, hogy többnyire falujukból ki sem tették a lábukat, ismerték-e a ritmus, az arány, a kompozíció törvényeit, a színek hatásáról megállapított élettani és lélektani törvényszerűségeket ? Nyilvánvalóan nem. Mindenképpen lehetséges mégis, hogy olyan csalhatatlan művészi érzékkel találják meg a szükséges minta elemeket, színeket és tudják kimeríthetetlen változatokban megteremteni összhangjukat ?

     

Azért, mert a nép, a közösség századokon át kialakult ízléstörvényei érvényesülnek a motívumok és színek megválasztásában éppúgy, mint kompozíciókban. A népművészet alapja a hagyomány. Hasonlóak, ám nincs két egyforma minta! Így mutatkozik meg az egyéniség a közösségben.

  Iskolapélda minden egyes műremek, motívum, szín, kompozíció tökéletes egységére.

 

 

 

A fotókon erdélyi női ingek ujjai láthatók. Micsoda merészen alkalmazzák az erős színeket !  Habár eme női ingek viszonylag fiatalok, 70-80 évesek, ám érdemesek bemutatásra.

 

Ortutay Gyula kitűnően világítja meg a nemzeti és nemzetközi elemek együttes jelenlétét, kölcsönhatását a néprajzi, népművészeti hagyományban. „A paraszti kultúra – írja – őrzi legrégibb, legősibb népi, szerkezeti hagyományt, tehát a legjellegzetesebb nemzet vonásokat is. Ugyanakkor a paraszti művelődés készségesen nyit ajtót szinte minden irányban a legkülönbözőbb nemzetközi áramlatoknak, ráhatásoknak.”

Bartók Bélára hivatkozik, aki „Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje” című, nagy jelentőségű tanulmányában a teljes egyenrangúság alapján vizsgálja az egymás mellett élő népek alkotásait és nem valamiféle soviniszta elfogultság és nem valami úgynevezett kulturális fölény magaslatáról nézi e népek egymáshoz való viszonyát. S nem csak a dallamok terén van ez így. Miért ne válnék becsületére a román lánynak, asszonynak keze munkája, művészi tudása, ha ez a tisztesség megadatik magyar vagy bármely nemzetiségű mesternek!?

 

Női ing,1900-as évek eleje 

A KékDolmány sorozat tagjai:

Bevezető

KékDolmány01

KékDolmány02

Fonás-szövés

Hímzések

Bőrhímzés

Használati tárgyak

A gyűjtemény tulajdonosai:

Gábor Zsuzsa
foto: Gábor György
elérhetőség: kekdolmany@gmail.com
tel: 00-36-70/2685549

 

vissza Vissza a kezdőlapra