A HÉTKÖZNAPI ÉLET
ÉS AZ ÜNNEPEK VISSZAFOGLALÁSA
Ajánlások a polgári köröknek
2002

XII. rész

I.  rész

II. rész

III. rész

IV. rész

V. rész

VI. rész

VII. rész VIII. rész IX. rész

X. rész

XI. rész

 

  II. Feladat-, téma- és programjavaslatok témakörök szerint

L./ Környezethez, anyagi javakhoz való viszonnyal, fogyasztási szokásokkal kapcsolatos témakörök, programok és feladatok

Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!

Környezetvédelmi jelmondat

Ha az emberek egyetlen lépést akarnak tenni előre abba az irányba, hogy az organizáció és a technika segítségével uralkodjanak a külső természet fölött, akkor előbb három lépést kell tenniök befelé, az erkölcsi elmélyülés irányába.

Novalis

 1. Környezetünk tisztasága, rendezettsége nagyon fontos és konkrét részvételünket igénylő feladatunk. A közvetlen előttünk lévő közterület rendszeres tisztántartása mindennapos dolgunk, de a tágabb környezetben is szerveznünk kell takarítást, faültetést, parkgondozást. Vegyük “polgári köri” gondozásba (mintegy örökbe) a fasorainkat, a parkjainkat, de az utak szélét is …
 2. A fogyasztásban nem bojkottálni kell a külföldi termékeket, hanem pozitív diszkriminációként a hazai termékeket kell előnyben részesíteni. Ezzel kapcsolatosan időről időre jegyzéket kellene kiadni, zárt fogyasztási láncokat kellene létesíteni – tejtermék, hús, zöldség-gyümölcs tekintetében.
 3. Előnyben kellene részesíteni a helyi boltokat, kiskereskedelmet, kihasználva annak személyességét, többletszolgáltatási lehetőségeit (még akkor is, ha egy kicsit drágább, mint a szupermarket). Igényeket kell támasztani ezekkel kapcsolatosan, rendezvényeket csinálni a boltoknál (ahol lehet). Ezek a helyek a szomszédsági egységeink fontos referencia pontjai, ha hagyjuk ezeket a szervesen kialakult helyeket tönkremenni, akkor a lakóhelyünk is szegényedik.
 4. A felesleges, túlzó fogyasztással szemben ki kell alakítsuk a szolid, feleslegesség nélküli élet kereteit. Ebben támogassuk egymást. Időről időre vizsgáljuk felül, hogy mennyi mindenünk van, amit elajándékozhatunk. A tartós, a szükséges és elégséges legyen a vásárlási szempontunk. A boldogságunkat másban keressük, ne a fogyasztásban. Ezt a témát időről időre megvitathatjuk a körünkben. Mit jelent a puritánság, mit jelent a mindennapi kenyér? Mit jelent a szegénység és a gazdagság? Szenvedünk-e hiányt valamiben? (és a környezetünk?)
 5. Az egészséges életmódot kellene előnyben részesíteni, a fogyasztási szokásainkat ehhez igazítva. A közös sportesemények rendkívül fontosak, ebben vegyen részt lehetőleg az egész család. Fel lehetne támasztani a régi játékokat, pl. a métát, tekét, különböző kidobó játékokat, ezekben lehetne körön belül, vagy körök között bajnokságokat szervezni.
 6. Át kellene értékelni az autózáshoz való viszonyunkat. Csináljunk hetente vagy először havonta egy autómentes napot, írjuk le az élményeinket, osszuk meg a többiekkel, humorral, az előnyöket, hátrányokat számbavéve, jussunk el a környezettudatosságig ebben. Ha lehet szervezzünk másokkal közös munkába menetet, stb. minden ötletet érdemes összegyűjteni, élére kellene állni a tömegközlekedés propagálásának.
 7. Kerékpározás, gyaloglás igazi polgári utazási forma. Használjuk a kerékpárutakat, ne csak követeljük azok építését, érjük el, hogy a közintézmények előtt legyen kerékpártároló, teremtsünk kultuszt a kerékpározásnak.
 8. A szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás elterjesztése fontos feladat. Itt is a személyes, látható, számonkérhető példaadás a legfontosabb. Erősítsük egymást, ahol lehet fogjunk össze e téren.
(folytatás következik)
  Budapest-Pestújhely, 2002. szeptember - október
  László Tamás építész
  1158 Budapest, Klebelsberg Kuno utca 31.